Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Open-Vocabulary Argument Role Prediction for Event Extraction


Nov 03, 2022
Yizhu Jiao, Sha Li, Yiqing Xie, Ming Zhong, Heng Ji, Jiawei Han

Add code

* EMNLP 2022 Findings 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards a Unified Multi-Dimensional Evaluator for Text Generation


Oct 13, 2022
Ming Zhong, Yang Liu, Da Yin, Yuning Mao, Yizhu Jiao, Pengfei Liu, Chenguang Zhu, Heng Ji, Jiawei Han

Add code

* EMNLP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

COLO: A Contrastive Learning based Re-ranking Framework for One-Stage Summarization


Sep 29, 2022
Chenxin An, Ming Zhong, Zhiyong Wu, Qin Zhu, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu

Add code

* Accepted by COLING 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Interaction Variables and Kernels from Observations of Agent-Based Systems


Aug 04, 2022
Jinchao Feng, Mauro Maggioni, Patrick Martin, Ming Zhong

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CiteSum: Citation Text-guided Scientific Extreme Summarization and Low-resource Domain Adaptation


May 12, 2022
Yuning Mao, Ming Zhong, Jiawei Han

Add code

* TLDR: By pretraining on (automatically extracted) citation sentences in scientific papers, we achieve SOTA on SciTLDR, XSum, and Gigaword in zero-shot and/or few-shot settings 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PREME: Preference-based Meeting Exploration through an Interactive Questionnaire


May 05, 2022
Negar Arabzadeh, Ali Ahmadvand, Julia Kiseleva, Yang Liu, Ahmed Hassan Awadallah, Ming Zhong, Milad Shokouhi

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

The Cross-lingual Conversation Summarization Challenge


May 03, 2022
Yulong Chen, Ming Zhong, Xuefeng Bai, Naihao Deng, Jing Li, Xianchao Zhu, Yue Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unsupervised Summarization with Customized Granularities


Jan 29, 2022
Ming Zhong, Yang Liu, Suyu Ge, Yuning Mao, Yizhu Jiao, Xingxing Zhang, Yichong Xu, Chenguang Zhu, Michael Zeng, Jiawei Han

Add code

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models


Jan 20, 2022
Tianbao Xie, Chen Henry Wu, Peng Shi, Ruiqi Zhong, Torsten Scholak, Michihiro Yasunaga, Chien-Sheng Wu, Ming Zhong, Pengcheng Yin, Sida I. Wang, Victor Zhong, Bailin Wang, Chengzu Li, Connor Boyle, Ansong Ni, Ziyu Yao, Dragomir Radev, Caiming Xiong, Lingpeng Kong, Rui Zhang, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer, Tao Yu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>