Alert button
Picture for Xianming Lin

Xianming Lin

Alert button

HODN: Disentangling Human-Object Feature for HOI Detection

Aug 20, 2023
Shuman Fang, Zhiwen Lin, Ke Yan, Jie Li, Xianming Lin, Rongrong Ji

Figure 1 for HODN: Disentangling Human-Object Feature for HOI Detection
Figure 2 for HODN: Disentangling Human-Object Feature for HOI Detection
Figure 3 for HODN: Disentangling Human-Object Feature for HOI Detection
Figure 4 for HODN: Disentangling Human-Object Feature for HOI Detection
Viaarxiv icon

Improving Human-Object Interaction Detection via Virtual Image Learning

Aug 04, 2023
Shuman Fang, Shuai Liu, Jie Li, Guannan Jiang, Xianming Lin, Rongrong Ji

Figure 1 for Improving Human-Object Interaction Detection via Virtual Image Learning
Figure 2 for Improving Human-Object Interaction Detection via Virtual Image Learning
Figure 3 for Improving Human-Object Interaction Detection via Virtual Image Learning
Figure 4 for Improving Human-Object Interaction Detection via Virtual Image Learning
Viaarxiv icon

CamoDiffusion: Camouflaged Object Detection via Conditional Diffusion Models

May 29, 2023
Zhongxi Chen, Ke Sun, Xianming Lin, Rongrong Ji

Figure 1 for CamoDiffusion: Camouflaged Object Detection via Conditional Diffusion Models
Figure 2 for CamoDiffusion: Camouflaged Object Detection via Conditional Diffusion Models
Figure 3 for CamoDiffusion: Camouflaged Object Detection via Conditional Diffusion Models
Figure 4 for CamoDiffusion: Camouflaged Object Detection via Conditional Diffusion Models
Viaarxiv icon

Latent Feature Relation Consistency for Adversarial Robustness

Mar 29, 2023
Xingbin Liu, Huafeng Kuang, Hong Liu, Xianming Lin, Yongjian Wu, Rongrong Ji

Figure 1 for Latent Feature Relation Consistency for Adversarial Robustness
Figure 2 for Latent Feature Relation Consistency for Adversarial Robustness
Figure 3 for Latent Feature Relation Consistency for Adversarial Robustness
Figure 4 for Latent Feature Relation Consistency for Adversarial Robustness
Viaarxiv icon

CAT:Collaborative Adversarial Training

Mar 27, 2023
Xingbin Liu, Huafeng Kuang, Xianming Lin, Yongjian Wu, Rongrong Ji

Figure 1 for CAT:Collaborative Adversarial Training
Figure 2 for CAT:Collaborative Adversarial Training
Figure 3 for CAT:Collaborative Adversarial Training
Figure 4 for CAT:Collaborative Adversarial Training
Viaarxiv icon

Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification

Feb 02, 2023
Lei Tan, Yukang Zhang, Shengmei Shen, Yan Wang, Pingyang Dai, Xianming Lin, Yongjian Wu, Rongrong Ji

Figure 1 for Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 2 for Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 3 for Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Figure 4 for Exploring Invariant Representation for Visible-Infrared Person Re-Identification
Viaarxiv icon

Exploring Target Representations for Masked Autoencoders

Sep 08, 2022
Xingbin Liu, Jinghao Zhou, Tao Kong, Xianming Lin, Rongrong Ji

Figure 1 for Exploring Target Representations for Masked Autoencoders
Figure 2 for Exploring Target Representations for Masked Autoencoders
Figure 3 for Exploring Target Representations for Masked Autoencoders
Figure 4 for Exploring Target Representations for Masked Autoencoders
Viaarxiv icon

Learning to Learn Transferable Attack

Dec 10, 2021
Shuman Fang, Jie Li, Xianming Lin, Rongrong Ji

Figure 1 for Learning to Learn Transferable Attack
Figure 2 for Learning to Learn Transferable Attack
Figure 3 for Learning to Learn Transferable Attack
Figure 4 for Learning to Learn Transferable Attack
Viaarxiv icon