Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Prototype-Anchored Learning for Learning with Imperfect AnnotationsXiong Zhou , Xianming Liu , Deming Zhai , Junjun Jiang , Xin Gao , Xiangyang Ji

* ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Towards the Largest MarginsXiong Zhou , Xianming Liu , Deming Zhai , Junjun Jiang , Xin Gao , Xiangyang Ji

* ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data AugmentationZiquan Liu , Yi Xu , Yuanhong Xu , Qi Qian , Hao Li , Rong Jin , Xiangyang Ji , Antoni B. Chan


   Access Paper or Ask Questions

Integral Migrating Pre-trained Transformer Encoder-decoders for Visual Object DetectionXiaosong Zhang , Feng Liu , Zhiliang Peng , Zonghao Guo , Fang Wan , Xiangyang Ji , Qixiang Ye

* 12 pages,5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Zero and R2D2: A Large-scale Chinese Cross-modal Benchmark and A Vision-Language FrameworkChunyu Xie , Heng Cai , Jianfei Song , Jincheng Li , Fanjing Kong , Xiaoyu Wu , Henrique Morimitsu , Lin Yao , Dexin Wang , Dawei Leng , Xiangyang Ji , Yafeng Deng


   Access Paper or Ask Questions

PUERT: Probabilistic Under-sampling and Explicable Reconstruction Network for CS-MRIJingfen Xie , Jian Zhang , Yongbing Zhang , Xiangyang Ji


   Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Arbitrary-Scale Point Clouds Upsampling via Implicit Neural RepresentationWenbo Zhao , Xianming Liu , Zhiwei Zhong , Junjun Jiang , Wei Gao , Ge Li , Xiangyang Ji


   Access Paper or Ask Questions

Horizon-Free Reinforcement Learning in Polynomial Time: the Power of Stationary PoliciesZihan Zhang , Xiangyang Ji , Simon S. Du


   Access Paper or Ask Questions

Shadows can be Dangerous: Stealthy and Effective Physical-world Adversarial Attack by Natural PhenomenonYiqi Zhong , Xianming Liu , Deming Zhai , Junjun Jiang , Xiangyang Ji

* This paper has been accepted by CVPR2022. Code: https://github.com/hncszyq/ShadowAttack 

   Access Paper or Ask Questions

Occlusion-Aware Self-Supervised Monocular 6D Object Pose EstimationGu Wang , Fabian Manhardt , Xingyu Liu , Xiangyang Ji , Federico Tombari

* Accepted to TPAMI 2021, in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2004.06468 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>