Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Quan Z. Sheng

Communication Efficiency in Federated Learning: Achievements and Challenges


Jul 23, 2021
Osama Shahid, Seyedamin Pouriyeh, Reza M. Parizi, Quan Z. Sheng, Gautam Srivastava, Liang Zhao


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Graph Anomaly Detection with Deep Learning


Jun 14, 2021
Xiaoxiao Ma, Jia Wu, Shan Xue, Jian Yang, Quan Z. Sheng, Hui Xiong

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Conversational Question Answering: A Survey


Jun 03, 2021
Munazza Zaib, Wei Emma Zhang, Quan Z. Sheng, Adnan Mahmood, Yang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Community Detection with Deep Learning


May 26, 2021
Xing Su, Shan Xue, Fanzhen Liu, Jia Wu, Jian Yang, Chuan Zhou, Wenbin Hu, Cecile Paris, Surya Nepal, Di Jin, Quan Z. Sheng, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Graph Learning based Recommender Systems: A Review


May 13, 2021
Shoujin Wang, Liang Hu, Yan Wang, Xiangnan He, Quan Z. Sheng, Mehmet A. Orgun, Longbing Cao, Francesco Ricci, Philip S. Yu

* Accepted by IJCAI 2021 Survey Track, copyright is owned to IJCAI. The first systematic survey on graph learning based recommender systems. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2004.11718 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Adversarial Reward Learning for Generalized Behavior Tendency Inference


May 05, 2021
Xiaocong Chen, Lina Yao, Xianzhi Wang, Aixin Sun, Wenjie Zhang, Quan Z. Sheng


  Access Paper or Ask Questions

A Review of the Non-Invasive Techniques for Monitoring Different Aspects of Sleep


Apr 27, 2021
Zawar Hussain, Quan Z. Sheng, Wei Emma Zhang, Jorge Ortiz, Seyedamin Pouriyeh


  Access Paper or Ask Questions

BERT-CoQAC: BERT-based Conversational Question Answering in Context


Apr 23, 2021
Munazza Zaib, Dai Hoang Tran, Subhash Sagar, Adnan Mahmood, Wei E. Zhang, Quan Z. Sheng


  Access Paper or Ask Questions

A Short Survey of Pre-trained Language Models for Conversational AI-A NewAge in NLP


Apr 22, 2021
Munazza Zaib, Quan Z. Sheng, Wei Emma Zhang


  Access Paper or Ask Questions

High-efficiency Euclidean-based Models for Low-dimensional Knowledge Graph Embeddings


Mar 27, 2021
Kai Wang, Yu Liu, Quan Z. Sheng

* 7 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-document Summarization via Deep Learning Techniques: A Survey


Nov 10, 2020
Congbo Ma, Wei Emma Zhang, Mingyu Guo, Hu Wang, Quan Z. Sheng


  Access Paper or Ask Questions

Multi-teacher Knowledge Distillation for Knowledge Graph Completion


Oct 19, 2020
Kai Wang, Yu Liu, Qian Ma, Quan Z. Sheng

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Conversational Recommender Systems: A New Frontier for Goal-Oriented Dialogue Systems


Apr 28, 2020
Dai Hoang Tran, Quan Z. Sheng, Wei Emma Zhang, Salma Abdalla Hamad, Munazza Zaib, Nguyen H. Tran, Lina Yao, Nguyen Lu Dang Khoa

* 7 pages, 3 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Sequential Recommender Systems: Challenges, Progress and Prospects


Dec 28, 2019
Shoujin Wang, Liang Hu, Yan Wang, Longbing Cao, Quan Z. Sheng, Mehmet Orgun

* IJCAI-2019 Survey Track Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Textual Adversarial Examples for Deep Learning Models: A Survey


Jan 27, 2019
Wei Emma Zhang, Quan Z. Sheng, Ahoud Abdulrahmn F Alhazmi

* 18 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Autoencoder for Recommender Systems: Parameter Influence Analysis


Dec 25, 2018
Dai Hoang Tran, Zawar Hussain, Wei Emma Zhang, Nguyen Lu Dang Khoa, Nguyen H. Tran, Quan Z. Sheng

* 11 pages, ACIS 2018, 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Person Brain Activity Recognition via Comprehensive EEG Signal Analysis


Sep 26, 2017
Xiang Zhang, Lina Yao, Dalin Zhang, Xianzhi Wang, Quan Z. Sheng, Tao Gu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Converting Your Thoughts to Texts: Enabling Brain Typing via Deep Feature Learning of EEG Signals


Sep 26, 2017
Xiang Zhang, Lina Yao, Quan Z. Sheng, Salil S. Kanhere, Tao Gu, Dalin Zhang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Uncovering Locally Discriminative Structure for Feature Analysis


Jul 09, 2016
Sen Wang, Feiping Nie, Xiaojun Chang, Xue Li, Quan Z. Sheng, Lina Yao

* Accepted by ECML/PKDD2016 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Feature Analysis with Class Margin Optimization


Jun 03, 2015
Sen Wang, Feiping Nie, Xiaojun Chang, Lina Yao, Xue Li, Quan Z. Sheng

* Accepted by European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, ECML/PKDD 2015 

  Access Paper or Ask Questions