Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Cross-Utterance Conditioned VAE for Non-Autoregressive Text-to-Speech


May 09, 2022
Yang Li, Cheng Yu, Guangzhi Sun, Hua Jiang, Fanglei Sun, Weiqin Zu, Ying Wen, Yang Yang, Jun Wang

Add code

* ACL 2022 camera ready 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Perceptual Contrast Stretching on Target Feature for Speech Enhancement


Apr 01, 2022
Rong Chao, Cheng Yu, Szu-Wei Fu, Xugang Lu, Yu Tsao

Add code

* Submitted to Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Conditional Diffusion Probabilistic Model for Speech Enhancement


Feb 10, 2022
Yen-Ju Lu, Zhong-Qiu Wang, Shinji Watanabe, Alexander Richard, Cheng Yu, Yu Tsao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OSSEM: one-shot speaker adaptive speech enhancement using meta learning


Nov 10, 2021
Cheng Yu, Szu-Wei Fu, Tsun-An Hsieh, Yu Tsao, Mirco Ravanelli

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HASA-net: A non-intrusive hearing-aid speech assessment network


Nov 10, 2021
Hsin-Tien Chiang, Yi-Chiao Wu, Cheng Yu, Tomoki Toda, Hsin-Min Wang, Yih-Chun Hu, Yu Tsao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SEOFP-NET: Compression and Acceleration of Deep Neural Networks for Speech Enhancement Using Sign-Exponent-Only Floating-Points


Nov 08, 2021
Yu-Chen Lin, Cheng Yu, Yi-Te Hsu, Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Tei-Wei Kuo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MetricGAN-U: Unsupervised speech enhancement/ dereverberation based only on noisy/ reverberated speech


Oct 12, 2021
Szu-Wei Fu, Cheng Yu, Kuo-Hsuan Hung, Mirco Ravanelli, Yu Tsao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptable GAN Encoders for Image Reconstruction via Multi-type Latent Vectors with Two-scale Attentions


Aug 23, 2021
Cheng Yu, Wenmin Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Intermittent Speech Recovery


Jun 09, 2021
Yu-Chen Lin, Tsun-An Hsieh, Kuo-Hsuan Hung, Cheng Yu, Harinath Garudadri, Yu Tsao, Tei-Wei Kuo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MetricGAN+: An Improved Version of MetricGAN for Speech Enhancement


Apr 08, 2021
Szu-Wei Fu, Cheng Yu, Tsun-An Hsieh, Peter Plantinga, Mirco Ravanelli, Xugang Lu, Yu Tsao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>