Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ESPnet-SE++: Speech Enhancement for Robust Speech Recognition, Translation, and Understanding


Jul 19, 2022
Yen-Ju Lu, Xuankai Chang, Chenda Li, Wangyou Zhang, Samuele Cornell, Zhaoheng Ni, Yoshiki Masuyama, Brian Yan, Robin Scheibler, Zhong-Qiu Wang, Yu Tsao, Yanmin Qian, Shinji Watanabe

Add code

* To appear in Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Low-distortion Multi-channel Speech Enhancement: The ESPNet-SE Submission to The L3DAS22 Challenge


Feb 24, 2022
Yen-Ju Lu, Samuele Cornell, Xuankai Chang, Wangyou Zhang, Chenda Li, Zhaoheng Ni, Zhong-Qiu Wang, Shinji Watanabe

Add code

* to be published in IEEE ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SkiM: Skipping Memory LSTM for Low-Latency Real-Time Continuous Speech Separation


Feb 10, 2022
Chenda Li, Lei Yang, Weiqin Wang, Yanmin Qian

Add code

* Accepted by ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Closing the Gap Between Time-Domain Multi-Channel Speech Enhancement on Real and Simulation Conditions


Oct 27, 2021
Wangyou Zhang, Jing Shi, Chenda Li, Shinji Watanabe, Yanmin Qian

Add code

* 5 pages, 3 figures, accepted by IEEE WASPAA 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dual-Path Modeling for Long Recording Speech Separation in Meetings


Feb 23, 2021
Chenda Li, Zhuo Chen, Yi Luo, Cong Han, Tianyan Zhou, Keisuke Kinoshita, Marc Delcroix, Shinji Watanabe, Yanmin Qian

Add code

* Accepted by ICASSP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

The 2020 ESPnet update: new features, broadened applications, performance improvements, and future plans


Dec 23, 2020
Shinji Watanabe, Florian Boyer, Xuankai Chang, Pengcheng Guo, Tomoki Hayashi, Yosuke Higuchi, Takaaki Hori, Wen-Chin Huang, Hirofumi Inaguma, Naoyuki Kamo, Shigeki Karita, Chenda Li, Jing Shi, Aswin Shanmugam Subramanian, Wangyou Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email