Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Quan Lu

Sharp Multiple Instance Learning for DeepFake Video Detection


Aug 11, 2020
Xiaodan Li, Yining Lang, Yuefeng Chen, Xiaofeng Mao, Yuan He, Shuhui Wang, Hui Xue, Quan Lu

* Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia, 2020 
* Accepted at ACM MM 2020. 11 pages, 8 figures, with appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Field-weighted Factorization Machines for Click-Through Rate Prediction in Display Advertising


Jun 09, 2018
Junwei Pan, Jian Xu, Alfonso Lobos Ruiz, Wenliang Zhao, Shengjun Pan, Yu Sun, Quan Lu


  Access Paper or Ask Questions

Lift-Based Bidding in Ad Selection


Feb 13, 2016
Jian Xu, Xuhui Shao, Jianjie Ma, Kuang-chih Lee, Hang Qi, Quan Lu

* AAAI 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Smart Pacing for Effective Online Ad Campaign Optimization


Jun 18, 2015
Jian Xu, Kuang-chih Lee, Wentong Li, Hang Qi, Quan Lu

* KDD'15, August 10-13, 2015, Sydney, NSW, Australia 

  Access Paper or Ask Questions