Alert button
Picture for Bingsheng Yao

Bingsheng Yao

Alert button

Human-Centered Privacy Research in the Age of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Tianshi Li, Sauvik Das, Hao-Ping Lee, Dakuo Wang, Bingsheng Yao, Zhiping Zhang

Viaarxiv icon

Human Still Wins over LLM: An Empirical Study of Active Learning on Domain-Specific Annotation Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Yuxuan Lu, Bingsheng Yao, Shao Zhang, Yun Wang, Peng Zhang, Tun Lu, Toby Jia-Jun Li, Dakuo Wang

Viaarxiv icon

More Samples or More Prompt Inputs? Exploring Effective In-Context Sampling for LLM Few-Shot Prompt Engineering

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Bingsheng Yao, Guiming Chen, Ruishi Zou, Yuxuan Lu, Jiachen Li, Shao Zhang, Sijia Liu, James Hendler, Dakuo Wang

Viaarxiv icon

FairytaleCQA: Integrating a Commonsense Knowledge Graph into Children's Storybook Narratives

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Jiaju Chen, Yuxuan Lu, Shao Zhang, Bingsheng Yao, Yuanzhe Dong, Ying Xu, Yunyao Li, Qianwen Wang, Dakuo Wang, Yuling Sun

Viaarxiv icon

Bergeron: Combating Adversarial Attacks through a Conscience-Based Alignment Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Matthew Pisano, Peter Ly, Abraham Sanders, Bingsheng Yao, Dakuo Wang, Tomek Strzalkowski, Mei Si

Viaarxiv icon

'Don't Get Too Technical with Me': A Discourse Structure-Based Framework for Science Journalism

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2023
Ronald Cardenas, Bingsheng Yao, Dakuo Wang, Yufang Hou

Viaarxiv icon

Talk2Care: Facilitating Asynchronous Patient-Provider Communication with Large-Language-Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Ziqi Yang, Xuhai Xu, Bingsheng Yao, Shao Zhang, Ethan Rogers, Stephen Intille, Nawar Shara, Guodong Gordon Gao, Dakuo Wang

Figure 1 for Talk2Care: Facilitating Asynchronous Patient-Provider Communication with Large-Language-Model
Figure 2 for Talk2Care: Facilitating Asynchronous Patient-Provider Communication with Large-Language-Model
Figure 3 for Talk2Care: Facilitating Asynchronous Patient-Provider Communication with Large-Language-Model
Figure 4 for Talk2Care: Facilitating Asynchronous Patient-Provider Communication with Large-Language-Model
Viaarxiv icon

"It's a Fair Game'', or Is It? Examining How Users Navigate Disclosure Risks and Benefits When Using LLM-Based Conversational Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2023
Zhiping Zhang, Michelle Jia, Hao-Ping, Lee, Bingsheng Yao, Sauvik Das, Ada Lerner, Dakuo Wang, Tianshi Li

Viaarxiv icon

Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 17, 2023
Shao Zhang, Jianing Yu, Xuhai Xu, Changchang Yin, Yuxuan Lu, Bingsheng Yao, Melanie Tory, Lace M. Padilla, Jeffrey Caterino, Ping Zhang, Dakuo Wang

Figure 1 for Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis
Figure 2 for Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis
Figure 3 for Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis
Figure 4 for Rethinking Human-AI Collaboration in Complex Medical Decision Making: A Case Study in Sepsis Diagnosis
Viaarxiv icon

Beyond Labels: Empowering Human with Natural Language Explanations through a Novel Active-Learning Architecture

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Bingsheng Yao, Ishan Jindal, Lucian Popa, Yannis Katsis, Sayan Ghosh, Lihong He, Yuxuan Lu, Shashank Srivastava, James Hendler, Dakuo Wang

Figure 1 for Beyond Labels: Empowering Human with Natural Language Explanations through a Novel Active-Learning Architecture
Figure 2 for Beyond Labels: Empowering Human with Natural Language Explanations through a Novel Active-Learning Architecture
Figure 3 for Beyond Labels: Empowering Human with Natural Language Explanations through a Novel Active-Learning Architecture
Figure 4 for Beyond Labels: Empowering Human with Natural Language Explanations through a Novel Active-Learning Architecture
Viaarxiv icon