Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yan Liu

COVID-19 Vaccines: Characterizing Misinformation Campaigns and Vaccine Hesitancy on Twitter


Jun 15, 2021
Karishma Sharma, Yizhou Zhang, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Node Federated Graph Neural Network for Spatio-Temporal Data Modeling


Jun 09, 2021
Chuizheng Meng, Sirisha Rambhatla, Yan Liu

* To be published in the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 21) 

  Access Paper or Ask Questions

One Network to Solve Them All: A Sequential Multi-Task Joint Learning Network Framework for MR Imaging Pipeline


May 14, 2021
Zhiwen Wang, Wenjun Xia, Zexin Lu, Yongqiang Huang, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Examination of Fairness of AI Models for Deepfake Detection


May 02, 2021
Loc Trinh, Yan Liu

* To appear in the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-21) 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

IDOL-Net: An Interactive Dual-Domain Parallel Network for CT Metal Artifact Reduction


Apr 03, 2021
Tao Wang, Wenjun Xia, Zexin Lu, Huaiqiang Sun, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A comparative study of deep learning methods for building footprints detection using high spatial resolution aerial images


Mar 16, 2021
Hongjie He, Ke Yang, Yuwei Cai, Zijian Jiang, Qiutong Yu, Kun Zhao, Junbo Wang, Sarah Narges Fatholahi, Yan Liu, Hasti Andon Petrosians, Bingxu Hu, Liyuan Qing, Zhehan Zhang, Hongzhang Xu, Siyu Li, Linlin Xu, Jonathan Li


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Artificial Intelligence through the Lens of Feature Interaction


Mar 01, 2021
Michael Tsang, James Enouen, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

DAN-Net: Dual-Domain Adaptive-Scaling Non-local Network for CT Metal Artifact Reduction


Feb 16, 2021
Tao Wang, Wenjun Xia, Yongqiang Huang, Huaiqiang Sun, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 29 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MIMIC-IF: Interpretability and Fairness Evaluation of Deep Learning Models on MIMIC-IV Dataset


Feb 12, 2021
Chuizheng Meng, Loc Trinh, Nan Xu, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Multiscale Feature Learning for Overlapping Chromosome Segmentation


Dec 22, 2020
Liye Mei, Yalan Yu, Yueyun Weng, Xiaopeng Guo, Yan Liu, Du Wang, Sheng Liu, Fuling Zhou, Cheng Lei


  Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate Spatiotemporal COVID-19 Risk Scores using High Resolution Real-World Mobility Data


Dec 14, 2020
Sirisha Rambhatla, Sepanta Zeighami, Kameron Shahabi, Cyrus Shahabi, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

LEARN++: Recurrent Dual-Domain Reconstruction Network for Compressed Sensing CT


Dec 13, 2020
Yi Zhang, Hu Chen, Wenjun Xia, Yang Chen, Baodong Liu, Yan Liu, Huaiqiang Sun, Jiliu Zhou

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-agent Trajectory Prediction with Fuzzy Query Attention


Oct 29, 2020
Nitin Kamra, Hao Zhu, Dweep Trivedi, Ming Zhang, Yan Liu

* NeurIPS 2020 Camera-ready version. Code: https://github.com/nitinkamra1992/FQA 

  Access Paper or Ask Questions

Fourth-Order Nonlocal Tensor Decomposition Model for Spectral Computed Tomography


Oct 27, 2020
Xiang Chen, Wenjun Xia, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 4 pages, 3 figure 

  Access Paper or Ask Questions

CT Reconstruction with PDF: Parameter-Dependent Framework for Multiple Scanning Geometries and Dose Levels


Oct 27, 2020
Wenjun Xia, Zexin Lu, Yongqiang Huang, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 4 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Network Intrusion Detection Using Wrapper-based Decision Tree for Feature Selection


Aug 11, 2020
Mubarak Albarka Umar, Chen Zhanfang, Yan Liu

* 8 pages, 3 figures, Presented at ICICSE 2020 Conference Proceedings, which will be published in the International Conference Proceedings Series by ACM, and will be archived in the ACM Digital Library 

  Access Paper or Ask Questions

Network Inference from a Mixture of Diffusion Models for Fake News Mitigation


Aug 08, 2020
Karishma Sharma, Xinran He, Sungyong Seo, Yan Liu

* Fifteenth international AAAI conference on web and social media (ICWSM 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Crowd Counting via Self-Training on Surrogate Tasks


Jul 07, 2020
Yan Liu, Lingqiao Liu, Peng Wang, Pingping Zhang, Yinjie Lei

* To be appeared at ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Human Activity Recognition based on Dynamic Spatio-Temporal Relations


Jun 29, 2020
Zhenyu Liu, Yaqiang Yao, Yan Liu, Yuening Zhu, Zhenchao Tao, Lei Wang, Yuhong Feng


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Deepfake Detection via Dynamic Prototypes


Jun 28, 2020
Loc Trinh, Michael Tsang, Sirisha Rambhatla, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Feature Interaction Interpretability: A Case for Explaining Ad-Recommendation Systems via Neural Interaction Detection


Jun 19, 2020
Michael Tsang, Dehua Cheng, Hanpeng Liu, Xue Feng, Eric Zhou, Yan Liu

* Published in ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

How does this interaction affect me? Interpretable attribution for feature interactions


Jun 19, 2020
Michael Tsang, Sirisha Rambhatla, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Physics-aware Spatiotemporal Modules with Auxiliary Tasks for Meta-Learning


Jun 15, 2020
Sungyong Seo, Chuizheng Meng, Sirisha Rambhatla, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Req2Lib: A Semantic Neural Model for Software Library Recommendation


May 24, 2020
Zhensu Sun, Yan Liu, Ziming Cheng, Chen Yang, Pengyu Che

* 2020 IEEE 27th International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering (SANER) 
* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Skeleton Focused Human Activity Recognition in RGB Video


Apr 29, 2020
Bruce X. B. Yu, Yan Liu, Keith C. C. Chan

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Effective Human Activity Recognition Based on Small Datasets


Apr 29, 2020
Bruce X. B. Yu, Yan Liu, Keith C. C. Chan

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Coronavirus on Social Media: Analyzing Misinformation in Twitter Conversations


Apr 21, 2020
Karishma Sharma, Sungyong Seo, Chuizheng Meng, Sirisha Rambhatla, Aastha Dua, Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions