Alert button
Picture for Yiyi Zhou

Yiyi Zhou

Alert button

Towards Efficient Diffusion-Based Image Editing with Instant Attention Masks

Jan 23, 2024
Siyu Zou, Jiji Tang, Yiyi Zhou, Jing He, Chaoyi Zhao, Rongsheng Zhang, Zhipeng Hu, Xiaoshuai Sun

Viaarxiv icon

Towards Omni-supervised Referring Expression Segmentation

Nov 01, 2023
Minglang Huang, Yiyi Zhou, Gen Luo, Guannan Jiang, Weilin Zhuang, Xiaoshuai Sun

Viaarxiv icon

NICE: Improving Panoptic Narrative Detection and Segmentation with Cascading Collaborative Learning

Oct 23, 2023
Haowei Wang, Jiayi Ji, Tianyu Guo, Yilong Yang, Yiyi Zhou, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

Parameter and Computation Efficient Transfer Learning for Vision-Language Pre-trained Models

Sep 06, 2023
Qiong Wu, Wei Yu, Yiyi Zhou, Shubin Huang, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji

Figure 1 for Parameter and Computation Efficient Transfer Learning for Vision-Language Pre-trained Models
Figure 2 for Parameter and Computation Efficient Transfer Learning for Vision-Language Pre-trained Models
Figure 3 for Parameter and Computation Efficient Transfer Learning for Vision-Language Pre-trained Models
Figure 4 for Parameter and Computation Efficient Transfer Learning for Vision-Language Pre-trained Models
Viaarxiv icon

M3PS: End-to-End Multi-Grained Multi-Modal Attribute-Aware Product Summarization in E-commerce

Aug 22, 2023
Tao Chen, Ze Lin, Hui Li, Jiayi Ji, Yiyi Zhou, Guanbin Li, Rongrong Ji

Figure 1 for M3PS: End-to-End Multi-Grained Multi-Modal Attribute-Aware Product Summarization in E-commerce
Figure 2 for M3PS: End-to-End Multi-Grained Multi-Modal Attribute-Aware Product Summarization in E-commerce
Figure 3 for M3PS: End-to-End Multi-Grained Multi-Modal Attribute-Aware Product Summarization in E-commerce
Figure 4 for M3PS: End-to-End Multi-Grained Multi-Modal Attribute-Aware Product Summarization in E-commerce
Viaarxiv icon

Systematic Investigation of Sparse Perturbed Sharpness-Aware Minimization Optimizer

Jun 30, 2023
Peng Mi, Li Shen, Tianhe Ren, Yiyi Zhou, Tianshuo Xu, Xiaoshuai Sun, Tongliang Liu, Rongrong Ji, Dacheng Tao

Figure 1 for Systematic Investigation of Sparse Perturbed Sharpness-Aware Minimization Optimizer
Figure 2 for Systematic Investigation of Sparse Perturbed Sharpness-Aware Minimization Optimizer
Figure 3 for Systematic Investigation of Sparse Perturbed Sharpness-Aware Minimization Optimizer
Figure 4 for Systematic Investigation of Sparse Perturbed Sharpness-Aware Minimization Optimizer
Viaarxiv icon

Approximated Prompt Tuning for Vision-Language Pre-trained Models

Jun 27, 2023
Qiong Wu, Shubin Huang, Yiyi Zhou, Pingyang Dai, Annan Shu, Guannan Jiang, Rongrong Ji

Figure 1 for Approximated Prompt Tuning for Vision-Language Pre-trained Models
Figure 2 for Approximated Prompt Tuning for Vision-Language Pre-trained Models
Figure 3 for Approximated Prompt Tuning for Vision-Language Pre-trained Models
Figure 4 for Approximated Prompt Tuning for Vision-Language Pre-trained Models
Viaarxiv icon

Adapting Pre-trained Language Models to Vision-Language Tasks via Dynamic Visual Prompting

Jun 01, 2023
Shubin Huang, Qiong Wu, Yiyi Zhou, Weijie Chen, Rongsheng Zhang, Xiaoshuai Sun, Rongrong Ji

Figure 1 for Adapting Pre-trained Language Models to Vision-Language Tasks via Dynamic Visual Prompting
Figure 2 for Adapting Pre-trained Language Models to Vision-Language Tasks via Dynamic Visual Prompting
Figure 3 for Adapting Pre-trained Language Models to Vision-Language Tasks via Dynamic Visual Prompting
Figure 4 for Adapting Pre-trained Language Models to Vision-Language Tasks via Dynamic Visual Prompting
Viaarxiv icon