Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kelvin C. K. Chan

Investigating Tradeoffs in Real-World Video Super-Resolution


Nov 24, 2021
Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy

* Tech report, 14 pages, 14 figures. Code can be found at https://github.com/ckkelvinchan/RealBasicVSR 

  Access Paper or Ask Questions

Temporally Consistent Video Colorization with Deep Feature Propagation and Self-regularization Learning


Oct 09, 2021
Yihao Liu, Hengyuan Zhao, Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Chen Change Loy, Yu Qiao, Chao Dong

* 13 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Reference-based Super-Resolution via C2-Matching


Jun 03, 2021
Yuming Jiang, Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* To appear in CVPR2021. The source code is available at https://github.com/yumingj/C2-Matching 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment


Apr 27, 2021
Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy

* 3 champions and 1 runner-up in NTIRE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BasicVSR: The Search for Essential Components in Video Super-Resolution and Beyond


Dec 03, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* Tech report, 15 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GLEAN: Generative Latent Bank for Large-Factor Image Super-Resolution


Dec 01, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Xiangyu Xu, Jinwei Gu, Chen Change Loy

* Tech report, 19 pages, 19 figures. A high-resolution version of this paper can be found at https://ckkelvinchan.github.io/ 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Deformable Alignment in Video Super-Resolution


Sep 15, 2020
Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* Tech report, 15 pages, 19 figures 

  Access Paper or Ask Questions

EDVR: Video Restoration with Enhanced Deformable Convolutional Networks


May 07, 2019
Xintao Wang, Kelvin C. K. Chan, Ke Yu, Chao Dong, Chen Change Loy

* To appear in CVPR 2019 Workshop. The winners in all four tracks in the NTIRE 2019 video restoration and enhancement challenges. Project page: https://xinntao.github.io/projects/EDVR , Code: https://github.com/xinntao/EDVR 

  Access Paper or Ask Questions