Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

AutoShot: A Short Video Dataset and State-of-the-Art Shot Boundary Detection


Apr 12, 2023
Wentao Zhu, Yufang Huang, Xiufeng Xie, Wenxian Liu, Jincan Deng, Debing Zhang, Zhangyang Wang, Ji Liu

Add code

* 10 pages, 5 figures, 3 tables, in CVPR 2023; Top-1 solution for scene / shot boundary detection https://paperswithcode.com/paper/autoshot-a-short-video-dataset-and-state-of 

   Access Paper or Ask Questions

LP-SLAM: Language-Perceptive RGB-D SLAM system based on Large Language Model


Mar 17, 2023
Weiyi Zhang, Yushi Guo, Liting Niu, Peijun Li, Chun Zhang, Zeyu Wan, Jiaxiang Yan, Fasih Ud Din Farrukh, Debing Zhang

Add code

* 12 pages, 16 figures 

   Access Paper or Ask Questions

One-shot Implicit Animatable Avatars with Model-based Priors


Dec 05, 2022
Yangyi Huang, Hongwei Yi, Weiyang Liu, Haofan Wang, Boxi Wu, Wenxiao Wang, Binbin Lin, Debing Zhang, Deng Cai

Add code

* Project website: https://elicit3d.github.io 

   Access Paper or Ask Questions

End-to-End Video Text Spotting with Transformer


Mar 20, 2022
Weijia Wu, Debing Zhang, Ying Fu, Chunhua Shen, Hong Zhou, Yuanqiang Cai, Ping Luo

Add code

* 10 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

A Bilingual, OpenWorld Video Text Dataset and End-to-end Video Text Spotter with Transformer


Dec 09, 2021
Weijia Wu, Yuanqiang Cai, Debing Zhang, Sibo Wang, Zhuang Li, Jiahong Li, Yejun Tang, Hong Zhou

Add code

* NeurIPS 2021 Track on Datasets and Benchmarks 
* 20 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

TransAug: Translate as Augmentation for Sentence Embeddings


Oct 30, 2021
Jue Wang, Haofan Wang, Xing Wu, Chaochen Gao, Debing Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

EfficientCLIP: Efficient Cross-Modal Pre-training by Ensemble Confident Learning and Language Modeling


Sep 22, 2021
Jue Wang, Haofan Wang, Jincan Deng, Weijia Wu, Debing Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Partial FC: Training 10 Million Identities on a Single Machine


Oct 11, 2020
Xiang An, Xuhan Zhu, Yang Xiao, Lan Wu, Ming Zhang, Yuan Gao, Bin Qin, Debing Zhang, Ying Fu

Add code

* 8 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

EasyQuant: Post-training Quantization via Scale Optimization


Jun 30, 2020
Di Wu, Qi Tang, Yongle Zhao, Ming Zhang, Ying Fu, Debing Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions