Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bin Fu

Fine-grained Identity Preserving Landmark Synthesis for Face Reenactment


Oct 12, 2021
Haichao Zhang, Youcheng Ben, Weixi Zhang, Tao Chen, Gang Yu, Bin Fu


  Access Paper or Ask Questions

Shuffle Transformer with Feature Alignment for Video Face Parsing


Jun 16, 2021
Rui Zhang, Yang Han, Zilong Huang, Pei Cheng, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Shuffle Transformer: Rethinking Spatial Shuffle for Vision Transformer


Jun 07, 2021
Zilong Huang, Youcheng Ben, Guozhong Luo, Pei Cheng, Gang Yu, Bin Fu


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

Software-Defined Edge Computing: A New Architecture Paradigm to Support IoT Data Analysis


Apr 26, 2021
Di Wu, Xiaofeng Xie, Xiang Ni, Bin Fu, Hanhui Deng, Haibo Zeng, Zhijin Qin


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Complex Question Answering over Knowledge Base: Recent Advances and Challenges


Jul 26, 2020
Bin Fu, Yunqi Qiu, Chengguang Tang, Yang Li, Haiyang Yu, Jian Sun

* 19 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep & Cross Network for Ad Click Predictions


Aug 17, 2017
Ruoxi Wang, Bin Fu, Gang Fu, Mingliang Wang

* In Proceedings of AdKDD and TargetAd, Halifax, NS, Canada, August, 14, 2017, 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions