Alert button
Picture for Ting Zhang

Ting Zhang

Alert button

Victor

VolumeDiffusion: Flexible Text-to-3D Generation with Efficient Volumetric Encoder

Dec 18, 2023
Zhicong Tang, Shuyang Gu, Chunyu Wang, Ting Zhang, Jianmin Bao, Dong Chen, Baining Guo

Viaarxiv icon

Customize-It-3D: High-Quality 3D Creation from A Single Image Using Subject-Specific Knowledge Prior

Dec 15, 2023
Nan Huang, Ting Zhang, Yuhui Yuan, Dong Chen, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

Model-enhanced Vector Index

Sep 23, 2023
Hailin Zhang, Yujing Wang, Qi Chen, Ruiheng Chang, Ting Zhang, Ziming Miao, Yingyan Hou, Yang Ding, Xupeng Miao, Haonan Wang, Bochen Pang, Yuefeng Zhan, Hao Sun, Weiwei Deng, Qi Zhang, Fan Yang, Xing Xie, Mao Yang, Bin Cui

Figure 1 for Model-enhanced Vector Index
Figure 2 for Model-enhanced Vector Index
Figure 3 for Model-enhanced Vector Index
Figure 4 for Model-enhanced Vector Index
Viaarxiv icon

RingMo-lite: A Remote Sensing Multi-task Lightweight Network with CNN-Transformer Hybrid Framework

Sep 16, 2023
Yuelei Wang, Ting Zhang, Liangjin Zhao, Lin Hu, Zhechao Wang, Ziqing Niu, Peirui Cheng, Kaiqiang Chen, Xuan Zeng, Zhirui Wang, Hongqi Wang, Xian Sun

Figure 1 for RingMo-lite: A Remote Sensing Multi-task Lightweight Network with CNN-Transformer Hybrid Framework
Figure 2 for RingMo-lite: A Remote Sensing Multi-task Lightweight Network with CNN-Transformer Hybrid Framework
Figure 3 for RingMo-lite: A Remote Sensing Multi-task Lightweight Network with CNN-Transformer Hybrid Framework
Figure 4 for RingMo-lite: A Remote Sensing Multi-task Lightweight Network with CNN-Transformer Hybrid Framework
Viaarxiv icon

InstructDiffusion: A Generalist Modeling Interface for Vision Tasks

Sep 07, 2023
Zigang Geng, Binxin Yang, Tiankai Hang, Chen Li, Shuyang Gu, Ting Zhang, Jianmin Bao, Zheng Zhang, Han Hu, Dong Chen, Baining Guo

Figure 1 for InstructDiffusion: A Generalist Modeling Interface for Vision Tasks
Figure 2 for InstructDiffusion: A Generalist Modeling Interface for Vision Tasks
Figure 3 for InstructDiffusion: A Generalist Modeling Interface for Vision Tasks
Figure 4 for InstructDiffusion: A Generalist Modeling Interface for Vision Tasks
Viaarxiv icon

Striking The Right Balance: Three-Dimensional Ocean Sound Speed Field Reconstruction Using Tensor Neural Networks

Aug 09, 2023
Siyuan Li, Lei Cheng, Ting Zhang, Hangfang Zhao, Jianlong Li

Figure 1 for Striking The Right Balance: Three-Dimensional Ocean Sound Speed Field Reconstruction Using Tensor Neural Networks
Figure 2 for Striking The Right Balance: Three-Dimensional Ocean Sound Speed Field Reconstruction Using Tensor Neural Networks
Figure 3 for Striking The Right Balance: Three-Dimensional Ocean Sound Speed Field Reconstruction Using Tensor Neural Networks
Figure 4 for Striking The Right Balance: Three-Dimensional Ocean Sound Speed Field Reconstruction Using Tensor Neural Networks
Viaarxiv icon

Mimicking the Thinking Process for Emotion Recognition in Conversation with Prompts and Paraphrasing

Jun 11, 2023
Ting Zhang, Zhuang Chen, Ming Zhong, Tieyun Qian

Figure 1 for Mimicking the Thinking Process for Emotion Recognition in Conversation with Prompts and Paraphrasing
Figure 2 for Mimicking the Thinking Process for Emotion Recognition in Conversation with Prompts and Paraphrasing
Figure 3 for Mimicking the Thinking Process for Emotion Recognition in Conversation with Prompts and Paraphrasing
Figure 4 for Mimicking the Thinking Process for Emotion Recognition in Conversation with Prompts and Paraphrasing
Viaarxiv icon

A Deep Learning Framework for Traffic Data Imputation Considering Spatiotemporal Dependencies

Apr 18, 2023
Li Jiang, Ting Zhang, Qiruyi Zuo, Chenyu Tian, George P. Chan, Wai Kin, Chan

Figure 1 for A Deep Learning Framework for Traffic Data Imputation Considering Spatiotemporal Dependencies
Figure 2 for A Deep Learning Framework for Traffic Data Imputation Considering Spatiotemporal Dependencies
Figure 3 for A Deep Learning Framework for Traffic Data Imputation Considering Spatiotemporal Dependencies
Figure 4 for A Deep Learning Framework for Traffic Data Imputation Considering Spatiotemporal Dependencies
Viaarxiv icon

Make-It-3D: High-Fidelity 3D Creation from A Single Image with Diffusion Prior

Apr 03, 2023
Junshu Tang, Tengfei Wang, Bo Zhang, Ting Zhang, Ran Yi, Lizhuang Ma, Dong Chen

Figure 1 for Make-It-3D: High-Fidelity 3D Creation from A Single Image with Diffusion Prior
Figure 2 for Make-It-3D: High-Fidelity 3D Creation from A Single Image with Diffusion Prior
Figure 3 for Make-It-3D: High-Fidelity 3D Creation from A Single Image with Diffusion Prior
Figure 4 for Make-It-3D: High-Fidelity 3D Creation from A Single Image with Diffusion Prior
Viaarxiv icon

XAIR: A Framework of Explainable AI in Augmented Reality

Mar 28, 2023
Xuhai Xu, Mengjie Yu, Tanya R. Jonker, Kashyap Todi, Feiyu Lu, Xun Qian, João Marcelo Evangelista Belo, Tianyi Wang, Michelle Li, Aran Mun, Te-Yen Wu, Junxiao Shen, Ting Zhang, Narine Kokhlikyan, Fulton Wang, Paul Sorenson, Sophie Kahyun Kim, Hrvoje Benko

Figure 1 for XAIR: A Framework of Explainable AI in Augmented Reality
Figure 2 for XAIR: A Framework of Explainable AI in Augmented Reality
Figure 3 for XAIR: A Framework of Explainable AI in Augmented Reality
Figure 4 for XAIR: A Framework of Explainable AI in Augmented Reality
Viaarxiv icon