Alert button
Picture for Guandong Xu

Guandong Xu

Alert button

Challenging Low Homophily in Social Recommendation

Jan 26, 2024
Wei Jiang, Xinyi Gao, Guandong Xu, Tong Chen, Hongzhi Yin

Viaarxiv icon

APLe: Token-Wise Adaptive for Multi-Modal Prompt Learning

Jan 23, 2024
Guiming Cao, Kaize Shi, Hong Fu, Huaiwen Zhang, Guandong Xu

Viaarxiv icon

Attention Is Not the Only Choice: Counterfactual Reasoning for Path-Based Explainable Recommendation

Jan 11, 2024
Yicong Li, Xiangguo Sun, Hongxu Chen, Sixiao Zhang, Yu Yang, Guandong Xu

Viaarxiv icon

IDoFew: Intermediate Training Using Dual-Clustering in Language Models for Few Labels Text Classification

Jan 08, 2024
Abdullah Alsuhaibani, Hamad Zogan, Imran Razzak, Shoaib Jameel, Guandong Xu

Viaarxiv icon

Deep Learning for Code Intelligence: Survey, Benchmark and Toolkit

Dec 30, 2023
Yao Wan, Yang He, Zhangqian Bi, Jianguo Zhang, Hongyu Zhang, Yulei Sui, Guandong Xu, Hai Jin, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

Predicting Financial Literacy via Semi-supervised Learning

Dec 18, 2023
David Hason Rudd, Huan Huo, Guandong Xu

Viaarxiv icon

Leveraged Mel spectrograms using Harmonic and Percussive Components in Speech Emotion Recognition

Dec 18, 2023
David Hason Rudd, Huan Huo, Guandong Xu

Viaarxiv icon

An Extended Variational Mode Decomposition Algorithm Developed Speech Emotion Recognition Performance

Dec 18, 2023
David Hason Rudd, Huan Huo, Guandong Xu

Viaarxiv icon

Churn Prediction via Multimodal Fusion Learning:Integrating Customer Financial Literacy, Voice, and Behavioral Data

Dec 03, 2023
David Hason Rudd, Huan Huo, Md Rafiqul Islam, Guandong Xu

Viaarxiv icon