Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shilei Zhang

Detecting Escalation Level from Speech with Transfer Learning and Acoustic-Lexical Information Fusion


Apr 13, 2021
Ziang Zhou, Yanze Xu, Shilei Zhang, Ming Li


  Access Paper or Ask Questions

Boundary and Context Aware Training for CIF-based Non-Autoregressive End-to-end ASR


Apr 10, 2021
Fan Yu, Haoneng Luo, Pengcheng Guo, Yuhao Liang, Zhuoyuan Yao, Lei Xie, Yingying Gao, Leijing Hou, Shilei Zhang

* 5 pages,4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Identity-Enhanced Network for Facial Expression Recognition


Dec 11, 2018
Yanwei Li, Xingang Wang, Shilei Zhang, Lingxi Xie, Wenqi Wu, Hongyuan Yu, Zheng Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Autoencoder Regularized Network For Driving Style Representation Learning


Jan 05, 2017
Weishan Dong, Ting Yuan, Kai Yang, Changsheng Li, Shilei Zhang


  Access Paper or Ask Questions