Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ICL-D3IE: In-Context Learning with Diverse Demonstrations Updating for Document Information Extraction


Mar 09, 2023
Jiabang He, Lei Wang, Yi Hu, Ning Liu, Hui Liu, Xing Xu, Heng Tao Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Imbalanced Open Set Domain Adaptation via Moving-threshold Estimation and Gradual Alignment


Mar 09, 2023
Jinghan Ru, Jun Tian, Zhekai Du, Chengwei Xiao, Jingjing Li, Heng Tao Shen

Add code

* 11 pages, 5 figures, 7 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Comprehensive Survey on Source-free Domain Adaptation


Feb 23, 2023
Zhiqi Yu, Jingjing Li, Zhekai Du, Lei Zhu, Heng Tao Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Semantic Enhanced Knowledge Graph for Large-Scale Zero-Shot Learning


Dec 26, 2022
Jiwei Wei, Yang Yang, Zeyu Ma, Jingjing Li, Xing Xu, Heng Tao Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Visual Commonsense-aware Representation Network for Video Captioning


Nov 17, 2022
Pengpeng Zeng, Haonan Zhang, Lianli Gao, Xiangpeng Li, Jin Qian, Heng Tao Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Lower Bound of Hash Codes' Performance


Oct 12, 2022
Xiaosu Zhu, Jingkuan Song, Yu Lei, Lianli Gao, Heng Tao Shen

Add code

* Accepted to NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dual-branch Hybrid Learning Network for Unbiased Scene Graph Generation


Jul 16, 2022
Chaofan Zheng, Lianli Gao, Xinyu Lyu, Pengpeng Zeng, Abdulmotaleb El Saddik, Heng Tao Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptive Fine-Grained Predicates Learning for Scene Graph Generation


Jul 11, 2022
Xinyu Lyu, Lianli Gao, Pengpeng Zeng, Heng Tao Shen, Jingkuan Song

Add code

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2204.02597 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

KE-RCNN: Unifying Knowledge based Reasoning into Part-level Attribute Parsing


Jun 21, 2022
Xuanhan Wang, Jingkuan Song, Xiaojia Chen, Lechao Cheng, Lianli Gao, Heng Tao Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

From Pixels to Objects: Cubic Visual Attention for Visual Question Answering


Jun 04, 2022
Jingkuan Song, Pengpeng Zeng, Lianli Gao, Heng Tao Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>