Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Mandarin Singing Voice Synthesis with Denoising Diffusion Probabilistic Wasserstein GAN


Sep 21, 2022
Yin-Ping Cho, Yu Tsao, Hsin-Min Wang, Yi-Wen Liu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ESPnet-SE++: Speech Enhancement for Robust Speech Recognition, Translation, and Understanding


Jul 19, 2022
Yen-Ju Lu, Xuankai Chang, Chenda Li, Wangyou Zhang, Samuele Cornell, Zhaoheng Ni, Yoshiki Masuyama, Brian Yan, Robin Scheibler, Zhong-Qiu Wang, Yu Tsao, Yanmin Qian, Shinji Watanabe

* To appear in Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NASTAR: Noise Adaptive Speech Enhancement with Target-Conditional Resampling


Jun 18, 2022
Chi-Chang Lee, Cheng-Hung Hu, Yu-Chen Lin, Chu-Song Chen, Hsin-Min Wang, Yu Tsao

* Accepted to Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

EPG2S: Speech Generation and Speech Enhancement based on Electropalatography and Audio Signals using Multimodal Learning


Jun 16, 2022
Li-Chin Chen, Po-Hsun Chen, Richard Tzong-Han Tsai, Yu Tsao

* Accepted By IEEE Signal Processing Letter 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

XDBERT: Distilling Visual Information to BERT from Cross-Modal Systems to Improve Language Understanding


Apr 29, 2022
Chan-Jan Hsu, Hung-yi Lee, Yu Tsao

* ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Study of Using Cepstrogram for Countermeasure Against Replay Attacks


Apr 09, 2022
Shih-Kuang Lee, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

* Submitted to INTERSPEECH 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Boosting Self-Supervised Embeddings for Speech Enhancement


Apr 07, 2022
Kuo-Hsuan Hung, Szu-wei Fu, Huan-Hsin Tseng, Hsin-Tien Chiang, Yu Tsao, Chii-Wann Lin

* submitted to INTERSPEECH-2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MTI-Net: A Multi-Target Speech Intelligibility Prediction Model


Apr 07, 2022
Ryandhimas E. Zezario, Szu-wei Fu, Fei Chen, Chiou-Shann Fuh, Hsin-Min Wang, Yu Tsao

* Submitted to Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MBI-Net: A Non-Intrusive Multi-Branched Speech Intelligibility Prediction Model for Hearing Aids


Apr 07, 2022
Ryandhimas E. Zezario, Fei Chen, Chiou-Shann Fuh, Hsin-Min Wang, Yu Tsao

* Submitted to Interspeech 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>