Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhen Bi

Learning to Ask for Data-Efficient Event Argument Extraction


Oct 01, 2021
Hongbin Ye, Ningyu Zhang, Zhen Bi, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Hui Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Prompt Makes Pre-trained Language Models Better Few-shot Learners


Aug 31, 2021
Ningyu Zhang, Luoqiu Li, Xiang Chen, Shumin Deng, Zhen Bi, Chuanqi Tan, Fei Huang, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Interventional Aspect-Based Sentiment Analysis


Apr 20, 2021
Zhen Bi, Ningyu Zhang, Ganqiang Ye, Haiyang Yu, Xi Chen, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Contrastive Learning for Learning Robust Textual Representations


Apr 11, 2021
Xiang Chen, Xin Xie, Zhen Bi, Hongbin Ye, Shumin Deng, Ningyu Zhang, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Text-guided Legal Knowledge Graph Reasoning


Apr 06, 2021
Luoqiu Li, Zhen Bi, Hongbin Ye, Shumin Deng, Hui Chen, Huaixiao Tou, Ningyu Zhang, Huajun Chen

* work in progress 

  Access Paper or Ask Questions