Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Spatio-Temporal Contrastive Learning Enhanced GNNs for Session-based Recommendation


Sep 23, 2022
Zhongwei Wan, Benyou Wang, Xin Liu, Jiezhong Qiu, Boyu Li, Ting Guo, Guangyong Chen, Yang Wang

* Under reviewing draft of IEEE TKDE 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Survey on Generative Diffusion Model


Sep 21, 2022
Hanqun Cao, Cheng Tan, Zhangyang Gao, Guangyong Chen, Pheng-Ann Heng, Stan Z. Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Task Mixture Density Graph Neural Networks for Predicting Cu-based Single-Atom Alloy Catalysts for CO2 Reduction Reaction


Sep 15, 2022
Chen Liang, Bowen Wang, Shaogang Hao, Guangyong Chen, Pheng-Ann Heng, Xiaolong Zou

* 22 pages, 3 figures, 2 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MetaRF: Differentiable Random Forest for Reaction Yield Prediction with a Few Trails


Aug 22, 2022
Kexin Chen, Guangyong Chen, Junyou Li, Yuansheng Huang, Pheng-Ann Heng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pseudo-label Guided Cross-video Pixel Contrast for Robotic Surgical Scene Segmentation with Limited Annotations


Jul 20, 2022
Yang Yu, Zixu Zhao, Yueming Jin, Guangyong Chen, Qi Dou, Pheng-Ann Heng

* Accepted by IROS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Explore More Guidance: A Task-aware Instruction Network for Sign Language Translation Enhanced with Data Augmentation


Apr 12, 2022
Yong Cao, Wei Li, Xianzhi Li, Min Chen, Guangyong Chen, Long Hu, Zhengdao Li, Hwang Kai

* NAACL 2022 Findings 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Acknowledging the Unknown for Multi-label Learning with Single Positive Labels


Mar 30, 2022
Donghao Zhou, Pengfei Chen, Qiong Wang, Guangyong Chen, Pheng-Ann Heng

* 26 pages, 11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LHNN: Lattice Hypergraph Neural Network for VLSI Congestion Prediction


Mar 24, 2022
Bowen Wang, Guibao Shen, Dong Li, Jianye Hao, Wulong Liu, Yu Huang, Hongzhong Wu, Yibo Lin, Guangyong Chen, Pheng Ann Heng

* Accepted as a conference paper in DAC 2022; 6 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Flattening Sharpness for Dynamic Gradient Projection Memory Benefits Continual Learning


Oct 09, 2021
Danruo Deng, Guangyong Chen, Jianye Hao, Qiong Wang, Pheng-Ann Heng

* NeurIPS2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>