Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
HS-ResNet: Hierarchical-Split Block on Convolutional Neural Network

Oct 15, 2020
Pengcheng Yuan, Shufei Lin, Cheng Cui, Yuning Du, Ruoyu Guo, Dongliang He, Errui Ding, Shumin Han


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results

May 06, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Martin Danelljan, Radu Timofte, Hua Wang, Longcun Jin, Dewei Su, Jing Liu, Jaehoon Lee, Michal Kudelski, Lukasz Bala, Dmitry Hrybov, Marcin Mozejko, Muchen Li, Siyao Li, Bo Pang, Cewu Lu, Chao Li, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen

* The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results

May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Inference: A New Approach Toward Efficient Video Action Recognition

Feb 09, 2020
Wenhao Wu, Dongliang He, Xiao Tan, Shifeng Chen, Yi Yang, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Label Classification with Label Graph Superimposing

Nov 21, 2019
Ya Wang, Dongliang He, Fu Li, Xiang Long, Zhichao Zhou, Jinwen Ma, Shilei Wen

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TruNet: Short Videos Generation from Long Videos via Story-Preserving Truncation

Oct 14, 2019
Fan Yang, Xiao Liu, Dongliang He, Chuang Gan, Jian Wang, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen

* ICCV intelligent short video workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Concept-wise Temporal Convolutional Networks for Action Localization

Aug 26, 2019
Xin Li, Tianwei Lin, Xiao Liu, Chuang Gan, Wangmeng Zuo, Chao Li, Xiang Long, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Reinforcement Learning Based Frame Sampling for Effective Untrimmed Video Recognition

Aug 02, 2019
Wenhao Wu, Dongliang He, Xiao Tan, Shifeng Chen, Shilei Wen

* Accepted by ICCV 2019 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Adapting Image Super-Resolution State-of-the-arts and Learning Multi-model Ensemble for Video Super-Resolution

May 07, 2019
Chao Li, Dongliang He, Xiao Liu, Yukang Ding, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Read, Watch, and Move: Reinforcement Learning for Temporally Grounding Natural Language Descriptions in Videos

Jan 21, 2019
Dongliang He, Xiang Zhao, Jizhou Huang, Fu Li, Xiao Liu, Shilei Wen

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

StNet: Local and Global Spatial-Temporal Modeling for Action Recognition

Nov 06, 2018
Dongliang He, Zhichao Zhou, Chuang Gan, Fu Li, Xiao Liu, Yandong Li, Limin Wang, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Spatial-Temporal Modelling and Multi-Modal Fusion for Human Action Recognition

Jun 27, 2018
Dongliang He, Fu Li, Qijie Zhao, Xiang Long, Yi Fu, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions