Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

UATVR: Uncertainty-Adaptive Text-Video Retrieval


Jan 16, 2023
Bo Fang, Wenhao wu, Chang Liu, Yu Zhou, Min Yang, Yuxin Song, Fu Li, Weiping Wang, Xiangyang Ji, Wanli Ouyang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Disjoint Masking with Joint Distillation for Efficient Masked Image Modeling


Dec 31, 2022
Xin Ma, Chang Liu, Chunyu Xie, Long Ye, Yafeng Deng, Xiangyang Ji

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Human Health Indicator Prediction from Gait Video


Dec 25, 2022
Ziqing Li, Xuexin Yu, Xiaocong Lian, Yifeng Wang, Xiangyang Ji

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Proposal Distribution Calibration for Few-Shot Object Detection


Dec 15, 2022
Bohao Li, Chang Liu, Mengnan Shi, Xiaozhong Chen, Xiangyang Ji, Qixiang Ye

Add code

* This paper is under review in IEEE TNNLS 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SST: Real-time End-to-end Monocular 3D Reconstruction via Sparse Spatial-Temporal Guidance


Dec 13, 2022
Chenyangguang Zhang, Zhiqiang Lou, Yan Di, Federico Tombari, Xiangyang Ji

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ILSGAN: Independent Layer Synthesis for Unsupervised Foreground-Background Segmentation


Nov 28, 2022
Qiran Zou, Yu Yang, Wing Yin Cheung, Chang Liu, Xiangyang Ji

Add code

* Accepted by AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Out-of-Candidate Rectification for Weakly Supervised Semantic Segmentation


Nov 22, 2022
Zesen Cheng, Pengchong Qiao, Kehan Li, Siheng Li, Pengxu Wei, Xiangyang Ji, Li Yuan, Chang Liu, Jie Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning to Annotate Part Segmentation with Gradient Matching


Nov 06, 2022
Yu Yang, Xiaotian Cheng, Hakan Bilen, Xiangyang Ji

Add code

* ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Distilling Representations from GAN Generator via Squeeze and Span


Nov 06, 2022
Yu Yang, Xiaotian Cheng, Chang Liu, Hakan Bilen, Xiangyang Ji

Add code

* 16 pages, NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Local Manifold Augmentation for Multiview Semantic Consistency


Nov 05, 2022
Yu Yang, Wing Yin Cheung, Chang Liu, Xiangyang Ji

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>