Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yipeng Zhang

Towards A Friendly Online Community: An Unsupervised Style Transfer Framework for Profanity Redaction


Nov 01, 2020
Minh Tran, Yipeng Zhang, Mohammad Soleymani

* COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Actor-Action Video Classification CSC 249/449 Spring 2020 Challenge Report


Aug 18, 2020
Jing Shi, Zhiheng Li, Haitian Zheng, Yihang Xu, Tianyou Xiao, Weitao Tan, Xiaoning Guo, Sizhe Li, Bin Yang, Zhexin Xu, Ruitao Lin, Zhongkai Shangguan, Yue Zhao, Jingwen Wang, Rohan Sharma, Surya Iyer, Ajinkya Deshmukh, Raunak Mahalik, Srishti Singh, Jayant G Rohra, Yipeng Zhang, Tongyu Yang, Xuan Wen, Ethan Fahnestock, Bryce Ikeda, Ian Lawson, Alan Finkelstein, Kehao Guo, Richard Magnotti, Andrew Sexton, Jeet Ketan Thaker, Yiyang Su, Chenliang Xu


  Access Paper or Ask Questions

A Smartphone-based System for Real-time Early Childhood Caries Diagnosis


Aug 17, 2020
Yipeng Zhang, Haofu Liao, Jin Xiao, Nisreen Al Jallad, Oriana Ly-Mapes, Jiebo Luo

* MICCAI 2020 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

A Functional Representation for Graph Matching


Jan 16, 2019
Fu-Dong Wang, Gui-Song Xia, Nan Xue, Yipeng Zhang, Marcello Pelillo


  Access Paper or Ask Questions

Defect Detection from UAV Images based on Region-Based CNNs


Nov 23, 2018
Meng Lan, Yipeng Zhang, Lefei Zhang, Bo Du

* received as best paper of The first International Workshop on Developmental Learning Workshop in ICDM 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptively Transforming Graph Matching


Jul 26, 2018
Fudong Wang, Nan Xue, Yipeng Zhang, Xiang Bai, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

Systematic Weight Pruning of DNNs using Alternating Direction Method of Multipliers


Apr 22, 2018
Tianyun Zhang, Shaokai Ye, Yipeng Zhang, Yanzhi Wang, Makan Fardad


  Access Paper or Ask Questions

A Global Information Based Adaptive Threshold for Grouping Large Scale Global Optimization Problems


Mar 01, 2018
An Chen, Yipeng Zhang, Zhigang Ren, Yongsheng Liang, Bei Pang


  Access Paper or Ask Questions

Surrogate Model Assisted Cooperative Coevolution for Large Scale Optimization


Feb 27, 2018
Zhigang Ren, Bei Pang, Yongsheng Liang, An Chen, Yipeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

An Area and Energy Efficient Design of Domain-Wall Memory-Based Deep Convolutional Neural Networks using Stochastic Computing


Feb 03, 2018
Xiaolong Ma, Yipeng Zhang, Geng Yuan, Ao Ren, Zhe Li, Jie Han, Jingtong Hu, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

CirCNN: Accelerating and Compressing Deep Neural Networks Using Block-CirculantWeight Matrices


Aug 29, 2017
Caiwen Ding, Siyu Liao, Yanzhi Wang, Zhe Li, Ning Liu, Youwei Zhuo, Chao Wang, Xuehai Qian, Yu Bai, Geng Yuan, Xiaolong Ma, Yipeng Zhang, Jian Tang, Qinru Qiu, Xue Lin, Bo Yuan

* 14 pages, 15 Figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions