Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qixing Huang

Scene Synthesis via Uncertainty-Driven Attribute Synchronization


Sep 01, 2021
Haitao Yang, Zaiwei Zhang, Siming Yan, Haibin Huang, Chongyang Ma, Yi Zheng, Chandrajit Bajaj, Qixing Huang

* Published at ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

ARAPReg: An As-Rigid-As Possible Regularization Loss for Learning Deformable Shape Generators


Aug 21, 2021
Qixing Huang, Xiangru Huang, Bo Sun, Zaiwei Zhang, Junfeng Jiang, Chandrajit Bajaj


  Access Paper or Ask Questions

Attention-guided Temporal Coherent Video Object Matting


May 24, 2021
Yunke Zhang, Chi Wang, Miaomiao Cui, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-sheng Hua, Hujun Bao, Qixing Huang, Weiwei Xu

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

HPNet: Deep Primitive Segmentation Using Hybrid Representations


May 22, 2021
Siming Yan, Zhenpei Yang, Chongyang Ma, Haibin Huang, Etienne Vouga, Qixing Huang

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MVS2D: Efficient Multi-view Stereo via Attention-Driven 2D Convolutions


Apr 27, 2021
Zhenpei Yang, Zhile Ren, Qi Shan, Qixing Huang

* project page: https://zhenpeiyang.github.io/MVS2D 

  Access Paper or Ask Questions

H3DNet: 3D Object Detection Using Hybrid Geometric Primitives


Jun 13, 2020
Zaiwei Zhang, Bo Sun, Haitao Yang, Qixing Huang


  Access Paper or Ask Questions

HybridPose: 6D Object Pose Estimation under Hybrid Representations


Jan 07, 2020
Chen Song, Jiaru Song, Qixing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Extreme Relative Pose Network under Hybrid Representations


Dec 25, 2019
Zhenpei Yang, Siming Yan, Qixing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Joint Learning of Neural Networks via Iterative Reweighted Least Squares


May 16, 2019
Zaiwei Zhang, Xiangru Huang, Qixing Huang, Xiao Zhang, Yuan Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning Transformation Synchronization


Jan 27, 2019
Xiangru Huang, Zhenxiao Liang, Xiaowei Zhou, Yao Xie, Leonidas Guibas, Qixing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Fast and Robust Multi-Person 3D Pose Estimation from Multiple Views


Jan 14, 2019
Junting Dong, Wen Jiang, Qixing Huang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* Project page: https://zju-3dv.github.io/mvpose/ 

  Access Paper or Ask Questions

Extreme Relative Pose Estimation for RGB-D Scans via Scene Completion


Jan 05, 2019
Zhenpei Yang, Jeffrey Z. Pan, Linjie Luo, Xiaowei Zhou, Kristen Grauman, Qixing Huang

* fixed issues with bibtex file 

  Access Paper or Ask Questions

Path-Invariant Map Networks


Jan 05, 2019
Zaiwei Zhang, Zhenxiao Liang, Lemeng Wu, Xiaowei Zhou, Qixing Huang


  Access Paper or Ask Questions

PVNet: Pixel-wise Voting Network for 6DoF Pose Estimation


Dec 31, 2018
Sida Peng, Yuan Liu, Qixing Huang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

* The first two authors contributed equally to this paper. Project page: https://zju-3dv.github.io/pvnet/ 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Generative Modeling for Scene Synthesis via Hybrid Representations


Aug 06, 2018
Zaiwei Zhang, Zhenpei Yang, Chongyang Ma, Linjie Luo, Alexander Huth, Etienne Vouga, Qixing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Domain Adaptation for 3D Keypoint Estimation via View Consistency


Jul 26, 2018
Xingyi Zhou, Arjun Karpur, Chuang Gan, Linjie Luo, Qixing Huang

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

StarMap for Category-Agnostic Keypoint and Viewpoint Estimation


Jul 26, 2018
Xingyi Zhou, Arjun Karpur, Linjie Luo, Qixing Huang

* ECCV 2018. Supplementary material with more qualitative results and higher resolution is available on the code page 

  Access Paper or Ask Questions

Distributable Consistent Multi-Object Matching


Apr 10, 2018
Nan Hu, Qixing Huang, Boris Thibert, Leonidas Guibas

* Final version for CVPR2018 

  Access Paper or Ask Questions

3D Object Classification via Spherical Projections


Dec 12, 2017
Zhangjie Cao, Qixing Huang, Karthik Ramani


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale 3D Shape Reconstruction and Segmentation from ShapeNet Core55


Oct 27, 2017
Li Yi, Lin Shao, Manolis Savva, Haibin Huang, Yang Zhou, Qirui Wang, Benjamin Graham, Martin Engelcke, Roman Klokov, Victor Lempitsky, Yuan Gan, Pengyu Wang, Kun Liu, Fenggen Yu, Panpan Shui, Bingyang Hu, Yan Zhang, Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Wei Wu, Minki Jeong, Jaehoon Choi, Changick Kim, Angom Geetchandra, Narasimha Murthy, Bhargava Ramu, Bharadwaj Manda, M Ramanathan, Gautam Kumar, P Preetham, Siddharth Srivastava, Swati Bhugra, Brejesh Lall, Christian Haene, Shubham Tulsiani, Jitendra Malik, Jared Lafer, Ramsey Jones, Siyuan Li, Jie Lu, Shi Jin, Jingyi Yu, Qixing Huang, Evangelos Kalogerakis, Silvio Savarese, Pat Hanrahan, Thomas Funkhouser, Hao Su, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Towards 3D Human Pose Estimation in the Wild: a Weakly-supervised Approach


Jul 30, 2017
Xingyi Zhou, Qixing Huang, Xiao Sun, Xiangyang Xue, Yichen Wei

* Accepted to ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions

SurfNet: Generating 3D shape surfaces using deep residual networks


Mar 12, 2017
Ayan Sinha, Asim Unmesh, Qixing Huang, Karthik Ramani

* CVPR 2017 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Dense Human Body Correspondences Using Convolutional Networks


Jun 26, 2016
Lingyu Wei, Qixing Huang, Duygu Ceylan, Etienne Vouga, Hao Li

* CVPR 2016 oral presentation 

  Access Paper or Ask Questions

Symmetry-aware Depth Estimation using Deep Neural Networks


Jun 09, 2016
Guilin Liu, Chao Yang, Zimo Li, Duygu Ceylan, Qixing Huang

* 19 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Dense Correspondence via 3D-guided Cycle Consistency


Apr 18, 2016
Tinghui Zhou, Philipp Krähenbühl, Mathieu Aubry, Qixing Huang, Alexei A. Efros

* To appear in CVPR 2016 (oral presentation) 

  Access Paper or Ask Questions

Capturing Dynamic Textured Surfaces of Moving Targets


Apr 11, 2016
Ruizhe Wang, Lingyu Wei, Etienne Vouga, Qixing Huang, Duygu Ceylan, Gerard Medioni, Hao Li

* 22 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ShapeNet: An Information-Rich 3D Model Repository


Dec 09, 2015
Angel X. Chang, Thomas Funkhouser, Leonidas Guibas, Pat Hanrahan, Qixing Huang, Zimo Li, Silvio Savarese, Manolis Savva, Shuran Song, Hao Su, Jianxiong Xiao, Li Yi, Fisher Yu


  Access Paper or Ask Questions

Shape and Symmetry Induction for 3D Objects


Nov 25, 2015
Shubham Tulsiani, Abhishek Kar, Qixing Huang, João Carreira, Jitendra Malik


  Access Paper or Ask Questions