Alert button
Picture for Xiaoying Zhang

Xiaoying Zhang

Alert button

Self-Alignment for Factuality: Mitigating Hallucinations in LLMs via Self-Evaluation

Feb 14, 2024
Xiaoying Zhang, Baolin Peng, Ye Tian, Jingyan Zhou, Lifeng Jin, Linfeng Song, Haitao Mi, Helen Meng

Viaarxiv icon

Human-Instruction-Free LLM Self-Alignment with Limited Samples

Jan 06, 2024
Hongyi Guo, Yuanshun Yao, Wei Shen, Jiaheng Wei, Xiaoying Zhang, Zhaoran Wang, Yang Liu

Viaarxiv icon

Rethinking Machine Ethics -- Can LLMs Perform Moral Reasoning through the Lens of Moral Theories?

Aug 29, 2023
Jingyan Zhou, Minda Hu, Junan Li, Xiaoying Zhang, Xixin Wu, Irwin King, Helen Meng

Figure 1 for Rethinking Machine Ethics -- Can LLMs Perform Moral Reasoning through the Lens of Moral Theories?
Figure 2 for Rethinking Machine Ethics -- Can LLMs Perform Moral Reasoning through the Lens of Moral Theories?
Figure 3 for Rethinking Machine Ethics -- Can LLMs Perform Moral Reasoning through the Lens of Moral Theories?
Figure 4 for Rethinking Machine Ethics -- Can LLMs Perform Moral Reasoning through the Lens of Moral Theories?
Viaarxiv icon

Trustworthy LLMs: a Survey and Guideline for Evaluating Large Language Models' Alignment

Aug 10, 2023
Yang Liu, Yuanshun Yao, Jean-Francois Ton, Xiaoying Zhang, Ruocheng Guo Hao Cheng, Yegor Klochkov, Muhammad Faaiz Taufiq, Hang Li

Figure 1 for Trustworthy LLMs: a Survey and Guideline for Evaluating Large Language Models' Alignment
Figure 2 for Trustworthy LLMs: a Survey and Guideline for Evaluating Large Language Models' Alignment
Figure 3 for Trustworthy LLMs: a Survey and Guideline for Evaluating Large Language Models' Alignment
Figure 4 for Trustworthy LLMs: a Survey and Guideline for Evaluating Large Language Models' Alignment
Viaarxiv icon

SGP-TOD: Building Task Bots Effortlessly via Schema-Guided LLM Prompting

May 15, 2023
Xiaoying Zhang, Baolin Peng, Kun Li, Jingyan Zhou, Helen Meng

Figure 1 for SGP-TOD: Building Task Bots Effortlessly via Schema-Guided LLM Prompting
Figure 2 for SGP-TOD: Building Task Bots Effortlessly via Schema-Guided LLM Prompting
Figure 3 for SGP-TOD: Building Task Bots Effortlessly via Schema-Guided LLM Prompting
Figure 4 for SGP-TOD: Building Task Bots Effortlessly via Schema-Guided LLM Prompting
Viaarxiv icon

Uncertainty-Aware Off-Policy Learning

Mar 11, 2023
Xiaoying Zhang, Junpu Chen, Hongning Wang, Hong Xie, Hang Li

Figure 1 for Uncertainty-Aware Off-Policy Learning
Figure 2 for Uncertainty-Aware Off-Policy Learning
Figure 3 for Uncertainty-Aware Off-Policy Learning
Figure 4 for Uncertainty-Aware Off-Policy Learning
Viaarxiv icon

Debiasing Recommendation by Learning Identifiable Latent Confounders

Feb 10, 2023
Qing Zhang, Xiaoying Zhang, Yang Liu, Hongning Wang, Min Gao, Jiheng Zhang, Ruocheng Guo

Figure 1 for Debiasing Recommendation by Learning Identifiable Latent Confounders
Figure 2 for Debiasing Recommendation by Learning Identifiable Latent Confounders
Figure 3 for Debiasing Recommendation by Learning Identifiable Latent Confounders
Figure 4 for Debiasing Recommendation by Learning Identifiable Latent Confounders
Viaarxiv icon

Disentangled Representation for Diversified Recommendations

Jan 13, 2023
Xiaoying Zhang, Hongning Wang, Hang Li

Figure 1 for Disentangled Representation for Diversified Recommendations
Figure 2 for Disentangled Representation for Diversified Recommendations
Figure 3 for Disentangled Representation for Diversified Recommendations
Figure 4 for Disentangled Representation for Diversified Recommendations
Viaarxiv icon

Low-Interception Waveform: To Prevent the Recognition of Spectrum Waveform Modulation via Adversarial Examples

Jan 20, 2022
Haidong Xie, Jia Tan, Xiaoying Zhang, Nan Ji, Haihua Liao, Zuguo Yu, Xueshuang Xiang, Naijin Liu

Figure 1 for Low-Interception Waveform: To Prevent the Recognition of Spectrum Waveform Modulation via Adversarial Examples
Figure 2 for Low-Interception Waveform: To Prevent the Recognition of Spectrum Waveform Modulation via Adversarial Examples
Figure 3 for Low-Interception Waveform: To Prevent the Recognition of Spectrum Waveform Modulation via Adversarial Examples
Figure 4 for Low-Interception Waveform: To Prevent the Recognition of Spectrum Waveform Modulation via Adversarial Examples
Viaarxiv icon

Toward Self-Learning End-to-End Dialog Systems

Jan 18, 2022
Xiaoying Zhang, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Helen Meng

Figure 1 for Toward Self-Learning End-to-End Dialog Systems
Figure 2 for Toward Self-Learning End-to-End Dialog Systems
Figure 3 for Toward Self-Learning End-to-End Dialog Systems
Figure 4 for Toward Self-Learning End-to-End Dialog Systems
Viaarxiv icon