Alert button
Picture for Xuhai Xu

Xuhai Xu

Alert button

G-VOILA: Gaze-Facilitated Information Querying in Daily Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2024
Zeyu Wang, Yuanchun Shi, Yuntao Wang, Yuchen Yao, Kun Yan, Yuhan Wang, Lei Ji, Xuhai Xu, Chun Yu

Viaarxiv icon

Adaptive Collaboration Strategy for LLMs in Medical Decision Making

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2024
Yubin Kim, Chanwoo Park, Hyewon Jeong, Yik Siu Chan, Xuhai Xu, Daniel McDuff, Cynthia Breazeal, Hae Won Park

Viaarxiv icon

Simultaneous Gesture Classification and Localization with an Automatic Gesture Annotation Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 20, 2024
Junxiao Shen, Xuhai Xu, Ran Tan, Amy Karlson, Evan Strasnick

Viaarxiv icon

Health-LLM: Large Language Models for Health Prediction via Wearable Sensor Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2024
Yubin Kim, Xuhai Xu, Daniel McDuff, Cynthia Breazeal, Hae Won Park

Viaarxiv icon

MindShift: Leveraging Large Language Models for Mental-States-Based Problematic Smartphone Use Intervention

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Ruolan Wu, Chun Yu, Xiaole Pan, Yujia Liu, Ningning Zhang, Yue Fu, Yuhan Wang, Zhi Zheng, Li Chen, Qiaolei Jiang, Xuhai Xu, Yuanchun Shi

Figure 1 for MindShift: Leveraging Large Language Models for Mental-States-Based Problematic Smartphone Use Intervention
Figure 2 for MindShift: Leveraging Large Language Models for Mental-States-Based Problematic Smartphone Use Intervention
Figure 3 for MindShift: Leveraging Large Language Models for Mental-States-Based Problematic Smartphone Use Intervention
Figure 4 for MindShift: Leveraging Large Language Models for Mental-States-Based Problematic Smartphone Use Intervention
Viaarxiv icon

Talk2Care: Facilitating Asynchronous Patient-Provider Communication with Large-Language-Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Ziqi Yang, Xuhai Xu, Bingsheng Yao, Shao Zhang, Ethan Rogers, Stephen Intille, Nawar Shara, Guodong Gordon Gao, Dakuo Wang

Figure 1 for Talk2Care: Facilitating Asynchronous Patient-Provider Communication with Large-Language-Model
Figure 2 for Talk2Care: Facilitating Asynchronous Patient-Provider Communication with Large-Language-Model
Figure 3 for Talk2Care: Facilitating Asynchronous Patient-Provider Communication with Large-Language-Model
Figure 4 for Talk2Care: Facilitating Asynchronous Patient-Provider Communication with Large-Language-Model
Viaarxiv icon

Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 17, 2023
Shao Zhang, Jianing Yu, Xuhai Xu, Changchang Yin, Yuxuan Lu, Bingsheng Yao, Melanie Tory, Lace M. Padilla, Jeffrey Caterino, Ping Zhang, Dakuo Wang

Figure 1 for Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis
Figure 2 for Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis
Figure 3 for Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis
Figure 4 for Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis
Viaarxiv icon

Mental-LLM: Leveraging Large Language Models for Mental Health Prediction via Online Text Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 16, 2023
Xuhai Xu, Bingshen Yao, Yuanzhe Dong, Saadia Gabriel, Hong Yu, James Hendler, Marzyeh Ghassemi, Anind K. Dey, Dakuo Wang

Figure 1 for Mental-LLM: Leveraging Large Language Models for Mental Health Prediction via Online Text Data
Figure 2 for Mental-LLM: Leveraging Large Language Models for Mental Health Prediction via Online Text Data
Figure 3 for Mental-LLM: Leveraging Large Language Models for Mental Health Prediction via Online Text Data
Figure 4 for Mental-LLM: Leveraging Large Language Models for Mental Health Prediction via Online Text Data
Viaarxiv icon

XAIR: A Framework of Explainable AI in Augmented Reality

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2023
Xuhai Xu, Mengjie Yu, Tanya R. Jonker, Kashyap Todi, Feiyu Lu, Xun Qian, João Marcelo Evangelista Belo, Tianyi Wang, Michelle Li, Aran Mun, Te-Yen Wu, Junxiao Shen, Ting Zhang, Narine Kokhlikyan, Fulton Wang, Paul Sorenson, Sophie Kahyun Kim, Hrvoje Benko

Figure 1 for XAIR: A Framework of Explainable AI in Augmented Reality
Figure 2 for XAIR: A Framework of Explainable AI in Augmented Reality
Figure 3 for XAIR: A Framework of Explainable AI in Augmented Reality
Figure 4 for XAIR: A Framework of Explainable AI in Augmented Reality
Viaarxiv icon

Modeling the Trade-off of Privacy Preservation and Activity Recognition on Low-Resolution Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2023
Yuntao Wang, Zirui Cheng, Xin Yi, Yan Kong, Xueyang Wang, Xuhai Xu, Yukang Yan, Chun Yu, Shwetak Patel, Yuanchun Shi

Figure 1 for Modeling the Trade-off of Privacy Preservation and Activity Recognition on Low-Resolution Images
Figure 2 for Modeling the Trade-off of Privacy Preservation and Activity Recognition on Low-Resolution Images
Figure 3 for Modeling the Trade-off of Privacy Preservation and Activity Recognition on Low-Resolution Images
Figure 4 for Modeling the Trade-off of Privacy Preservation and Activity Recognition on Low-Resolution Images
Viaarxiv icon