Alert button
Picture for Guoqing Zhao

Guoqing Zhao

Alert button

SELM: Speech Enhancement Using Discrete Tokens and Language Models

Dec 15, 2023
Ziqian Wang, Xinfa Zhu, Zihan Zhang, YuanJun Lv, Ning Jiang, Guoqing Zhao, Lei Xie

Viaarxiv icon

Multi-Speaker Expressive Speech Synthesis via Semi-supervised Contrastive Learning

Oct 26, 2023
Xinfa Zhu, Yuke Li, Yi Lei, Ning Jiang, Guoqing Zhao, Lei Xie

Viaarxiv icon

Multi-objective Progressive Clustering for Semi-supervised Domain Adaptation in Speaker Verification

Oct 07, 2023
Ze Li, Yuke Lin, Ning Jiang, Xiaoyi Qin, Guoqing Zhao, Haiying Wu, Ming Li

Figure 1 for Multi-objective Progressive Clustering for Semi-supervised Domain Adaptation in Speaker Verification
Figure 2 for Multi-objective Progressive Clustering for Semi-supervised Domain Adaptation in Speaker Verification
Figure 3 for Multi-objective Progressive Clustering for Semi-supervised Domain Adaptation in Speaker Verification
Figure 4 for Multi-objective Progressive Clustering for Semi-supervised Domain Adaptation in Speaker Verification
Viaarxiv icon

Haha-Pod: An Attempt for Laughter-based Non-Verbal Speaker Verification

Sep 25, 2023
Yuke Lin, Xiaoyi Qin, Ning Jiang, Guoqing Zhao, Ming Li

Figure 1 for Haha-Pod: An Attempt for Laughter-based Non-Verbal Speaker Verification
Figure 2 for Haha-Pod: An Attempt for Laughter-based Non-Verbal Speaker Verification
Figure 3 for Haha-Pod: An Attempt for Laughter-based Non-Verbal Speaker Verification
Figure 4 for Haha-Pod: An Attempt for Laughter-based Non-Verbal Speaker Verification
Viaarxiv icon

VoxBlink: X-Large Speaker Verification Dataset on Camera

Aug 23, 2023
Yuke Lin, Xiaoyi Qin, Ming Cheng, Ning Jiang, Guoqing Zhao, Ming Li

Figure 1 for VoxBlink: X-Large Speaker Verification Dataset on Camera
Figure 2 for VoxBlink: X-Large Speaker Verification Dataset on Camera
Figure 3 for VoxBlink: X-Large Speaker Verification Dataset on Camera
Figure 4 for VoxBlink: X-Large Speaker Verification Dataset on Camera
Viaarxiv icon

The DKU-MSXF Speaker Verification System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2023

Aug 17, 2023
Ze Li, Yuke Lin, Xiaoyi Qin, Ning Jiang, Guoqing Zhao, Ming Li

Figure 1 for The DKU-MSXF Speaker Verification System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2023
Figure 2 for The DKU-MSXF Speaker Verification System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2023
Figure 3 for The DKU-MSXF Speaker Verification System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2023
Figure 4 for The DKU-MSXF Speaker Verification System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2023
Viaarxiv icon

The DKU-MSXF Diarization System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2023

Aug 17, 2023
Ming Cheng, Weiqing Wang, Xiaoyi Qin, Yuke Lin, Ning Jiang, Guoqing Zhao, Ming Li

Figure 1 for The DKU-MSXF Diarization System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2023
Figure 2 for The DKU-MSXF Diarization System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2023
Figure 3 for The DKU-MSXF Diarization System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2023
Figure 4 for The DKU-MSXF Diarization System for the VoxCeleb Speaker Recognition Challenge 2023
Viaarxiv icon

VoxSnap: X-Large Speaker Verification Dataset on Camera

Aug 14, 2023
Yuke Lin, Xiaoyi Qin, Ming Cheng, Ning Jiang, Guoqing Zhao, Ming Li

Figure 1 for VoxSnap: X-Large Speaker Verification Dataset on Camera
Figure 2 for VoxSnap: X-Large Speaker Verification Dataset on Camera
Figure 3 for VoxSnap: X-Large Speaker Verification Dataset on Camera
Figure 4 for VoxSnap: X-Large Speaker Verification Dataset on Camera
Viaarxiv icon

The NPU-MSXF Speech-to-Speech Translation System for IWSLT 2023 Speech-to-Speech Translation Task

Jul 10, 2023
Kun Song, Yi lei, Peikun Chen, Yiqing Cao, Kun Wei, Yongmao Zhang, Lei Xie, Ning Jiang, Guoqing Zhao

Figure 1 for The NPU-MSXF Speech-to-Speech Translation System for IWSLT 2023 Speech-to-Speech Translation Task
Figure 2 for The NPU-MSXF Speech-to-Speech Translation System for IWSLT 2023 Speech-to-Speech Translation Task
Figure 3 for The NPU-MSXF Speech-to-Speech Translation System for IWSLT 2023 Speech-to-Speech Translation Task
Figure 4 for The NPU-MSXF Speech-to-Speech Translation System for IWSLT 2023 Speech-to-Speech Translation Task
Viaarxiv icon

TreeMAN: Tree-enhanced Multimodal Attention Network for ICD Coding

May 29, 2023
Zichen Liu, Xuyuan Liu, Yanlong Wen, Guoqing Zhao, Fen Xia, Xiaojie Yuan

Figure 1 for TreeMAN: Tree-enhanced Multimodal Attention Network for ICD Coding
Figure 2 for TreeMAN: Tree-enhanced Multimodal Attention Network for ICD Coding
Figure 3 for TreeMAN: Tree-enhanced Multimodal Attention Network for ICD Coding
Figure 4 for TreeMAN: Tree-enhanced Multimodal Attention Network for ICD Coding
Viaarxiv icon