Alert button
Picture for Xiaoyong Wei

Xiaoyong Wei

Alert button

Sichuan University, Hong Kong Polytechnic Univeristy

SE Territory: Monaural Speech Enhancement Meets the Fixed Virtual Perceptual Space Mapping

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2023
Xinmeng Xu, Jibin Wu, Xiaoyong Wei, Yan Liu, Richard So, Yuhong Yang, Weiping Tu, Kay Chen Tan

Figure 1 for SE Territory: Monaural Speech Enhancement Meets the Fixed Virtual Perceptual Space Mapping
Figure 2 for SE Territory: Monaural Speech Enhancement Meets the Fixed Virtual Perceptual Space Mapping
Figure 3 for SE Territory: Monaural Speech Enhancement Meets the Fixed Virtual Perceptual Space Mapping
Figure 4 for SE Territory: Monaural Speech Enhancement Meets the Fixed Virtual Perceptual Space Mapping
Viaarxiv icon

UniDiff: Advancing Vision-Language Models with Generative and Discriminative Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Xiao Dong, Runhui Huang, Xiaoyong Wei, Zequn Jie, Jianxing Yu, Jian Yin, Xiaodan Liang

Figure 1 for UniDiff: Advancing Vision-Language Models with Generative and Discriminative Learning
Figure 2 for UniDiff: Advancing Vision-Language Models with Generative and Discriminative Learning
Figure 3 for UniDiff: Advancing Vision-Language Models with Generative and Discriminative Learning
Figure 4 for UniDiff: Advancing Vision-Language Models with Generative and Discriminative Learning
Viaarxiv icon

Entity-Graph Enhanced Cross-Modal Pretraining for Instance-level Product Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2022
Xiao Dong, Xunlin Zhan, Yunchao Wei, Xiaoyong Wei, Yaowei Wang, Minlong Lu, Xiaochun Cao, Xiaodan Liang

Figure 1 for Entity-Graph Enhanced Cross-Modal Pretraining for Instance-level Product Retrieval
Figure 2 for Entity-Graph Enhanced Cross-Modal Pretraining for Instance-level Product Retrieval
Figure 3 for Entity-Graph Enhanced Cross-Modal Pretraining for Instance-level Product Retrieval
Figure 4 for Entity-Graph Enhanced Cross-Modal Pretraining for Instance-level Product Retrieval
Viaarxiv icon

Indicative Image Retrieval: Turning Blackbox Learning into Grey

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2022
Xulu Zhang, Zhenqun Yang, Hao Tian, Qing Li, Xiaoyong Wei

Figure 1 for Indicative Image Retrieval: Turning Blackbox Learning into Grey
Figure 2 for Indicative Image Retrieval: Turning Blackbox Learning into Grey
Figure 3 for Indicative Image Retrieval: Turning Blackbox Learning into Grey
Figure 4 for Indicative Image Retrieval: Turning Blackbox Learning into Grey
Viaarxiv icon

Deep learning-based person re-identification methods: A survey and outlook of recent works

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2021
Zhangqiang Ming, Min Zhu, Xiaoyong Wei, Xiangkun Wang, Jiamin Zhu, Junlong Cheng, Yong Yang

Figure 1 for Deep learning-based person re-identification methods: A survey and outlook of recent works
Figure 2 for Deep learning-based person re-identification methods: A survey and outlook of recent works
Figure 3 for Deep learning-based person re-identification methods: A survey and outlook of recent works
Figure 4 for Deep learning-based person re-identification methods: A survey and outlook of recent works
Viaarxiv icon

Global-Local Dynamic Feature Alignment Network for Person Re-Identification

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2021
Zhangqiang Ming, Yong Yang, Xiaoyong Wei, Jianrong Yan, Xiangkun Wang, Fengjie Wang, Min Zhu

Figure 1 for Global-Local Dynamic Feature Alignment Network for Person Re-Identification
Figure 2 for Global-Local Dynamic Feature Alignment Network for Person Re-Identification
Figure 3 for Global-Local Dynamic Feature Alignment Network for Person Re-Identification
Figure 4 for Global-Local Dynamic Feature Alignment Network for Person Re-Identification
Viaarxiv icon

M5Product: A Multi-modal Pretraining Benchmark for E-commercial Product Downstream Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 09, 2021
Xiao Dong, Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Yunchao Wei, Xiaoyong Wei, Minlong Lu, Xiaodan Liang

Figure 1 for M5Product: A Multi-modal Pretraining Benchmark for E-commercial Product Downstream Tasks
Figure 2 for M5Product: A Multi-modal Pretraining Benchmark for E-commercial Product Downstream Tasks
Figure 3 for M5Product: A Multi-modal Pretraining Benchmark for E-commercial Product Downstream Tasks
Figure 4 for M5Product: A Multi-modal Pretraining Benchmark for E-commercial Product Downstream Tasks
Viaarxiv icon

ParNet: Position-aware Aggregated Relation Network for Image-Text matching

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2019
Yaxian Xia, Lun Huang, Wenmin Wang, Xiaoyong Wei

Figure 1 for ParNet: Position-aware Aggregated Relation Network for Image-Text matching
Figure 2 for ParNet: Position-aware Aggregated Relation Network for Image-Text matching
Figure 3 for ParNet: Position-aware Aggregated Relation Network for Image-Text matching
Figure 4 for ParNet: Position-aware Aggregated Relation Network for Image-Text matching
Viaarxiv icon