Alert button
Picture for Junying Chen

Junying Chen

Alert button

ALLaVA: Harnessing GPT4V-synthesized Data for A Lite Vision-Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Guiming Hardy Chen, Shunian Chen, Ruifei Zhang, Junying Chen, Xiangbo Wu, Zhiyi Zhang, Zhihong Chen, Jianquan Li, Xiang Wan, Benyou Wang

Viaarxiv icon

MLLM-Bench, Evaluating Multi-modal LLMs using GPT-4V

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2023
Wentao Ge, Shunian Chen, Guiming Chen, Junying Chen, Zhihong Chen, Shuo Yan, Chenghao Zhu, Ziyue Lin, Wenya Xie, Xidong Wang, Anningzhe Gao, Zhiyi Zhang, Jianquan Li, Xiang Wan, Benyou Wang

Figure 1 for MLLM-Bench, Evaluating Multi-modal LLMs using GPT-4V
Figure 2 for MLLM-Bench, Evaluating Multi-modal LLMs using GPT-4V
Figure 3 for MLLM-Bench, Evaluating Multi-modal LLMs using GPT-4V
Figure 4 for MLLM-Bench, Evaluating Multi-modal LLMs using GPT-4V
Viaarxiv icon

HuatuoGPT-II, One-stage Training for Medical Adaption of LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Junying Chen, Xidong Wang, Anningzhe Gao, Feng Jiang, Shunian Chen, Hongbo Zhang, Dingjie Song, Wenya Xie, Chuyi Kong, Jianquan Li, Xiang Wan, Haizhou Li, Benyou Wang

Viaarxiv icon

AceGPT, Localizing Large Language Models in Arabic

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Huang Huang, Fei Yu, Jianqing Zhu, Xuening Sun, Hao Cheng, Dingjie Song, Zhihong Chen, Abdulmohsen Alharthi, Bang An, Ziche Liu, Zhiyi Zhang, Junying Chen, Jianquan Li, Benyou Wang, Lian Zhang, Ruoyu Sun, Xiang Wan, Haizhou Li, Jinchao Xu

Figure 1 for AceGPT, Localizing Large Language Models in Arabic
Figure 2 for AceGPT, Localizing Large Language Models in Arabic
Figure 3 for AceGPT, Localizing Large Language Models in Arabic
Figure 4 for AceGPT, Localizing Large Language Models in Arabic
Viaarxiv icon

Enhancing Open-Domain Table Question Answering via Syntax- and Structure-aware Dense Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Nengzheng Jin, Dongfang Li, Junying Chen, Joanna Siebert, Qingcai Chen

Figure 1 for Enhancing Open-Domain Table Question Answering via Syntax- and Structure-aware Dense Retrieval
Figure 2 for Enhancing Open-Domain Table Question Answering via Syntax- and Structure-aware Dense Retrieval
Figure 3 for Enhancing Open-Domain Table Question Answering via Syntax- and Structure-aware Dense Retrieval
Figure 4 for Enhancing Open-Domain Table Question Answering via Syntax- and Structure-aware Dense Retrieval
Viaarxiv icon

Spinal nerve segmentation method and dataset construction in endoscopic surgical scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2023
Shaowu Peng, Pengcheng Zhao, Yongyu Ye, Junying Chen, Yunbing Chang, Xiaoqing Zheng

Figure 1 for Spinal nerve segmentation method and dataset construction in endoscopic surgical scenarios
Figure 2 for Spinal nerve segmentation method and dataset construction in endoscopic surgical scenarios
Figure 3 for Spinal nerve segmentation method and dataset construction in endoscopic surgical scenarios
Figure 4 for Spinal nerve segmentation method and dataset construction in endoscopic surgical scenarios
Viaarxiv icon

HuatuoGPT, towards Taming Language Model to Be a Doctor

Add code
Bookmark button
Alert button
May 24, 2023
Hongbo Zhang, Junying Chen, Feng Jiang, Fei Yu, Zhihong Chen, Jianquan Li, Guiming Chen, Xiangbo Wu, Zhiyi Zhang, Qingying Xiao, Xiang Wan, Benyou Wang, Haizhou Li

Figure 1 for HuatuoGPT, towards Taming Language Model to Be a Doctor
Figure 2 for HuatuoGPT, towards Taming Language Model to Be a Doctor
Figure 3 for HuatuoGPT, towards Taming Language Model to Be a Doctor
Figure 4 for HuatuoGPT, towards Taming Language Model to Be a Doctor
Viaarxiv icon

Phoenix: Democratizing ChatGPT across Languages

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2023
Zhihong Chen, Feng Jiang, Junying Chen, Tiannan Wang, Fei Yu, Guiming Chen, Hongbo Zhang, Juhao Liang, Chen Zhang, Zhiyi Zhang, Jianquan Li, Xiang Wan, Benyou Wang, Haizhou Li

Figure 1 for Phoenix: Democratizing ChatGPT across Languages
Figure 2 for Phoenix: Democratizing ChatGPT across Languages
Figure 3 for Phoenix: Democratizing ChatGPT across Languages
Figure 4 for Phoenix: Democratizing ChatGPT across Languages
Viaarxiv icon

SeDR: Segment Representation Learning for Long Documents Dense Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2022
Junying Chen, Qingcai Chen, Dongfang Li, Yutao Huang

Figure 1 for SeDR: Segment Representation Learning for Long Documents Dense Retrieval
Figure 2 for SeDR: Segment Representation Learning for Long Documents Dense Retrieval
Figure 3 for SeDR: Segment Representation Learning for Long Documents Dense Retrieval
Figure 4 for SeDR: Segment Representation Learning for Long Documents Dense Retrieval
Viaarxiv icon

NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2022
Ren Yang, Radu Timofte, Meisong Zheng, Qunliang Xing, Minglang Qiao, Mai Xu, Lai Jiang, Huaida Liu, Ying Chen, Youcheng Ben, Xiao Zhou, Chen Fu, Pei Cheng, Gang Yu, Junyi Li, Renlong Wu, Zhilu Zhang, Wei Shang, Zhengyao Lv, Yunjin Chen, Mingcai Zhou, Dongwei Ren, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Pavel Ostyakov, Vyal Dmitry, Shakarim Soltanayev, Chervontsev Sergey, Zhussip Magauiya, Xueyi Zou, Youliang Yan, Pablo Navarrete Michelini, Yunhua Lu, Diankai Zhang, Shaoli Liu, Si Gao, Biao Wu, Chengjian Zheng, Xiaofeng Zhang, Kaidi Lu, Ning Wang, Thuong Nguyen Canh, Thong Bach, Qing Wang, Xiaopeng Sun, Haoyu Ma, Shijie Zhao, Junlin Li, Liangbin Xie, Shuwei Shi, Yujiu Yang, Xintao Wang, Jinjin Gu, Chao Dong, Xiaodi Shi, Chunmei Nian, Dong Jiang, Jucai Lin, Zhihuai Xie, Mao Ye, Dengyan Luo, Liuhan Peng, Shengjie Chen, Xin Liu, Qian Wang, Xin Liu, Boyang Liang, Hang Dong, Yuhao Huang, Kai Chen, Xingbei Guo, Yujing Sun, Huilei Wu, Pengxu Wei, Yulin Huang, Junying Chen, Ik Hyun Lee, Sunder Ali Khowaja, Jiseok Yoon

Figure 1 for NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Viaarxiv icon