Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guandong Xu

Guandong Xu

University of Technology Sydney

COV19IR : COVID-19 Domain Literature Information Retrieval


Nov 08, 2022
Arusarka Bose, Zili Zhou, Guandong Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Being Automated or Not? Risk Identification of Occupations with Graph Neural Networks


Sep 06, 2022
Dawei Xu, Haoran Yang, Marian-Andrei Rizoiu, Guandong Xu

Add code

* 15 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Federated Graph Contrastive Learning


Jul 24, 2022
Haoran Yang, Xiangyu Zhao, Muyang Li, Hongxu Chen, Guandong Xu

Add code

* Sumbitted to TNNLS 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Reinforced Path Reasoning for Counterfactual Explainable Recommendation


Jul 14, 2022
Xiangmeng Wang, Qian Li, Dianer Yu, Guandong Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Generating Counterfactual Hard Negative Samples for Graph Contrastive Learning


Jul 01, 2022
Haoran Yang, Hongxu Chen, Sixiao Zhang, Xiangguo Sun, Qian Li, Guandong Xu

Add code

* 10 pages, submitted to ICDE 2023 Round 2 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On-Device Next-Item Recommendation with Self-Supervised Knowledge Distillation


Apr 23, 2022
Xin Xia, Hongzhi Yin, Junliang Yu, Qinyong Wang, Guandong Xu, Nguyen Quoc Viet Hung

Add code

* To Appear in SIGIR'22 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DialMed: A Dataset for Dialogue-based Medication Recommendation


Feb 22, 2022
Zhenfeng He, Yuqiang Han, Zhenqiu Ouyang, Wei Gao, Hongxu Chen, Guandong Xu, Jian Wu

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Graph Masked Autoencoder


Feb 17, 2022
Hongxu Chen, Sixiao Zhang, Guandong Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

What Do They Capture? -- A Structural Analysis of Pre-Trained Language Models for Source Code


Feb 14, 2022
Yao Wan, Wei Zhao, Hongyu Zhang, Yulei Sui, Guandong Xu, Hai Jin

Add code

* Accepted by ICSE 2022 (The 44th International Conference on Software Engineering) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Causal Disentanglement for Semantics-Aware Intent Learning in Recommendation


Feb 05, 2022
Xiangmeng Wang, Qian Li, Dianer Yu, Peng Cui, Zhichao Wang, Guandong Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>