Alert button
Picture for Bin Xia

Bin Xia

Alert button

Low-Trace Adaptation of Zero-shot Self-supervised Blind Image Denoising

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Jintong Hu, Bin Xia, Bingchen Li, Wenming Yang

Figure 1 for Low-Trace Adaptation of Zero-shot Self-supervised Blind Image Denoising
Figure 2 for Low-Trace Adaptation of Zero-shot Self-supervised Blind Image Denoising
Figure 3 for Low-Trace Adaptation of Zero-shot Self-supervised Blind Image Denoising
Figure 4 for Low-Trace Adaptation of Zero-shot Self-supervised Blind Image Denoising
Viaarxiv icon

VmambaIR: Visual State Space Model for Image Restoration

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Yuan Shi, Bin Xia, Xiaoyu Jin, Xing Wang, Tianyu Zhao, Xin Xia, Xuefeng Xiao, Wenming Yang

Figure 1 for VmambaIR: Visual State Space Model for Image Restoration
Figure 2 for VmambaIR: Visual State Space Model for Image Restoration
Figure 3 for VmambaIR: Visual State Space Model for Image Restoration
Figure 4 for VmambaIR: Visual State Space Model for Image Restoration
Viaarxiv icon

LLMRA: Multi-modal Large Language Model based Restoration Assistant

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 21, 2024
Xiaoyu Jin, Yuan Shi, Bin Xia, Wenming Yang

Viaarxiv icon

LLMGA: Multimodal Large Language Model based Generation Assistant

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Bin Xia, Shiyin Wang, Yingfan Tao, Yitong Wang, Jiaya Jia

Viaarxiv icon

DSR-Diff: Depth Map Super-Resolution with Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Yuan Shi, Bin Xia, Rui Zhu, Qingmin Liao, Wenming Yang

Figure 1 for DSR-Diff: Depth Map Super-Resolution with Diffusion Model
Figure 2 for DSR-Diff: Depth Map Super-Resolution with Diffusion Model
Figure 3 for DSR-Diff: Depth Map Super-Resolution with Diffusion Model
Figure 4 for DSR-Diff: Depth Map Super-Resolution with Diffusion Model
Viaarxiv icon

DiffI2I: Efficient Diffusion Model for Image-to-Image Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 26, 2023
Bin Xia, Yulun Zhang, Shiyin Wang, Yitong Wang, Xinglong Wu, Yapeng Tian, Wenming Yang, Radu Timotfe, Luc Van Gool

Figure 1 for DiffI2I: Efficient Diffusion Model for Image-to-Image Translation
Figure 2 for DiffI2I: Efficient Diffusion Model for Image-to-Image Translation
Figure 3 for DiffI2I: Efficient Diffusion Model for Image-to-Image Translation
Figure 4 for DiffI2I: Efficient Diffusion Model for Image-to-Image Translation
Viaarxiv icon

Covert and Reliable Short-Packet Communications against A Proactive Warder

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 04, 2023
Manlin Wang, Yao Yao, Bin Xia, Zhiyong Chen, Jiangzhou Wang

Figure 1 for Covert and Reliable Short-Packet Communications against A Proactive Warder
Figure 2 for Covert and Reliable Short-Packet Communications against A Proactive Warder
Figure 3 for Covert and Reliable Short-Packet Communications against A Proactive Warder
Figure 4 for Covert and Reliable Short-Packet Communications against A Proactive Warder
Viaarxiv icon

IRS-Enabled Covert and Reliable Communications: How Many Reflection Elements are Required?

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 04, 2023
Manlin Wang, Bin Xia, Yao Yao, Zhiyong Chen, Jiangzhou Wang

Figure 1 for IRS-Enabled Covert and Reliable Communications: How Many Reflection Elements are Required?
Figure 2 for IRS-Enabled Covert and Reliable Communications: How Many Reflection Elements are Required?
Figure 3 for IRS-Enabled Covert and Reliable Communications: How Many Reflection Elements are Required?
Figure 4 for IRS-Enabled Covert and Reliable Communications: How Many Reflection Elements are Required?
Viaarxiv icon

Hierarchical Integration Diffusion Model for Realistic Image Deblurring

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Zheng Chen, Yulun Zhang, Ding Liu, Bin Xia, Jinjin Gu, Linghe Kong, Xin Yuan

Figure 1 for Hierarchical Integration Diffusion Model for Realistic Image Deblurring
Figure 2 for Hierarchical Integration Diffusion Model for Realistic Image Deblurring
Figure 3 for Hierarchical Integration Diffusion Model for Realistic Image Deblurring
Figure 4 for Hierarchical Integration Diffusion Model for Realistic Image Deblurring
Viaarxiv icon

Fusion-Based Multi-User Semantic Communications for Wireless Image Transmission over Degraded Broadcast Channels

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2023
Tong Wu, Zhiyong Chen, Meixia Tao, Bin Xia, Wenjun Zhang

Figure 1 for Fusion-Based Multi-User Semantic Communications for Wireless Image Transmission over Degraded Broadcast Channels
Figure 2 for Fusion-Based Multi-User Semantic Communications for Wireless Image Transmission over Degraded Broadcast Channels
Figure 3 for Fusion-Based Multi-User Semantic Communications for Wireless Image Transmission over Degraded Broadcast Channels
Figure 4 for Fusion-Based Multi-User Semantic Communications for Wireless Image Transmission over Degraded Broadcast Channels
Viaarxiv icon