Alert button
Picture for Shuigeng Zhou

Shuigeng Zhou

Alert button

Second Edition FRCSyn Challenge at CVPR 2024: Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Ivan DeAndres-Tame, Ruben Tolosana, Pietro Melzi, Ruben Vera-Rodriguez, Minchul Kim, Christian Rathgeb, Xiaoming Liu, Aythami Morales, Julian Fierrez, Javier Ortega-Garcia, Zhizhou Zhong, Yuge Huang, Yuxi Mi, Shouhong Ding, Shuigeng Zhou, Shuai He, Lingzhi Fu, Heng Cong, Rongyu Zhang, Zhihong Xiao, Evgeny Smirnov, Anton Pimenov, Aleksei Grigorev, Denis Timoshenko, Kaleb Mesfin Asfaw, Cheng Yaw Low, Hao Liu, Chuyi Wang, Qing Zuo, Zhixiang He, Hatef Otroshi Shahreza, Anjith George, Alexander Unnervik, Parsa Rahimi, Sébastien Marcel, Pedro C. Neto, Marco Huber, Jan Niklas Kolf, Naser Damer, Fadi Boutros, Jaime S. Cardoso, Ana F. Sequeira, Andrea Atzori, Gianni Fenu, Mirko Marras, Vitomir Štruc, Jiang Yu, Zhangjie Li, Jichun Li, Weisong Zhao, Zhen Lei, Xiangyu Zhu, Xiao-Yu Zhang, Bernardo Biesseck, Pedro Vidal, Luiz Coelho, Roger Granada, David Menotti

Viaarxiv icon

Privacy-Preserving Face Recognition Using Trainable Feature Subtraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Yuxi Mi, Zhizhou Zhong, Yuge Huang, Jiazhen Ji, Jianqing Xu, Jun Wang, Shaoming Wang, Shouhong Ding, Shuigeng Zhou

Figure 1 for Privacy-Preserving Face Recognition Using Trainable Feature Subtraction
Figure 2 for Privacy-Preserving Face Recognition Using Trainable Feature Subtraction
Figure 3 for Privacy-Preserving Face Recognition Using Trainable Feature Subtraction
Figure 4 for Privacy-Preserving Face Recognition Using Trainable Feature Subtraction
Viaarxiv icon

Molecular Property Prediction Based on Graph Structure Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 28, 2023
Bangyi Zhao, Weixia Xu, Jihong Guan, Shuigeng Zhou

Viaarxiv icon

scRNA-seq Data Clustering by Cluster-aware Iterative Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Weikang Jiang, Jinxian Wang, Jihong Guan, Shuigeng Zhou

Viaarxiv icon

Diffusing on Two Levels and Optimizing for Multiple Properties: A Novel Approach to Generating Molecules with Desirable Properties

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Siyuan Guo, Jihong Guan, Shuigeng Zhou

Viaarxiv icon

Privacy-Preserving Face Recognition Using Random Frequency Components

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Yuxi Mi, Yuge Huang, Jiazhen Ji, Minyi Zhao, Jiaxiang Wu, Xingkun Xu, Shouhong Ding, Shuigeng Zhou

Figure 1 for Privacy-Preserving Face Recognition Using Random Frequency Components
Figure 2 for Privacy-Preserving Face Recognition Using Random Frequency Components
Figure 3 for Privacy-Preserving Face Recognition Using Random Frequency Components
Figure 4 for Privacy-Preserving Face Recognition Using Random Frequency Components
Viaarxiv icon

Meta-ZSDETR: Zero-shot DETR with Meta-learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Lu Zhang, Chenbo Zhang, Jiajia Zhao, Jihong Guan, Shuigeng Zhou

Figure 1 for Meta-ZSDETR: Zero-shot DETR with Meta-learning
Figure 2 for Meta-ZSDETR: Zero-shot DETR with Meta-learning
Figure 3 for Meta-ZSDETR: Zero-shot DETR with Meta-learning
Figure 4 for Meta-ZSDETR: Zero-shot DETR with Meta-learning
Viaarxiv icon

Spatial-Temporal Data Mining for Ocean Science: Data, Methodologies, and Opportunities

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 03, 2023
Hanchen Yang, Wengen Li, Shuyu Wang, Hui Li, Jihong Guan, Shuigeng Zhou, Jiannong Cao

Figure 1 for Spatial-Temporal Data Mining for Ocean Science: Data, Methodologies, and Opportunities
Figure 2 for Spatial-Temporal Data Mining for Ocean Science: Data, Methodologies, and Opportunities
Figure 3 for Spatial-Temporal Data Mining for Ocean Science: Data, Methodologies, and Opportunities
Figure 4 for Spatial-Temporal Data Mining for Ocean Science: Data, Methodologies, and Opportunities
Viaarxiv icon

HiREN: Towards Higher Supervision Quality for Better Scene Text Image Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 31, 2023
Minyi Zhao, Yi Xu, Bingjia Li, Jie Wang, Jihong Guan, Shuigeng Zhou

Figure 1 for HiREN: Towards Higher Supervision Quality for Better Scene Text Image Super-Resolution
Figure 2 for HiREN: Towards Higher Supervision Quality for Better Scene Text Image Super-Resolution
Figure 3 for HiREN: Towards Higher Supervision Quality for Better Scene Text Image Super-Resolution
Figure 4 for HiREN: Towards Higher Supervision Quality for Better Scene Text Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Flexible Differentially Private Vertical Federated Learning with Adaptive Feature Embeddings

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 26, 2023
Yuxi Mi, Hongquan Liu, Yewei Xia, Yiheng Sun, Jihong Guan, Shuigeng Zhou

Figure 1 for Flexible Differentially Private Vertical Federated Learning with Adaptive Feature Embeddings
Figure 2 for Flexible Differentially Private Vertical Federated Learning with Adaptive Feature Embeddings
Figure 3 for Flexible Differentially Private Vertical Federated Learning with Adaptive Feature Embeddings
Figure 4 for Flexible Differentially Private Vertical Federated Learning with Adaptive Feature Embeddings
Viaarxiv icon