Alert button
Picture for Wei Ke

Wei Ke

Alert button

Mitigating Object Dependencies: Improving Point Cloud Self-Supervised Learning through Object Exchange

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Yanhao Wu, Tong Zhang, Wei Ke, Congpei Qiu, Sabine Susstrunk, Mathieu Salzmann

Viaarxiv icon

Language-Driven Visual Consensus for Zero-Shot Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Zicheng Zhang, Tong Zhang, Yi Zhu, Jianzhuang Liu, Xiaodan Liang, QiXiang Ye, Wei Ke

Figure 1 for Language-Driven Visual Consensus for Zero-Shot Semantic Segmentation
Figure 2 for Language-Driven Visual Consensus for Zero-Shot Semantic Segmentation
Figure 3 for Language-Driven Visual Consensus for Zero-Shot Semantic Segmentation
Figure 4 for Language-Driven Visual Consensus for Zero-Shot Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Analysis of the Two-Step Heterogeneous Transfer Learning for Laryngeal Blood Vessel Classification: Issue and Improvement

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Xinyi Fang, Chak Fong Chong, Kei Long Wong, Yapeng Wang, Wei Ke, Tiankui Zhang, Sio-Kei Im

Viaarxiv icon

Category-wise Fine-Tuning: Resisting Incorrect Pseudo-Labels in Multi-Label Image Classification with Partial Labels

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Chak Fong Chong, Xinyi Fang, Jielong Guo, Yapeng Wang, Wei Ke, Chan-Tong Lam, Sio-Kei Im

Viaarxiv icon

Distance Guided Generative Adversarial Network for Explainable Binary Classifications

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2023
Xiangyu Xiong, Yue Sun, Xiaohong Liu, Wei Ke, Chan-Tong Lam, Jiangang Chen, Mingfeng Jiang, Mingwei Wang, Hui Xie, Tong Tong, Qinquan Gao, Hao Chen, Tao Tan

Viaarxiv icon

A Parameterized Generative Adversarial Network Using Cyclic Projection for Explainable Medical Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Xiangyu Xiong, Yue Sun, Xiaohong Liu, Chan-Tong Lam, Tong Tong, Hao Chen, Qinquan Gao, Wei Ke, Tao Tan

Viaarxiv icon

Community Detection Using Revised Medoid-Shift Based on KNN

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2023
Jie Hou, Jiakang Li, Xiaokang Peng, Wei Ke, Yonggang Lu

Figure 1 for Community Detection Using Revised Medoid-Shift Based on KNN
Figure 2 for Community Detection Using Revised Medoid-Shift Based on KNN
Figure 3 for Community Detection Using Revised Medoid-Shift Based on KNN
Figure 4 for Community Detection Using Revised Medoid-Shift Based on KNN
Viaarxiv icon

Crowd Counting with Sparse Annotation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2023
Shiwei Zhang, Zhengzheng Wang, Qing Liu, Fei Wang, Wei Ke, Tong Zhang

Figure 1 for Crowd Counting with Sparse Annotation
Figure 2 for Crowd Counting with Sparse Annotation
Figure 3 for Crowd Counting with Sparse Annotation
Figure 4 for Crowd Counting with Sparse Annotation
Viaarxiv icon

De-coupling and De-positioning Dense Self-supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2023
Congpei Qiu, Tong Zhang, Wei Ke, Mathieu Salzmann, Sabine Süsstrunk

Figure 1 for De-coupling and De-positioning Dense Self-supervised Learning
Figure 2 for De-coupling and De-positioning Dense Self-supervised Learning
Figure 3 for De-coupling and De-positioning Dense Self-supervised Learning
Figure 4 for De-coupling and De-positioning Dense Self-supervised Learning
Viaarxiv icon

Spatiotemporal Self-supervised Learning for Point Clouds in the Wild

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2023
Yanhao Wu, Tong Zhang, Wei Ke, Sabine Süsstrunk, Mathieu Salzmann

Figure 1 for Spatiotemporal Self-supervised Learning for Point Clouds in the Wild
Figure 2 for Spatiotemporal Self-supervised Learning for Point Clouds in the Wild
Figure 3 for Spatiotemporal Self-supervised Learning for Point Clouds in the Wild
Figure 4 for Spatiotemporal Self-supervised Learning for Point Clouds in the Wild
Viaarxiv icon