Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chunlei Liu

MoG-QSM: Model-based Generative Adversarial Deep Learning Network for Quantitative Susceptibility Mapping


Jan 21, 2021
Ruimin Feng, Jiayi Zhao, He Wang, Baofeng Yang, Jie Feng, Yuting Shi, Ming Zhang, Chunlei Liu, Yuyao Zhang, Jie Zhuang, Hongjiang Wei


  Access Paper or Ask Questions

GBCNs: Genetic Binary Convolutional Networks for Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs


Nov 25, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Yuan Hu, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Guodong Guo

* Accepted by AAAI2020. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1908.07748 

  Access Paper or Ask Questions

Aggregation Signature for Small Object Tracking


Oct 24, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Jinyu Yang, Vittorio Murino, Baochang Zhang, Jungong Han, Guodong Guo

* IEEE Transactions on Image Processing, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Circulant Binary Convolutional Networks: Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs with Circulant Back Propagation


Oct 24, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Xin Xia, Baochang Zhang, Jiaxin Gu, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann

* ]Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019: 2691-2699 
* Published in CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

RBCN: Rectified Binary Convolutional Networks for Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs


Sep 06, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Xin Xia, Yuan Hu, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Bohan Zhuang, Guodong Guo

* Published in IJCAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning-based Single-step Quantitative Susceptibility Mapping Reconstruction Without Brain Extraction


May 15, 2019
Hongjiang Wei, Steven Cao, Yuyao Zhang, Xiaojun Guan, Fuhua Yan, Kristen W. Yeom, Chunlei Liu

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions