Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Towards Low-distortion Multi-channel Speech Enhancement: The ESPNet-SE Submission to The L3DAS22 ChallengeYen-Ju Lu , Samuele Cornell , Xuankai Chang , Wangyou Zhang , Chenda Li , Zhaoheng Ni , Zhong-Qiu Wang , Shinji Watanabe

* to be published in IEEE ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

SkiM: Skipping Memory LSTM for Low-Latency Real-Time Continuous Speech SeparationChenda Li , Lei Yang , Weiqin Wang , Yanmin Qian

* Accepted by ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Closing the Gap Between Time-Domain Multi-Channel Speech Enhancement on Real and Simulation ConditionsWangyou Zhang , Jing Shi , Chenda Li , Shinji Watanabe , Yanmin Qian

* 5 pages, 3 figures, accepted by IEEE WASPAA 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Dual-Path Modeling for Long Recording Speech Separation in MeetingsChenda Li , Zhuo Chen , Yi Luo , Cong Han , Tianyan Zhou , Keisuke Kinoshita , Marc Delcroix , Shinji Watanabe , Yanmin Qian

* Accepted by ICASSP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

The 2020 ESPnet update: new features, broadened applications, performance improvements, and future plansShinji Watanabe , Florian Boyer , Xuankai Chang , Pengcheng Guo , Tomoki Hayashi , Yosuke Higuchi , Takaaki Hori , Wen-Chin Huang , Hirofumi Inaguma , Naoyuki Kamo , Shigeki Karita , Chenda Li , Jing Shi , Aswin Shanmugam Subramanian , Wangyou Zhang


   Access Paper or Ask Questions