Alert button
Picture for Ming Zhong

Ming Zhong

Alert button

Investigating Data Contamination for Pre-training Language Models

Jan 11, 2024
Minhao Jiang, Ken Ziyu Liu, Ming Zhong, Rylan Schaeffer, Siru Ouyang, Jiawei Han, Sanmi Koyejo

Viaarxiv icon

PINNs-Based Uncertainty Quantification for Transient Stability Analysis

Nov 21, 2023
Ren Wang, Ming Zhong, Kaidi Xu, Lola Giráldez Sánchez-Cortés, Ignacio de Cominges Guerra

Viaarxiv icon

Learning Collective Behaviors from Observation

Nov 01, 2023
Jinchao Feng, Ming Zhong

Viaarxiv icon

Instruct and Extract: Instruction Tuning for On-Demand Information Extraction

Oct 24, 2023
Yizhu Jiao, Ming Zhong, Sha Li, Ruining Zhao, Siru Ouyang, Heng Ji, Jiawei Han

Figure 1 for Instruct and Extract: Instruction Tuning for On-Demand Information Extraction
Figure 2 for Instruct and Extract: Instruction Tuning for On-Demand Information Extraction
Figure 3 for Instruct and Extract: Instruction Tuning for On-Demand Information Extraction
Figure 4 for Instruct and Extract: Instruction Tuning for On-Demand Information Extraction
Viaarxiv icon

The Shifted and The Overlooked: A Task-oriented Investigation of User-GPT Interactions

Oct 19, 2023
Siru Ouyang, Shuohang Wang, Yang Liu, Ming Zhong, Yizhu Jiao, Dan Iter, Reid Pryzant, Chenguang Zhu, Heng Ji, Jiawei Han

Figure 1 for The Shifted and The Overlooked: A Task-oriented Investigation of User-GPT Interactions
Figure 2 for The Shifted and The Overlooked: A Task-oriented Investigation of User-GPT Interactions
Figure 3 for The Shifted and The Overlooked: A Task-oriented Investigation of User-GPT Interactions
Figure 4 for The Shifted and The Overlooked: A Task-oriented Investigation of User-GPT Interactions
Viaarxiv icon

Seeking Neural Nuggets: Knowledge Transfer in Large Language Models from a Parametric Perspective

Oct 17, 2023
Ming Zhong, Chenxin An, Weizhu Chen, Jiawei Han, Pengcheng He

Figure 1 for Seeking Neural Nuggets: Knowledge Transfer in Large Language Models from a Parametric Perspective
Figure 2 for Seeking Neural Nuggets: Knowledge Transfer in Large Language Models from a Parametric Perspective
Figure 3 for Seeking Neural Nuggets: Knowledge Transfer in Large Language Models from a Parametric Perspective
Figure 4 for Seeking Neural Nuggets: Knowledge Transfer in Large Language Models from a Parametric Perspective
Viaarxiv icon

L-Eval: Instituting Standardized Evaluation for Long Context Language Models

Jul 31, 2023
Chenxin An, Shansan Gong, Ming Zhong, Mukai Li, Jun Zhang, Lingpeng Kong, Xipeng Qiu

Figure 1 for L-Eval: Instituting Standardized Evaluation for Long Context Language Models
Figure 2 for L-Eval: Instituting Standardized Evaluation for Long Context Language Models
Figure 3 for L-Eval: Instituting Standardized Evaluation for Long Context Language Models
Figure 4 for L-Eval: Instituting Standardized Evaluation for Long Context Language Models
Viaarxiv icon

Towards Saner Deep Image Registration

Jul 24, 2023
Bin Duan, Ming Zhong, Yan Yan

Figure 1 for Towards Saner Deep Image Registration
Figure 2 for Towards Saner Deep Image Registration
Figure 3 for Towards Saner Deep Image Registration
Figure 4 for Towards Saner Deep Image Registration
Viaarxiv icon

Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation

Jul 08, 2023
Yulong Chen, Huajian Zhang, Yijie Zhou, Xuefeng Bai, Yueguan Wang, Ming Zhong, Jianhao Yan, Yafu Li, Judy Li, Michael Zhu, Yue Zhang

Figure 1 for Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation
Figure 2 for Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation
Figure 3 for Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation
Figure 4 for Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation
Viaarxiv icon