Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Rao

Improving Channel Decorrelation for Multi-Channel Target Speech Extraction


Jun 06, 2021
Jiangyu Han, Wei Rao, Yannan Wang, Yanhua Long

* accepted to Interspeech 2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2010.09191 

  Access Paper or Ask Questions

INTERSPEECH 2021 ConferencingSpeech Challenge: Towards Far-field Multi-Channel Speech Enhancement for Video Conferencing


Apr 02, 2021
Wei Rao, Yihui Fu, Yanxin Hu, Xin Xu, Yvkai Jv, Jiangyu Han, Zhongjie Jiang, Lei Xie, Yannan Wang, Shinji Watanabe, Zheng-Hua Tan, Hui Bu, Tao Yu, Shidong Shang

* 5 pages, submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Target Speaker Verification with Selective Auditory Attention for Single and Multi-talker Speech


Apr 02, 2021
Chenglin Xu, Wei Rao, Jibin Wu, Haizhou Li

* 13 pages, submitted to IEEE/ACM transaction on Audio, Speech and Language on 10 Jan. 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SpEx: Multi-Scale Time Domain Speaker Extraction Network


Apr 17, 2020
Chenglin Xu, Wei Rao, Eng Siong Chng, Haizhou Li

* IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2020 
* ACCEPTED in IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing (TASLP) 

  Access Paper or Ask Questions

I4U Submission to NIST SRE 2018: Leveraging from a Decade of Shared Experiences


Apr 16, 2019
Kong Aik Lee, Ville Hautamaki, Tomi Kinnunen, Hitoshi Yamamoto, Koji Okabe, Ville Vestman, Jing Huang, Guohong Ding, Hanwu Sun, Anthony Larcher, Rohan Kumar Das, Haizhou Li, Mickael Rouvier, Pierre-Michel Bousquet, Wei Rao, Qing Wang, Chunlei Zhang, Fahimeh Bahmaninezhad, Hector Delgado, Jose Patino, Qiongqiong Wang, Ling Guo, Takafumi Koshinaka, Jiacen Zhang, Koichi Shinoda, Trung Ngo Trong, Md Sahidullah, Fan Lu, Yun Tang, Ming Tu, Kah Kuan Teh, Huy Dat Tran, Kuruvachan K. George, Ivan Kukanov, Florent Desnous, Jichen Yang, Emre Yilmaz, Longting Xu, Jean-Francois Bonastre, Chenglin Xu, Zhi Hao Lim, Eng Siong Chng, Shivesh Ranjan, John H. L. Hansen, Massimiliano Todisco, Nicholas Evans

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Optimization of Speaker Extraction Neural Network with Magnitude and Temporal Spectrum Approximation Loss


Mar 24, 2019
Chenglin Xu, Wei Rao, Eng Siong Chng, Haizhou Li

* Accepted in ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Fantastic 4 system for NIST 2015 Language Recognition Evaluation


Feb 05, 2016
Kong Aik Lee, Ville Hautamäki, Anthony Larcher, Wei Rao, Hanwu Sun, Trung Hieu Nguyen, Guangsen Wang, Aleksandr Sizov, Ivan Kukanov, Amir Poorjam, Trung Ngo Trong, Xiong Xiao, Cheng-Lin Xu, Hai-Hua Xu, Bin Ma, Haizhou Li, Sylvain Meignier

* Technical report for NIST LRE 2015 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions