Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ESPnet-SE++: Speech Enhancement for Robust Speech Recognition, Translation, and Understanding


Jul 19, 2022
Yen-Ju Lu, Xuankai Chang, Chenda Li, Wangyou Zhang, Samuele Cornell, Zhaoheng Ni, Yoshiki Masuyama, Brian Yan, Robin Scheibler, Zhong-Qiu Wang, Yu Tsao, Yanmin Qian, Shinji Watanabe

* To appear in Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Low-distortion Multi-channel Speech Enhancement: The ESPNet-SE Submission to The L3DAS22 Challenge


Feb 24, 2022
Yen-Ju Lu, Samuele Cornell, Xuankai Chang, Wangyou Zhang, Chenda Li, Zhaoheng Ni, Zhong-Qiu Wang, Shinji Watanabe

* to be published in IEEE ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Conditional Diffusion Probabilistic Model for Speech Enhancement


Feb 10, 2022
Yen-Ju Lu, Zhong-Qiu Wang, Shinji Watanabe, Alexander Richard, Cheng Yu, Yu Tsao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Discretization and Re-synthesis: an alternative method to solve the Cocktail Party Problem


Jan 09, 2022
Jing Shi, Xuankai Chang, Tomoki Hayashi, Yen-Ju Lu, Shinji Watanabe, Bo Xu

* 5 pages, https://shincling.github.io/discreteSeparation/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Exploration of Self-Supervised Pretrained Representations for End-to-End Speech Recognition


Oct 09, 2021
Xuankai Chang, Takashi Maekaku, Pengcheng Guo, Jing Shi, Yen-Ju Lu, Aswin Shanmugam Subramanian, Tianzi Wang, Shu-wen Yang, Yu Tsao, Hung-yi Lee, Shinji Watanabe

* To appear in ASRU2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Study on Speech Enhancement Based on Diffusion Probabilistic Model


Jul 25, 2021
Yen-Ju Lu, Yu Tsao, Shinji Watanabe

* submitted to APSIPA 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Speech enhancement guided by contextual articulatory information


Nov 15, 2020
Yen-Ju Lu, Chia-Yu Chang, Yu Tsao, Jeih-weih Hung

* Submitted to ICASSP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Incorporating Broad Phonetic Information for Speech Enhancement


Aug 13, 2020
Yen-Ju Lu, Chien-Feng Liao, Xugang Lu, Jeih-weih Hung, Yu Tsao

* to be published in Interspeech 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Boosting Objective Scores of Speech Enhancement Model through MetricGAN Post-Processing


Jun 18, 2020
Szu-Wei Fu, Chien-Feng Liao, Tsun-An Hsieh, Kuo-Hsuan Hung, Syu-Siang Wang, Cheng Yu, Heng-Cheng Kuo, Ryandhimas E. Zezario, You-Jin Li, Shang-Yi Chuang, Yen-Ju Lu, Yu Tsao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>