Alert button
Picture for Bin Fu

Bin Fu

Alert button

ELLA: Equip Diffusion Models with LLM for Enhanced Semantic Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Xiwei Hu, Rui Wang, Yixiao Fang, Bin Fu, Pei Cheng, Gang Yu

Figure 1 for ELLA: Equip Diffusion Models with LLM for Enhanced Semantic Alignment
Figure 2 for ELLA: Equip Diffusion Models with LLM for Enhanced Semantic Alignment
Figure 3 for ELLA: Equip Diffusion Models with LLM for Enhanced Semantic Alignment
Figure 4 for ELLA: Equip Diffusion Models with LLM for Enhanced Semantic Alignment
Viaarxiv icon

Paint3D: Paint Anything 3D with Lighting-Less Texture Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Xianfang Zeng, Xin Chen, Zhongqi Qi, Wen Liu, Zibo Zhao, Zhibin Wang, Bin Fu, Yong Liu, Gang Yu

Viaarxiv icon

AppAgent: Multimodal Agents as Smartphone Users

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Chi Zhang, Zhao Yang, Jiaxuan Liu, Yucheng Han, Xin Chen, Zebiao Huang, Bin Fu, Gang Yu

Viaarxiv icon

FaceStudio: Put Your Face Everywhere in Seconds

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2023
Yuxuan Yan, Chi Zhang, Rui Wang, Yichao Zhou, Gege Zhang, Pei Cheng, Gang Yu, Bin Fu

Figure 1 for FaceStudio: Put Your Face Everywhere in Seconds
Figure 2 for FaceStudio: Put Your Face Everywhere in Seconds
Figure 3 for FaceStudio: Put Your Face Everywhere in Seconds
Figure 4 for FaceStudio: Put Your Face Everywhere in Seconds
Viaarxiv icon

ChartLlama: A Multimodal LLM for Chart Understanding and Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Yucheng Han, Chi Zhang, Xin Chen, Xu Yang, Zhibin Wang, Gang Yu, Bin Fu, Hanwang Zhang

Figure 1 for ChartLlama: A Multimodal LLM for Chart Understanding and Generation
Figure 2 for ChartLlama: A Multimodal LLM for Chart Understanding and Generation
Figure 3 for ChartLlama: A Multimodal LLM for Chart Understanding and Generation
Figure 4 for ChartLlama: A Multimodal LLM for Chart Understanding and Generation
Viaarxiv icon

SAM-Med3D

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2023
Haoyu Wang, Sizheng Guo, Jin Ye, Zhongying Deng, Junlong Cheng, Tianbin Li, Jianpin Chen, Yanzhou Su, Ziyan Huang, Yiqing Shen, Bin Fu, Shaoting Zhang, Junjun He, Yu Qiao

Figure 1 for SAM-Med3D
Figure 2 for SAM-Med3D
Figure 3 for SAM-Med3D
Figure 4 for SAM-Med3D
Viaarxiv icon

Robust Geometry-Preserving Depth Estimation Using Differentiable Rendering

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2023
Chi Zhang, Wei Yin, Gang Yu, Zhibin Wang, Tao Chen, Bin Fu, Joey Tianyi Zhou, Chunhua Shen

Figure 1 for Robust Geometry-Preserving Depth Estimation Using Differentiable Rendering
Figure 2 for Robust Geometry-Preserving Depth Estimation Using Differentiable Rendering
Figure 3 for Robust Geometry-Preserving Depth Estimation Using Differentiable Rendering
Figure 4 for Robust Geometry-Preserving Depth Estimation Using Differentiable Rendering
Viaarxiv icon

Deformation Robust Text Spotting with Geometric Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Xixuan Hao, Aozhong Zhang, Xianze Meng, Bin Fu

Figure 1 for Deformation Robust Text Spotting with Geometric Prior
Figure 2 for Deformation Robust Text Spotting with Geometric Prior
Figure 3 for Deformation Robust Text Spotting with Geometric Prior
Figure 4 for Deformation Robust Text Spotting with Geometric Prior
Viaarxiv icon

StableLLaVA: Enhanced Visual Instruction Tuning with Synthesized Image-Dialogue Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 20, 2023
Yanda Li, Chi Zhang, Gang Yu, Zhibin Wang, Bin Fu, Guosheng Lin, Chunhua Shen, Ling Chen, Yunchao Wei

Figure 1 for StableLLaVA: Enhanced Visual Instruction Tuning with Synthesized Image-Dialogue Data
Figure 2 for StableLLaVA: Enhanced Visual Instruction Tuning with Synthesized Image-Dialogue Data
Figure 3 for StableLLaVA: Enhanced Visual Instruction Tuning with Synthesized Image-Dialogue Data
Figure 4 for StableLLaVA: Enhanced Visual Instruction Tuning with Synthesized Image-Dialogue Data
Viaarxiv icon