Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

General Cutting Planes for Bound-Propagation-Based Neural Network Verification


Aug 11, 2022
Huan Zhang, Shiqi Wang, Kaidi Xu, Linyi Li, Bo Li, Suman Jana, Cho-Jui Hsieh, J. Zico Kolter


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Linearity Grafting: Relaxed Neuron Pruning Helps Certifiable Robustness


Jun 15, 2022
Tianlong Chen, Huan Zhang, Zhenyu Zhang, Shiyu Chang, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Zhangyang Wang

* Accepted by ICML 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On the Robustness of Safe Reinforcement Learning under Observational Perturbations


May 29, 2022
Zuxin Liu, Zijian Guo, Zhepeng Cen, Huan Zhang, Jie Tan, Bo Li, Ding Zhao

* 27 pages, 3 figures, 3 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BronchusNet: Region and Structure Prior Embedded Representation Learning for Bronchus Segmentation and Classification


May 24, 2022
Wenhao Huang, Haifan Gong, Huan Zhang, Yu Wang, Haofeng Li, Guanbin Li, Hong Shen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

COPA: Certifying Robust Policies for Offline Reinforcement Learning against Poisoning Attacks


Mar 16, 2022
Fan Wu, Linyi Li, Chejian Xu, Huan Zhang, Bhavya Kailkhura, Krishnaram Kenthapadi, Ding Zhao, Bo Li

* Published as a conference paper at ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Temporal Shuffling for Defending Deep Action Recognition Models against Adversarial Attacks


Dec 15, 2021
Jaehui Hwang, Huan Zhang, Jun-Ho Choi, Cho-Jui Hsieh, Jong-Seok Lee


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Training Certifiably Robust Neural Networks with Efficient Local Lipschitz Bounds


Nov 02, 2021
Yujia Huang, Huan Zhang, Yuanyuan Shi, J Zico Kolter, Anima Anandkumar

* NeurIPS 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Improving Robustness of Reinforcement Learning for Power System Control with Adversarial Training


Oct 19, 2021
Alexander Pan, Yongkyun Lee, Huan Zhang, Yize Chen, Yuanyuan Shi

* Published at 2021 ICML RL4RL Workshop; Submitted to 2022 PSCC 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Deep Image Destruction: A Comprehensive Study on Vulnerability of Deep Image-to-Image Models against Adversarial Attacks


Apr 30, 2021
Jun-Ho Choi, Huan Zhang, Jun-Hyuk Kim, Cho-Jui Hsieh, Jong-Seok Lee


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>