Alert button
Picture for Xiangdong Huang

Xiangdong Huang

Alert button

AutoTimes: Autoregressive Time Series Forecasters via Large Language Models

Feb 04, 2024
Yong Liu, Guo Qin, Xiangdong Huang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

Timer: Transformers for Time Series Analysis at Scale

Feb 04, 2024
Yong Liu, Haoran Zhang, Chenyu Li, Xiangdong Huang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon