Alert button
Picture for Siyu Wang

Siyu Wang

Alert button

CODIS: Benchmarking Context-Dependent Visual Comprehension for Multimodal Large Language Models

Feb 21, 2024
Fuwen Luo, Chi Chen, Zihao Wan, Zhaolu Kang, Qidong Yan, Yingjie Li, Xiaolong Wang, Siyu Wang, Ziyue Wang, Xiaoyue Mi, Peng Li, Ning Ma, Maosong Sun, Yang Liu

Viaarxiv icon

On the Opportunities and Challenges of Offline Reinforcement Learning for Recommender Systems

Aug 22, 2023
Xiaocong Chen, Siyu Wang, Julian McAuley, Dietmar Jannach, Lina Yao

Figure 1 for On the Opportunities and Challenges of Offline Reinforcement Learning for Recommender Systems
Figure 2 for On the Opportunities and Challenges of Offline Reinforcement Learning for Recommender Systems
Figure 3 for On the Opportunities and Challenges of Offline Reinforcement Learning for Recommender Systems
Figure 4 for On the Opportunities and Challenges of Offline Reinforcement Learning for Recommender Systems
Viaarxiv icon

Causal Disentangled Variational Auto-Encoder for Preference Understanding in Recommendation

Apr 17, 2023
Siyu Wang, Xiaocong Chen, Quan Z. Sheng, Yihong Zhang, Lina Yao

Figure 1 for Causal Disentangled Variational Auto-Encoder for Preference Understanding in Recommendation
Figure 2 for Causal Disentangled Variational Auto-Encoder for Preference Understanding in Recommendation
Figure 3 for Causal Disentangled Variational Auto-Encoder for Preference Understanding in Recommendation
Viaarxiv icon

Causal Decision Transformer for Recommender Systems via Offline Reinforcement Learning

Apr 17, 2023
Siyu Wang, Xiaocong Chen, Dietmar Jannach, Lina Yao

Figure 1 for Causal Decision Transformer for Recommender Systems via Offline Reinforcement Learning
Figure 2 for Causal Decision Transformer for Recommender Systems via Offline Reinforcement Learning
Figure 3 for Causal Decision Transformer for Recommender Systems via Offline Reinforcement Learning
Figure 4 for Causal Decision Transformer for Recommender Systems via Offline Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Auto-Parallelizing Large Models with Rhino: A Systematic Approach on Production AI Platform

Feb 16, 2023
Shiwei Zhang, Lansong Diao, Siyu Wang, Zongyan Cao, Yiliang Gu, Chang Si, Ziji Shi, Zhen Zheng, Chuan Wu, Wei Lin

Figure 1 for Auto-Parallelizing Large Models with Rhino: A Systematic Approach on Production AI Platform
Figure 2 for Auto-Parallelizing Large Models with Rhino: A Systematic Approach on Production AI Platform
Figure 3 for Auto-Parallelizing Large Models with Rhino: A Systematic Approach on Production AI Platform
Figure 4 for Auto-Parallelizing Large Models with Rhino: A Systematic Approach on Production AI Platform
Viaarxiv icon

Expediting Distributed DNN Training with Device Topology-Aware Graph Deployment

Feb 13, 2023
Shiwei Zhang, Xiaodong Yi, Lansong Diao, Chuan Wu, Siyu Wang, Wei Lin

Figure 1 for Expediting Distributed DNN Training with Device Topology-Aware Graph Deployment
Figure 2 for Expediting Distributed DNN Training with Device Topology-Aware Graph Deployment
Figure 3 for Expediting Distributed DNN Training with Device Topology-Aware Graph Deployment
Figure 4 for Expediting Distributed DNN Training with Device Topology-Aware Graph Deployment
Viaarxiv icon

Intrinsically Motivated Reinforcement Learning based Recommendation with Counterfactual Data Augmentation

Sep 17, 2022
Xiaocong Chen, Siyu Wang, Lina Yao, Lianyong Qi, Yong Li

Figure 1 for Intrinsically Motivated Reinforcement Learning based Recommendation with Counterfactual Data Augmentation
Figure 2 for Intrinsically Motivated Reinforcement Learning based Recommendation with Counterfactual Data Augmentation
Figure 3 for Intrinsically Motivated Reinforcement Learning based Recommendation with Counterfactual Data Augmentation
Figure 4 for Intrinsically Motivated Reinforcement Learning based Recommendation with Counterfactual Data Augmentation
Viaarxiv icon

Deep Reinforcement Learning for Dynamic Recommendation with Model-agnostic Counterfactual Policy Synthesis

Aug 10, 2022
Siyu Wang, Xiaocong Chen, Lina Yao, Julian McAuley

Figure 1 for Deep Reinforcement Learning for Dynamic Recommendation with Model-agnostic Counterfactual Policy Synthesis
Figure 2 for Deep Reinforcement Learning for Dynamic Recommendation with Model-agnostic Counterfactual Policy Synthesis
Figure 3 for Deep Reinforcement Learning for Dynamic Recommendation with Model-agnostic Counterfactual Policy Synthesis
Figure 4 for Deep Reinforcement Learning for Dynamic Recommendation with Model-agnostic Counterfactual Policy Synthesis
Viaarxiv icon

Fast Lossless Neural Compression with Integer-Only Discrete Flows

Jun 17, 2022
Siyu Wang, Jianfei Chen, Chongxuan Li, Jun Zhu, Bo Zhang

Figure 1 for Fast Lossless Neural Compression with Integer-Only Discrete Flows
Figure 2 for Fast Lossless Neural Compression with Integer-Only Discrete Flows
Figure 3 for Fast Lossless Neural Compression with Integer-Only Discrete Flows
Figure 4 for Fast Lossless Neural Compression with Integer-Only Discrete Flows
Viaarxiv icon

Model-agnostic Counterfactual Synthesis Policy for Interactive Recommendation

Apr 01, 2022
Siyu Wang, Xiaocong Chen, Lina Yao

Figure 1 for Model-agnostic Counterfactual Synthesis Policy for Interactive Recommendation
Figure 2 for Model-agnostic Counterfactual Synthesis Policy for Interactive Recommendation
Figure 3 for Model-agnostic Counterfactual Synthesis Policy for Interactive Recommendation
Viaarxiv icon