Alert button
Picture for Yingchun Wang

Yingchun Wang

Alert button

From GPT-4 to Gemini and Beyond: Assessing the Landscape of MLLMs on Generalizability, Trustworthiness and Causality through Four Modalities

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Chaochao Lu, Chen Qian, Guodong Zheng, Hongxing Fan, Hongzhi Gao, Jie Zhang, Jing Shao, Jingyi Deng, Jinlan Fu, Kexin Huang, Kunchang Li, Lijun Li, Limin Wang, Lu Sheng, Meiqi Chen, Ming Zhang, Qibing Ren, Sirui Chen, Tao Gui, Wanli Ouyang, Yali Wang, Yan Teng, Yaru Wang, Yi Wang, Yinan He, Yingchun Wang, Yixu Wang, Yongting Zhang, Yu Qiao, Yujiong Shen, Yurong Mou, Yuxi Chen, Zaibin Zhang, Zhelun Shi, Zhenfei Yin, Zhipin Wang

Viaarxiv icon

Fake Alignment: Are LLMs Really Aligned Well?

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Yixu Wang, Yan Teng, Kexin Huang, Chengqi Lyu, Songyang Zhang, Wenwei Zhang, Xingjun Ma, Yu-Gang Jiang, Yu Qiao, Yingchun Wang

Viaarxiv icon

Flames: Benchmarking Value Alignment of Chinese Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2023
Kexin Huang, Xiangyang Liu, Qianyu Guo, Tianxiang Sun, Jiawei Sun, Yaru Wang, Zeyang Zhou, Yixu Wang, Yan Teng, Xipeng Qiu, Yingchun Wang, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Towards Fairer and More Efficient Federated Learning via Multidimensional Personalized Edge Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2023
Yingchun Wang, Jingcai Gun, Song Gun, Weizhan Zhang

Figure 1 for Towards Fairer and More Efficient Federated Learning via Multidimensional Personalized Edge Models
Figure 2 for Towards Fairer and More Efficient Federated Learning via Multidimensional Personalized Edge Models
Figure 3 for Towards Fairer and More Efficient Federated Learning via Multidimensional Personalized Edge Models
Figure 4 for Towards Fairer and More Efficient Federated Learning via Multidimensional Personalized Edge Models
Viaarxiv icon

Data Quality-aware Mixed-precision Quantization via Hybrid Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2023
Yingchun Wang, Jingcai Guo, Song Guo, Weizhan Zhang

Figure 1 for Data Quality-aware Mixed-precision Quantization via Hybrid Reinforcement Learning
Figure 2 for Data Quality-aware Mixed-precision Quantization via Hybrid Reinforcement Learning
Figure 3 for Data Quality-aware Mixed-precision Quantization via Hybrid Reinforcement Learning
Figure 4 for Data Quality-aware Mixed-precision Quantization via Hybrid Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Exploring Optimal Substructure for Out-of-distribution Generalization via Feature-targeted Model Pruning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2022
Yingchun Wang, Jingcai Guo, Song Guo, Weizhan Zhang, Jie Zhang

Figure 1 for Exploring Optimal Substructure for Out-of-distribution Generalization via Feature-targeted Model Pruning
Figure 2 for Exploring Optimal Substructure for Out-of-distribution Generalization via Feature-targeted Model Pruning
Figure 3 for Exploring Optimal Substructure for Out-of-distribution Generalization via Feature-targeted Model Pruning
Figure 4 for Exploring Optimal Substructure for Out-of-distribution Generalization via Feature-targeted Model Pruning
Viaarxiv icon

Efficient Stein Variational Inference for Reliable Distribution-lossless Network Pruning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2022
Yingchun Wang, Song Guo, Jingcai Guo, Weizhan Zhang, Yida Xu, Jie Zhang, Yi Liu

Figure 1 for Efficient Stein Variational Inference for Reliable Distribution-lossless Network Pruning
Figure 2 for Efficient Stein Variational Inference for Reliable Distribution-lossless Network Pruning
Figure 3 for Efficient Stein Variational Inference for Reliable Distribution-lossless Network Pruning
Figure 4 for Efficient Stein Variational Inference for Reliable Distribution-lossless Network Pruning
Viaarxiv icon

Feature Correlation-guided Knowledge Transfer for Federated Self-supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2022
Yi Liu, Song Guo, Jie Zhang, Qihua Zhou, Yingchun Wang, Xiaohan Zhao

Figure 1 for Feature Correlation-guided Knowledge Transfer for Federated Self-supervised Learning
Figure 2 for Feature Correlation-guided Knowledge Transfer for Federated Self-supervised Learning
Figure 3 for Feature Correlation-guided Knowledge Transfer for Federated Self-supervised Learning
Figure 4 for Feature Correlation-guided Knowledge Transfer for Federated Self-supervised Learning
Viaarxiv icon

Towards the Objective Speech Assessment of Smoking Status based on Voice Features: A Review of the Literature

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2021
Zhizhong Ma, Chris Bullen, Joanna Ting Wai Chu, Ruili Wang, Yingchun Wang, Satwinder Singh

Figure 1 for Towards the Objective Speech Assessment of Smoking Status based on Voice Features: A Review of the Literature
Figure 2 for Towards the Objective Speech Assessment of Smoking Status based on Voice Features: A Review of the Literature
Figure 3 for Towards the Objective Speech Assessment of Smoking Status based on Voice Features: A Review of the Literature
Figure 4 for Towards the Objective Speech Assessment of Smoking Status based on Voice Features: A Review of the Literature
Viaarxiv icon