Alert button
Picture for Xuanzhe Liu

Xuanzhe Liu

Alert button

RAGCache: Efficient Knowledge Caching for Retrieval-Augmented Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Chao Jin, Zili Zhang, Xuanlin Jiang, Fangyue Liu, Xin Liu, Xuanzhe Liu, Xin Jin

Viaarxiv icon

LoongServe: Efficiently Serving Long-context Large Language Models with Elastic Sequence Parallelism

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2024
Bingyang Wu, Shengyu Liu, Yinmin Zhong, Peng Sun, Xuanzhe Liu, Xin Jin

Viaarxiv icon

Exploring the Impact of In-Browser Deep Learning Inference on Quality of User Experience and Performance

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 08, 2024
Qipeng Wang, Shiqi Jiang, Zhenpeng Chen, Xu Cao, Yuanchun Li, Aoyu Li, Ying Zhang, Yun Ma, Ting Cao, Xuanzhe Liu

Viaarxiv icon

A Survey of Resource-efficient LLM and Multimodal Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Mengwei Xu, Wangsong Yin, Dongqi Cai, Rongjie Yi, Daliang Xu, Qipeng Wang, Bingyang Wu, Yihao Zhao, Chen Yang, Shihe Wang, Qiyang Zhang, Zhenyan Lu, Li Zhang, Shangguang Wang, Yuanchun Li, Yunxin Liu, Xin Jin, Xuanzhe Liu

Viaarxiv icon

LLMCad: Fast and Scalable On-device Large Language Model Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 08, 2023
Daliang Xu, Wangsong Yin, Xin Jin, Ying Zhang, Shiyun Wei, Mengwei Xu, Xuanzhe Liu

Figure 1 for LLMCad: Fast and Scalable On-device Large Language Model Inference
Figure 2 for LLMCad: Fast and Scalable On-device Large Language Model Inference
Figure 3 for LLMCad: Fast and Scalable On-device Large Language Model Inference
Figure 4 for LLMCad: Fast and Scalable On-device Large Language Model Inference
Viaarxiv icon

Dark-Skin Individuals Are at More Risk on the Street: Unmasking Fairness Issues of Autonomous Driving Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 05, 2023
Xinyue Li, Zhenpeng Chen, Jie M. Zhang, Federica Sarro, Ying Zhang, Xuanzhe Liu

Figure 1 for Dark-Skin Individuals Are at More Risk on the Street: Unmasking Fairness Issues of Autonomous Driving Systems
Figure 2 for Dark-Skin Individuals Are at More Risk on the Street: Unmasking Fairness Issues of Autonomous Driving Systems
Figure 3 for Dark-Skin Individuals Are at More Risk on the Street: Unmasking Fairness Issues of Autonomous Driving Systems
Figure 4 for Dark-Skin Individuals Are at More Risk on the Street: Unmasking Fairness Issues of Autonomous Driving Systems
Viaarxiv icon

Fast Distributed Inference Serving for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
May 10, 2023
Bingyang Wu, Yinmin Zhong, Zili Zhang, Gang Huang, Xuanzhe Liu, Xin Jin

Figure 1 for Fast Distributed Inference Serving for Large Language Models
Figure 2 for Fast Distributed Inference Serving for Large Language Models
Figure 3 for Fast Distributed Inference Serving for Large Language Models
Figure 4 for Fast Distributed Inference Serving for Large Language Models
Viaarxiv icon

A Comprehensive Benchmark of Deep Learning Libraries on Mobile Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2022
Qiyang Zhang, Xiang Li, Xiangying Che, Xiao Ma, Ao Zhou, Mengwei Xu, Shangguang Wang, Yun Ma, Xuanzhe Liu

Figure 1 for A Comprehensive Benchmark of Deep Learning Libraries on Mobile Devices
Figure 2 for A Comprehensive Benchmark of Deep Learning Libraries on Mobile Devices
Figure 3 for A Comprehensive Benchmark of Deep Learning Libraries on Mobile Devices
Figure 4 for A Comprehensive Benchmark of Deep Learning Libraries on Mobile Devices
Viaarxiv icon

Emojis Predict Dropouts of Remote Workers: An Empirical Study of Emoji Usage on GitHub

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 10, 2021
Xuan Lu, Wei Ai, Zhenpeng Chen, Yanbin Cao, Xuanzhe Liu, Qiaozhu Mei

Figure 1 for Emojis Predict Dropouts of Remote Workers: An Empirical Study of Emoji Usage on GitHub
Figure 2 for Emojis Predict Dropouts of Remote Workers: An Empirical Study of Emoji Usage on GitHub
Figure 3 for Emojis Predict Dropouts of Remote Workers: An Empirical Study of Emoji Usage on GitHub
Figure 4 for Emojis Predict Dropouts of Remote Workers: An Empirical Study of Emoji Usage on GitHub
Viaarxiv icon

An Empirical Study on Deployment Faults of Deep Learning Based Mobile Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 10, 2021
Zhenpeng Chen, Huihan Yao, Yiling Lou, Yanbin Cao, Yuanqiang Liu, Haoyu Wang, Xuanzhe Liu

Figure 1 for An Empirical Study on Deployment Faults of Deep Learning Based Mobile Applications
Figure 2 for An Empirical Study on Deployment Faults of Deep Learning Based Mobile Applications
Figure 3 for An Empirical Study on Deployment Faults of Deep Learning Based Mobile Applications
Figure 4 for An Empirical Study on Deployment Faults of Deep Learning Based Mobile Applications
Viaarxiv icon