Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shuigeng Zhou

Weakly-supervised Text Classification Based on Keyword Graph


Oct 06, 2021
Lu Zhang, Jiandong Ding, Yi Xu, Yingyao Liu, Shuigeng Zhou

* accepted in EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Recursive Fusion and Deformable Spatiotemporal Attention for Video Compression Artifact Reduction


Aug 12, 2021
Minyi Zhao, Yi Xu, Shuigeng Zhou

* Accepted by ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ICDAR 2021 Competition on Scene Video Text Spotting


Jul 26, 2021
Zhanzhan Cheng, Jing Lu, Baorui Zou, Shuigeng Zhou, Fei Wu

* SVTS Technique Report for ICDAR 2021 competition 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting the Performance of Video Compression Artifact Reduction with Reference Frame Proposals and Frequency Domain Information


May 31, 2021
Yi Xu, Minyi Zhao, Jing Liu, Xinjian Zhang, Longwen Gao, Shuigeng Zhou, Huyang Sun

* CPVR Workshop, NTIRE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Face Recognition


May 06, 2021
Fan Bai, Jiaxiang Wu, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, Shuigeng Zhou


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

Text Recognition in Real Scenarios with a Few Labeled Samples


Jun 22, 2020
Jinghuang Lin, Zhanzhan Cheng, Fan Bai, Yi Niu, Shiliang Pu, Shuigeng Zhou

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Object-QA: Towards High Reliable Object Quality Assessment


May 27, 2020
Jing Lu, Baorui Zou, Zhanzhan Cheng, Shiliang Pu, Shuigeng Zhou, Yi Niu, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Non-Local ConvLSTM for Video Compression Artifact Reduction


Oct 27, 2019
Yi Xu, Longwen Gao, Kai Tian, Shuigeng Zhou, Huyang Sun

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

REAPS: Towards Better Recognition of Fine-grained Images by Region Attending and Part Sequencing


Aug 06, 2019
Peng Zhang, Xinyu Zhu, Zhanzhan Cheng, Shuigeng Zhou, Yi Niu

* PRCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Competitive and Discriminative Reconstructions for Anomaly Detection


Mar 17, 2019
Kai Tian, Shuigeng Zhou, Jianping Fan, Jihong Guan

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Global Semantic Consistency for Zero-Shot Learning


Jun 22, 2018
Fan Wu, Kai Tian, Jihong Guan, Shuigeng Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Edit Probability for Scene Text Recognition


May 09, 2018
Fan Bai, Zhanzhan Cheng, Yi Niu, Shiliang Pu, Shuigeng Zhou


  Access Paper or Ask Questions

AON: Towards Arbitrarily-Oriented Text Recognition


Mar 22, 2018
Zhanzhan Cheng, Yangliu Xu, Fan Bai, Yi Niu, Shiliang Pu, Shuigeng Zhou

* Accepted by CVPR2018 

  Access Paper or Ask Questions

Focusing Attention: Towards Accurate Text Recognition in Natural Images


Oct 17, 2017
Zhanzhan Cheng, Fan Bai, Yunlu Xu, Gang Zheng, Shiliang Pu, Shuigeng Zhou

* Revise the description of IC15 datasets (1811 samples) 

  Access Paper or Ask Questions

Label Propagation on K-partite Graphs with Heterophily


Jan 21, 2017
Dingxiong Deng, Fan Bai, Yiqi Tang, Shuigeng Zhou, Cyrus Shahabi, Linhong Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Detecting Collusive Cliques in Futures Markets Based on Trading Behaviors from Real Data


Oct 07, 2011
Junjie Wang, Shuigeng Zhou, Jihong Guan

* 13 pages, 5 figures and 3 tables. submitted to Neurocomputing 

  Access Paper or Ask Questions