Alert button
Picture for Yang Yao

Yang Yao

Alert button

Exploring the Potential of Large Language Models in Graph Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2024
Yang Yao, Xin Wang, Zeyang Zhang, Yijian Qin, Ziwei Zhang, Xu Chu, Yuekui Yang, Wenwu Zhu, Hong Mei

Figure 1 for Exploring the Potential of Large Language Models in Graph Generation
Figure 2 for Exploring the Potential of Large Language Models in Graph Generation
Figure 3 for Exploring the Potential of Large Language Models in Graph Generation
Figure 4 for Exploring the Potential of Large Language Models in Graph Generation
Viaarxiv icon

Qwen Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Jinze Bai, Shuai Bai, Yunfei Chu, Zeyu Cui, Kai Dang, Xiaodong Deng, Yang Fan, Wenbin Ge, Yu Han, Fei Huang, Binyuan Hui, Luo Ji, Mei Li, Junyang Lin, Runji Lin, Dayiheng Liu, Gao Liu, Chengqiang Lu, Keming Lu, Jianxin Ma, Rui Men, Xingzhang Ren, Xuancheng Ren, Chuanqi Tan, Sinan Tan, Jianhong Tu, Peng Wang, Shijie Wang, Wei Wang, Shengguang Wu, Benfeng Xu, Jin Xu, An Yang, Hao Yang, Jian Yang, Shusheng Yang, Yang Yao, Bowen Yu, Hongyi Yuan, Zheng Yuan, Jianwei Zhang, Xingxuan Zhang, Yichang Zhang, Zhenru Zhang, Chang Zhou, Jingren Zhou, Xiaohuan Zhou, Tianhang Zhu

Figure 1 for Qwen Technical Report
Figure 2 for Qwen Technical Report
Figure 3 for Qwen Technical Report
Figure 4 for Qwen Technical Report
Viaarxiv icon

Edge-Cloud Polarization and Collaboration: A Comprehensive Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2021
Jiangchao Yao, Shengyu Zhang, Yang Yao, Feng Wang, Jianxin Ma, Jianwei Zhang, Yunfei Chu, Luo Ji, Kunyang Jia, Tao Shen, Anpeng Wu, Fengda Zhang, Ziqi Tan, Kun Kuang, Chao Wu, Fei Wu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

Figure 1 for Edge-Cloud Polarization and Collaboration: A Comprehensive Survey
Figure 2 for Edge-Cloud Polarization and Collaboration: A Comprehensive Survey
Figure 3 for Edge-Cloud Polarization and Collaboration: A Comprehensive Survey
Viaarxiv icon

A Two-stream End-to-End Deep Learning Network for Recognizing Atypical Visual Attention in Autism Spectrum Disorder

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2019
Jin Xie, Longfei Wang, Paula Webster, Yang Yao, Jiayao Sun, Shuo Wang, Huihui Zhou

Figure 1 for A Two-stream End-to-End Deep Learning Network for Recognizing Atypical Visual Attention in Autism Spectrum Disorder
Figure 2 for A Two-stream End-to-End Deep Learning Network for Recognizing Atypical Visual Attention in Autism Spectrum Disorder
Figure 3 for A Two-stream End-to-End Deep Learning Network for Recognizing Atypical Visual Attention in Autism Spectrum Disorder
Figure 4 for A Two-stream End-to-End Deep Learning Network for Recognizing Atypical Visual Attention in Autism Spectrum Disorder
Viaarxiv icon

Super Interaction Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2019
Yang Yao, Xu Zhang, Baile Xu, Furao Shen, Jian Zhao

Figure 1 for Super Interaction Neural Network
Figure 2 for Super Interaction Neural Network
Figure 3 for Super Interaction Neural Network
Figure 4 for Super Interaction Neural Network
Viaarxiv icon

Label Mapping Neural Networks with Response Consolidation for Class Incremental Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 20, 2019
Xu Zhang, Yang Yao, Baile Xu, Lekun Mao, Furao Shen, Jian Zhao, Qingwei Lin

Figure 1 for Label Mapping Neural Networks with Response Consolidation for Class Incremental Learning
Figure 2 for Label Mapping Neural Networks with Response Consolidation for Class Incremental Learning
Figure 3 for Label Mapping Neural Networks with Response Consolidation for Class Incremental Learning
Figure 4 for Label Mapping Neural Networks with Response Consolidation for Class Incremental Learning
Viaarxiv icon