Alert button
Picture for Tianxing Wu

Tianxing Wu

Alert button

Embedding Ontologies via Incoprorating Extensional and Intensional Knowledge

Jan 20, 2024
Keyu Wang, Guilin Qi, Jiaoyan Chen, Tianxing Wu

Viaarxiv icon

FreeInit: Bridging Initialization Gap in Video Diffusion Models

Dec 12, 2023
Tianxing Wu, Chenyang Si, Yuming Jiang, Ziqi Huang, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

VideoBooth: Diffusion-based Video Generation with Image Prompts

Dec 01, 2023
Yuming Jiang, Tianxing Wu, Shuai Yang, Chenyang Si, Dahua Lin, Yu Qiao, Chen Change Loy, Ziwei Liu

Figure 1 for VideoBooth: Diffusion-based Video Generation with Image Prompts
Figure 2 for VideoBooth: Diffusion-based Video Generation with Image Prompts
Figure 3 for VideoBooth: Diffusion-based Video Generation with Image Prompts
Figure 4 for VideoBooth: Diffusion-based Video Generation with Image Prompts
Viaarxiv icon

VBench: Comprehensive Benchmark Suite for Video Generative Models

Nov 29, 2023
Ziqi Huang, Yinan He, Jiashuo Yu, Fan Zhang, Chenyang Si, Yuming Jiang, Yuanhan Zhang, Tianxing Wu, Qingyang Jin, Nattapol Chanpaisit, Yaohui Wang, Xinyuan Chen, Limin Wang, Dahua Lin, Yu Qiao, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models

Sep 27, 2023
Yaohui Wang, Xinyuan Chen, Xin Ma, Shangchen Zhou, Ziqi Huang, Yi Wang, Ceyuan Yang, Yinan He, Jiashuo Yu, Peiqing Yang, Yuwei Guo, Tianxing Wu, Chenyang Si, Yuming Jiang, Cunjian Chen, Chen Change Loy, Bo Dai, Dahua Lin, Yu Qiao, Ziwei Liu

Figure 1 for LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models
Figure 2 for LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models
Figure 3 for LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models
Figure 4 for LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models
Viaarxiv icon

Robust Sequential DeepFake Detection

Sep 26, 2023
Rui Shao, Tianxing Wu, Ziwei Liu

Figure 1 for Robust Sequential DeepFake Detection
Figure 2 for Robust Sequential DeepFake Detection
Figure 3 for Robust Sequential DeepFake Detection
Figure 4 for Robust Sequential DeepFake Detection
Viaarxiv icon

Detecting and Grounding Multi-Modal Media Manipulation and Beyond

Sep 25, 2023
Rui Shao, Tianxing Wu, Jianlong Wu, Liqiang Nie, Ziwei Liu

Figure 1 for Detecting and Grounding Multi-Modal Media Manipulation and Beyond
Figure 2 for Detecting and Grounding Multi-Modal Media Manipulation and Beyond
Figure 3 for Detecting and Grounding Multi-Modal Media Manipulation and Beyond
Figure 4 for Detecting and Grounding Multi-Modal Media Manipulation and Beyond
Viaarxiv icon

AsdKB: A Chinese Knowledge Base for the Early Screening and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder

Aug 02, 2023
Tianxing Wu, Xudong Cao, Yipeng Zhu, Feiyue Wu, Tianling Gong, Yuxiang Wang, Shenqi Jing

Figure 1 for AsdKB: A Chinese Knowledge Base for the Early Screening and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder
Figure 2 for AsdKB: A Chinese Knowledge Base for the Early Screening and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder
Figure 3 for AsdKB: A Chinese Knowledge Base for the Early Screening and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder
Figure 4 for AsdKB: A Chinese Knowledge Base for the Early Screening and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder
Viaarxiv icon

DeepFake-Adapter: Dual-Level Adapter for DeepFake Detection

Jun 01, 2023
Rui Shao, Tianxing Wu, Liqiang Nie, Ziwei Liu

Figure 1 for DeepFake-Adapter: Dual-Level Adapter for DeepFake Detection
Figure 2 for DeepFake-Adapter: Dual-Level Adapter for DeepFake Detection
Figure 3 for DeepFake-Adapter: Dual-Level Adapter for DeepFake Detection
Figure 4 for DeepFake-Adapter: Dual-Level Adapter for DeepFake Detection
Viaarxiv icon