Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yan Liu

PSML: A Multi-scale Time-series Dataset for Machine Learning in Decarbonized Energy Grids


Oct 12, 2021
Xiangtian Zheng, Nan Xu, Loc Trinh, Dongqi Wu, Tong Huang, S. Sivaranjani, Yan Liu, Le Xie


  Access Paper or Ask Questions

AskMe: Joint Individual-level and Community-level Behavior Interaction for Question Recommendation


Oct 11, 2021
Nuo Li, Bin Guo, Yan Liu, Lina Yao, Jiaqi Liu, Zhiwen Yu

* WWWJ 2021 
* 26 pages; 10 fingures 

  Access Paper or Ask Questions

Enhance Long Text Understanding via Distilled Gist Detector from Abstractive Summarization


Oct 10, 2021
Yan Liu, Yazheng Yang


  Access Paper or Ask Questions

Non-autoregressive Transformer with Unified Bidirectional Decoder for Automatic Speech Recognition


Sep 14, 2021
Chuan-Fei Zhang, Yan Liu, Tian-Hao Zhang, Song-Lu Chen, Feng Chen, Xu-Cheng Yin

* 5 pages, 3 figures. Paper submitted to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

GANSER: A Self-supervised Data Augmentation Framework for EEG-based Emotion Recognition


Sep 08, 2021
Zhi Zhang, Sheng-hua Zhong, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

MeDiaQA: A Question Answering Dataset on Medical Dialogues


Aug 18, 2021
Huqun Suri, Qi Zhang, Wenhua Huo, Yan Liu, Chunsheng Guan


  Access Paper or Ask Questions

StrucTexT: Structured Text Understanding with Multi-Modal Transformers


Aug 10, 2021
Yulin Li, Yuxi Qian, Yuchen Yu, Xiameng Qin, Chengquan Zhang, Yan Liu, Kun Yao, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* Accepted by ACM Multimedia 2021. 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Characterizing Online Engagement with Disinformation and Conspiracies in the 2020 U.S. Presidential Election


Jul 17, 2021
Karishma Sharma, Emilio Ferrara, Yan Liu

* ICWSM 2022 
* Accepted at ICWSM'22 

  Access Paper or Ask Questions

Phoneme-aware and Channel-wise Attentive Learning for Text DependentSpeaker Verification


Jun 25, 2021
Yan Liu, Zheng Li, Lin Li, Qingyang Hong


  Access Paper or Ask Questions

Additive Phoneme-aware Margin Softmax Loss for Language Recognition


Jun 24, 2021
Zheng Li, Yan Liu, Lin Li, Qingyang Hong

* Accepted by Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

COVID-19 Vaccines: Characterizing Misinformation Campaigns and Vaccine Hesitancy on Twitter


Jun 15, 2021
Karishma Sharma, Yizhou Zhang, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Node Federated Graph Neural Network for Spatio-Temporal Data Modeling


Jun 09, 2021
Chuizheng Meng, Sirisha Rambhatla, Yan Liu

* To be published in the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 21) 

  Access Paper or Ask Questions

One Network to Solve Them All: A Sequential Multi-Task Joint Learning Network Framework for MR Imaging Pipeline


May 14, 2021
Zhiwen Wang, Wenjun Xia, Zexin Lu, Yongqiang Huang, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Examination of Fairness of AI Models for Deepfake Detection


May 02, 2021
Loc Trinh, Yan Liu

* To appear in the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-21) 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

IDOL-Net: An Interactive Dual-Domain Parallel Network for CT Metal Artifact Reduction


Apr 03, 2021
Tao Wang, Wenjun Xia, Zexin Lu, Huaiqiang Sun, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A comparative study of deep learning methods for building footprints detection using high spatial resolution aerial images


Mar 16, 2021
Hongjie He, Ke Yang, Yuwei Cai, Zijian Jiang, Qiutong Yu, Kun Zhao, Junbo Wang, Sarah Narges Fatholahi, Yan Liu, Hasti Andon Petrosians, Bingxu Hu, Liyuan Qing, Zhehan Zhang, Hongzhang Xu, Siyu Li, Linlin Xu, Jonathan Li


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Artificial Intelligence through the Lens of Feature Interaction


Mar 01, 2021
Michael Tsang, James Enouen, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

DAN-Net: Dual-Domain Adaptive-Scaling Non-local Network for CT Metal Artifact Reduction


Feb 16, 2021
Tao Wang, Wenjun Xia, Yongqiang Huang, Huaiqiang Sun, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 29 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MIMIC-IF: Interpretability and Fairness Evaluation of Deep Learning Models on MIMIC-IV Dataset


Feb 12, 2021
Chuizheng Meng, Loc Trinh, Nan Xu, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Multiscale Feature Learning for Overlapping Chromosome Segmentation


Dec 22, 2020
Liye Mei, Yalan Yu, Yueyun Weng, Xiaopeng Guo, Yan Liu, Du Wang, Sheng Liu, Fuling Zhou, Cheng Lei


  Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate Spatiotemporal COVID-19 Risk Scores using High Resolution Real-World Mobility Data


Dec 14, 2020
Sirisha Rambhatla, Sepanta Zeighami, Kameron Shahabi, Cyrus Shahabi, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

LEARN++: Recurrent Dual-Domain Reconstruction Network for Compressed Sensing CT


Dec 13, 2020
Yi Zhang, Hu Chen, Wenjun Xia, Yang Chen, Baodong Liu, Yan Liu, Huaiqiang Sun, Jiliu Zhou

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-agent Trajectory Prediction with Fuzzy Query Attention


Oct 29, 2020
Nitin Kamra, Hao Zhu, Dweep Trivedi, Ming Zhang, Yan Liu

* NeurIPS 2020 Camera-ready version. Code: https://github.com/nitinkamra1992/FQA 

  Access Paper or Ask Questions

Fourth-Order Nonlocal Tensor Decomposition Model for Spectral Computed Tomography


Oct 27, 2020
Xiang Chen, Wenjun Xia, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 4 pages, 3 figure 

  Access Paper or Ask Questions

CT Reconstruction with PDF: Parameter-Dependent Framework for Multiple Scanning Geometries and Dose Levels


Oct 27, 2020
Wenjun Xia, Zexin Lu, Yongqiang Huang, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 4 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Network Intrusion Detection Using Wrapper-based Decision Tree for Feature Selection


Aug 11, 2020
Mubarak Albarka Umar, Chen Zhanfang, Yan Liu

* 8 pages, 3 figures, Presented at ICICSE 2020 Conference Proceedings, which will be published in the International Conference Proceedings Series by ACM, and will be archived in the ACM Digital Library 

  Access Paper or Ask Questions