Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Personalized Acoustic Echo Cancellation for Full-duplex Communications


May 30, 2022
Shimin Zhang, Ziteng Wang, Yukai Ju, Yihui Fu, Yueyue Na, Qiang Fu, Lei Xie

* submitted to INTERSPEECH 22 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Task Deep Residual Echo Suppression with Echo-aware Loss


Feb 21, 2022
Shimin Zhang, Ziteng Wang, Jiayao Sun, Yihui Fu, Biao Tian, Qiang Fu, Lei Xie

* ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Summary On The ICASSP 2022 Multi-Channel Multi-Party Meeting Transcription Grand Challenge


Feb 08, 2022
Fan Yu, Shiliang Zhang, Pengcheng Guo, Yihui Fu, Zhihao Du, Siqi Zheng, Weilong Huang, Lei Xie, Zheng-Hua Tan, DeLiang Wang, Yanmin Qian, Kong Aik Lee, Zhijie Yan, Bin Ma, Xin Xu, Hui Bu

* 5 pages, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

S-DCCRN: Super Wide Band DCCRN with learnable complex feature for speech enhancement


Nov 16, 2021
Shubo Lv, Yihui Fu, Mengtao Xing, Jiayao Sun, Lei Xie, Jun Huang, Yannan Wang, Tao Yu

* Submitted to ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Uformer: A Unet based dilated complex & real dual-path conformer network for simultaneous speech enhancement and dereverberation


Nov 11, 2021
Yihui Fu, Yun Liu, Jingdong Li, Dawei Luo, Shubo Lv, Yukai Jv, Lei Xie

* Submitted to ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

M2MeT: The ICASSP 2022 Multi-Channel Multi-Party Meeting Transcription Challenge


Oct 14, 2021
Fan Yu, Shiliang Zhang, Yihui Fu, Lei Xie, Siqi Zheng, Zhihao Du, Weilong Huang, Pengcheng Guo, Zhijie Yan, Bin Ma, Xin Xu, Hui Bu

* 5 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AISHELL-4: An Open Source Dataset for Speech Enhancement, Separation, Recognition and Speaker Diarization in Conference Scenario


Apr 08, 2021
Yihui Fu, Luyao Cheng, Shubo Lv, Yukai Jv, Yuxiang Kong, Zhuo Chen, Yanxin Hu, Lei Xie, Jian Wu, Hui Bu, Xin Xu, Jun Du, Jingdong Chen

* Submitted to Interspeech 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

INTERSPEECH 2021 ConferencingSpeech Challenge: Towards Far-field Multi-Channel Speech Enhancement for Video Conferencing


Apr 02, 2021
Wei Rao, Yihui Fu, Yanxin Hu, Xin Xu, Yvkai Jv, Jiangyu Han, Zhongjie Jiang, Lei Xie, Yannan Wang, Shinji Watanabe, Zheng-Hua Tan, Hui Bu, Tao Yu, Shidong Shang

* 5 pages, submitted to INTERSPEECH 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

The NPU System for the 2020 Personalized Voice Trigger Challenge


Feb 26, 2021
Jingyong Hou, Li Zhang, Yihui Fu, Qing Wang, Zhanheng Yang, Qijie Shao, Lei Xie


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email