Alert button
Picture for Qixing Huang

Qixing Huang

Alert button

ViGoR: Improving Visual Grounding of Large Vision Language Models with Fine-Grained Reward Modeling

Feb 09, 2024
Siming Yan, Min Bai, Weifeng Chen, Xiong Zhou, Qixing Huang, Li Erran Li

Viaarxiv icon

UGG: Unified Generative Grasping

Nov 28, 2023
Jiaxin Lu, Hao Kang, Haoxiang Li, Bo Liu, Yiding Yang, Qixing Huang, Gang Hua

Figure 1 for UGG: Unified Generative Grasping
Figure 2 for UGG: Unified Generative Grasping
Figure 3 for UGG: Unified Generative Grasping
Figure 4 for UGG: Unified Generative Grasping
Viaarxiv icon

Instance-aware 3D Semantic Segmentation powered by Shape Generators and Classifiers

Nov 21, 2023
Bo Sun, Qixing Huang, Xiangru Huang

Viaarxiv icon

InfoGCN++: Learning Representation by Predicting the Future for Online Human Skeleton-based Action Recognition

Oct 16, 2023
Seunggeun Chi, Hyung-gun Chi, Qixing Huang, Karthik Ramani

Figure 1 for InfoGCN++: Learning Representation by Predicting the Future for Online Human Skeleton-based Action Recognition
Figure 2 for InfoGCN++: Learning Representation by Predicting the Future for Online Human Skeleton-based Action Recognition
Figure 3 for InfoGCN++: Learning Representation by Predicting the Future for Online Human Skeleton-based Action Recognition
Figure 4 for InfoGCN++: Learning Representation by Predicting the Future for Online Human Skeleton-based Action Recognition
Viaarxiv icon

LEAP: Liberate Sparse-view 3D Modeling from Camera Poses

Oct 02, 2023
Hanwen Jiang, Zhenyu Jiang, Yue Zhao, Qixing Huang

Figure 1 for LEAP: Liberate Sparse-view 3D Modeling from Camera Poses
Figure 2 for LEAP: Liberate Sparse-view 3D Modeling from Camera Poses
Figure 3 for LEAP: Liberate Sparse-view 3D Modeling from Camera Poses
Figure 4 for LEAP: Liberate Sparse-view 3D Modeling from Camera Poses
Viaarxiv icon

What is the Best Automated Metric for Text to Motion Generation?

Sep 19, 2023
Jordan Voas, Yili Wang, Qixing Huang, Raymond Mooney

Figure 1 for What is the Best Automated Metric for Text to Motion Generation?
Figure 2 for What is the Best Automated Metric for Text to Motion Generation?
Figure 3 for What is the Best Automated Metric for Text to Motion Generation?
Figure 4 for What is the Best Automated Metric for Text to Motion Generation?
Viaarxiv icon

Cloth2Tex: A Customized Cloth Texture Generation Pipeline for 3D Virtual Try-On

Aug 08, 2023
Daiheng Gao, Xu Chen, Xindi Zhang, Qi Wang, Ke Sun, Bang Zhang, Liefeng Bo, Qixing Huang

Figure 1 for Cloth2Tex: A Customized Cloth Texture Generation Pipeline for 3D Virtual Try-On
Figure 2 for Cloth2Tex: A Customized Cloth Texture Generation Pipeline for 3D Virtual Try-On
Figure 3 for Cloth2Tex: A Customized Cloth Texture Generation Pipeline for 3D Virtual Try-On
Figure 4 for Cloth2Tex: A Customized Cloth Texture Generation Pipeline for 3D Virtual Try-On
Viaarxiv icon

Rapid Flood Inundation Forecast Using Fourier Neural Operator

Jul 29, 2023
Alexander Y. Sun, Zhi Li, Wonhyun Lee, Qixing Huang, Bridget R. Scanlon, Clint Dawson

Figure 1 for Rapid Flood Inundation Forecast Using Fourier Neural Operator
Figure 2 for Rapid Flood Inundation Forecast Using Fourier Neural Operator
Figure 3 for Rapid Flood Inundation Forecast Using Fourier Neural Operator
Figure 4 for Rapid Flood Inundation Forecast Using Fourier Neural Operator
Viaarxiv icon

Detector-Free Structure from Motion

Jun 27, 2023
Xingyi He, Jiaming Sun, Yifan Wang, Sida Peng, Qixing Huang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

Figure 1 for Detector-Free Structure from Motion
Figure 2 for Detector-Free Structure from Motion
Figure 3 for Detector-Free Structure from Motion
Figure 4 for Detector-Free Structure from Motion
Viaarxiv icon

Learning from Multi-View Representation for Point-Cloud Pre-Training

Jun 05, 2023
Siming Yan, Chen Song, Youkang Kong, Qixing Huang

Figure 1 for Learning from Multi-View Representation for Point-Cloud Pre-Training
Figure 2 for Learning from Multi-View Representation for Point-Cloud Pre-Training
Figure 3 for Learning from Multi-View Representation for Point-Cloud Pre-Training
Figure 4 for Learning from Multi-View Representation for Point-Cloud Pre-Training
Viaarxiv icon