Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ren Yang

Implicit Neural Representations for Image Compression


Dec 08, 2021
Yannick Strümpler, Janis Postels, Ren Yang, Luc van Gool, Federico Tombari


  Access Paper or Ask Questions

Perceptual Learned Video Compression with Recurrent Conditional GAN


Sep 13, 2021
Ren Yang, Luc Van Gool, Radu Timofte


  Access Paper or Ask Questions

R2RNet: Low-light Image Enhancement via Real-low to Real-normal Network


Jun 28, 2021
Jiang Hai, Zhu Xuan, Ren Yang, Yutong Hao, Fengzhu Zou, Fang Lin, Songchen Han

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset and Study


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte

* Corrected the MOS values in Figure 5-(a) and Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Improve Image Compression without Changing the Standard Decoder


Oct 23, 2020
Yannick Strümpler, Ren Yang, Radu Timofte

* Accepted to ECCV AIM Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Learning for Video Compression with Recurrent Auto-Encoder and Recurrent Probability Model


Jun 29, 2020
Ren Yang, Fabian Mentzer, Luc Van Gool, Radu Timofte

* This work has been submitted to the IEEE for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

  Access Paper or Ask Questions

OpenDVC: An Open Source Implementation of the DVC Video Compression Method


Jun 29, 2020
Ren Yang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Technical report of OpenDVC; the project page is at https://github.com/RenYang-home/OpenDVC 

  Access Paper or Ask Questions

Learning for Video Compression with Hierarchical Quality and Recurrent Enhancement


Apr 08, 2020
Ren Yang, Fabian Mentzer, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Published in CVPR 2020; corrected a minor typo in the footnote of Table 1 

  Access Paper or Ask Questions

Wavelet Domain Style Transfer for an Effective Perception-distortion Tradeoff in Single Image Super-Resolution


Oct 09, 2019
Xin Deng, Ren Yang, Mai Xu, Pier Luigi Dragotti


  Access Paper or Ask Questions

Quality-Gated Convolutional LSTM for Enhancing Compressed Video


Apr 14, 2019
Ren Yang, Xiaoyan Sun, Mai Xu, Wenjun Zeng

* Accepted to IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A DenseNet Based Approach for Multi-Frame In-Loop Filter in HEVC


Mar 05, 2019
Tianyi Li, Mai Xu, Ren Yang, Xiaoming Tao

* Data Compression Conference 2019 
* 10 pages, 4 figures. Accepted by Data Compression Conference 2019 

  Access Paper or Ask Questions

MFQE 2.0: A New Approach for Multi-frame Quality Enhancement on Compressed Video


Feb 26, 2019
Zhenyu Guan, Qunliang Xing, Mai Xu, Ren Yang, Tie Liu, Zulin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Understanding and Predicting the Memorability of Natural Scene Images


Oct 17, 2018
Jiaxin Lu, Mai Xu, Ren Yang, Zulin Wang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1808.08754 

  Access Paper or Ask Questions

What Makes Natural Scene Memorable?


Aug 27, 2018
Jiaxin Lu, Mai Xu, Ren Yang, Zulin Wang

* Accepted to ACM MM Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

Reducing Complexity of HEVC: A Deep Learning Approach


Mar 22, 2018
Mai Xu, Tianyi Li, Zulin Wang, Xin Deng, Ren Yang, Zhenyu Guan

* 17 pages, with 12 figures and 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Frame Quality Enhancement for Compressed Video


Mar 16, 2018
Ren Yang, Mai Xu, Zulin Wang, Tianyi Li

* to appear in CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions