Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

STPrivacy: Spatio-Temporal Tubelet Sparsification and Anonymization for Privacy-preserving Action Recognition


Jan 08, 2023
Ming Li, Jun Liu, Hehe Fan, Jia-Wei Liu, Jiahe Li, Mike Zheng Shou, Jussi Keppo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Tune-A-Video: One-Shot Tuning of Image Diffusion Models for Text-to-Video Generation


Dec 22, 2022
Jay Zhangjie Wu, Yixiao Ge, Xintao Wang, Weixian Lei, Yuchao Gu, Wynne Hsu, Ying Shan, Xiaohu Qie, Mike Zheng Shou

Add code

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Position-guided Text Prompt for Vision-Language Pre-training


Dec 19, 2022
Alex Jinpeng Wang, Pan Zhou, Mike Zheng Shou, Shuicheng Yan

Add code

* Work in progress, code is in https://github.com/sail-sg/ptp 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MIST: Multi-modal Iterative Spatial-Temporal Transformer for Long-form Video Question Answering


Dec 19, 2022
Difei Gao, Luowei Zhou, Lei Ji, Linchao Zhu, Yi Yang, Mike Zheng Shou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PV3D: A 3D Generative Model for Portrait Video Generation


Dec 13, 2022
Eric Zhongcong Xu, Jianfeng Zhang, Jun Hao Liew, Wenqing Zhang, Song Bai, Jiashi Feng, Mike Zheng Shou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking the Objectives of Vector-Quantized Tokenizers for Image Synthesis


Dec 06, 2022
Yuchao Gu, Xintao Wang, Yixiao Ge, Ying Shan, Xiaohu Qie, Mike Zheng Shou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning to Learn: How to Continuously Teach Humans and Machines


Nov 28, 2022
Parantak Singh, You Li, Ankur Sikarwar, Weixian Lei, Daniel Gao, Morgan Bruce Talbot, Ying Sun, Mike Zheng Shou, Gabriel Kreiman, Mengmi Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Darwinian Model Upgrades: Model Evolving with Selective Compatibility


Oct 13, 2022
Binjie Zhang, Shupeng Su, Yixiao Ge, Xuyuan Xu, Yexin Wang, Chun Yuan, Mike Zheng Shou, Ying Shan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Symbolic Replay: Scene Graph as Prompt for Continual Learning on VQA Task


Aug 29, 2022
Stan Weixian Lei, Difei Gao, Jay Zhangjie Wu, Yuxuan Wang, Wei Liu, Mengmi Zhang, Mike Zheng Shou

Add code

* 18 pages, 13 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>