Alert button
Picture for Chaoqun Wang

Chaoqun Wang

Alert button

Toward Accurate Camera-based 3D Object Detection via Cascade Depth Estimation and Calibration

Feb 07, 2024
Chaoqun Wang, Yiran Qin, Zijian Kang, Ningning Ma, Ruimao Zhang

Viaarxiv icon

Online Robot Navigation and and Manipulation with Distilled Vision-Language Models

Jan 30, 2024
Kangcheng Liu, Xinhu Zheng, Chaoqun Wang, Hesheng Wang, Ming Liu, Kai Tang

Viaarxiv icon

The Causal Impact of Credit Lines on Spending Distributions

Dec 16, 2023
Yijun Li, Cheuk Hang Leung, Xiangqian Sun, Chaoqun Wang, Yiyan Huang, Xing Yan, Qi Wu, Dongdong Wang, Zhixiang Huang

Viaarxiv icon

DocStormer: Revitalizing Multi-Degraded Colored Document Images to Pristine PDF

Oct 27, 2023
Chaowei Liu, Jichun Li, Yihua Teng, Chaoqun Wang, Nuo Xu, Jihao Wu, Dandan Tu

Figure 1 for DocStormer: Revitalizing Multi-Degraded Colored Document Images to Pristine PDF
Figure 2 for DocStormer: Revitalizing Multi-Degraded Colored Document Images to Pristine PDF
Figure 3 for DocStormer: Revitalizing Multi-Degraded Colored Document Images to Pristine PDF
Figure 4 for DocStormer: Revitalizing Multi-Degraded Colored Document Images to Pristine PDF
Viaarxiv icon

SupFusion: Supervised LiDAR-Camera Fusion for 3D Object Detection

Sep 13, 2023
Yiran Qin, Chaoqun Wang, Zijian Kang, Ningning Ma, Zhen Li, Ruimao Zhang

Figure 1 for SupFusion: Supervised LiDAR-Camera Fusion for 3D Object Detection
Figure 2 for SupFusion: Supervised LiDAR-Camera Fusion for 3D Object Detection
Figure 3 for SupFusion: Supervised LiDAR-Camera Fusion for 3D Object Detection
Figure 4 for SupFusion: Supervised LiDAR-Camera Fusion for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

3D Model-free Visual Localization System from Essential Matrix under Local Planar Motion

Sep 04, 2023
Yanmei Jiao, Binxin Zhang, Peng Jiang, Chaoqun Wang, Rong Xiong, Yue Wang

Figure 1 for 3D Model-free Visual Localization System from Essential Matrix under Local Planar Motion
Figure 2 for 3D Model-free Visual Localization System from Essential Matrix under Local Planar Motion
Figure 3 for 3D Model-free Visual Localization System from Essential Matrix under Local Planar Motion
Figure 4 for 3D Model-free Visual Localization System from Essential Matrix under Local Planar Motion
Viaarxiv icon

DeLELSTM: Decomposition-based Linear Explainable LSTM to Capture Instantaneous and Long-term Effects in Time Series

Aug 26, 2023
Chaoqun Wang, Yijun Li, Xiangqian Sun, Qi Wu, Dongdong Wang, Zhixiang Huang

Figure 1 for DeLELSTM: Decomposition-based Linear Explainable LSTM to Capture Instantaneous and Long-term Effects in Time Series
Figure 2 for DeLELSTM: Decomposition-based Linear Explainable LSTM to Capture Instantaneous and Long-term Effects in Time Series
Figure 3 for DeLELSTM: Decomposition-based Linear Explainable LSTM to Capture Instantaneous and Long-term Effects in Time Series
Figure 4 for DeLELSTM: Decomposition-based Linear Explainable LSTM to Capture Instantaneous and Long-term Effects in Time Series
Viaarxiv icon

Region-Enhanced Feature Learning for Scene Semantic Segmentation

Apr 18, 2023
Xin Kang, Chaoqun Wang, Xuejin Chen

Figure 1 for Region-Enhanced Feature Learning for Scene Semantic Segmentation
Figure 2 for Region-Enhanced Feature Learning for Scene Semantic Segmentation
Figure 3 for Region-Enhanced Feature Learning for Scene Semantic Segmentation
Figure 4 for Region-Enhanced Feature Learning for Scene Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Semantic Human Parsing via Scalable Semantic Transfer over Multiple Label Domains

Apr 09, 2023
Jie Yang, Chaoqun Wang, Zhen Li, Junle Wang, Ruimao Zhang

Figure 1 for Semantic Human Parsing via Scalable Semantic Transfer over Multiple Label Domains
Figure 2 for Semantic Human Parsing via Scalable Semantic Transfer over Multiple Label Domains
Figure 3 for Semantic Human Parsing via Scalable Semantic Transfer over Multiple Label Domains
Figure 4 for Semantic Human Parsing via Scalable Semantic Transfer over Multiple Label Domains
Viaarxiv icon

Semantics-Preserving Sketch Embedding for Face Generation

Nov 23, 2022
Binxin Yang, Xuejin Chen, Chaoqun Wang, Chi Zhang, Zihan Chen, Xiaoyan Sun

Figure 1 for Semantics-Preserving Sketch Embedding for Face Generation
Figure 2 for Semantics-Preserving Sketch Embedding for Face Generation
Figure 3 for Semantics-Preserving Sketch Embedding for Face Generation
Figure 4 for Semantics-Preserving Sketch Embedding for Face Generation
Viaarxiv icon