Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

D^2ETR: Decoder-Only DETR with Computationally Efficient Cross-Scale AttentionJunyu Lin , Xiaofeng Mao , Yuefeng Chen , Lei Xu , Yuan He , Hui Xue


   Access Paper or Ask Questions

Beyond ImageNet Attack: Towards Crafting Adversarial Examples for Black-box DomainsQilong Zhang , Xiaodan Li , Yuefeng Chen , Jingkuan Song , Lianli Gao , Yuan He , Hui Xue

* Accepted by ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet CompetitionYuefeng Chen , Xiaofeng Mao , Yuan He , Hui Xue , Chao Li , Yinpeng Dong , Qi-An Fu , Xiao Yang , Wenzhao Xiang , Tianyu Pang , Hang Su , Jun Zhu , Fangcheng Liu , Chao Zhang , Hongyang Zhang , Yichi Zhang , Shilong Liu , Chang Liu , Wenzhao Xiang , Yajie Wang , Huipeng Zhou , Haoran Lyu , Yidan Xu , Zixuan Xu , Taoyu Zhu , Wenjun Li , Xianfeng Gao , Guoqiu Wang , Huanqian Yan , Ying Guo , Chaoning Zhang , Zheng Fang , Yang Wang , Bingyang Fu , Yunfei Zheng , Yekui Wang , Haorong Luo , Zhen Yang

* CVPR-2021 AIC Phase VI Track2: Unrestricted Adversarial Attacks on ImageNet 

   Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks on ML Defense Models CompetitionYinpeng Dong , Qi-An Fu , Xiao Yang , Wenzhao Xiang , Tianyu Pang , Hang Su , Jun Zhu , Jiayu Tang , Yuefeng Chen , XiaoFeng Mao , Yuan He , Hui Xue , Chao Li , Ye Liu , Qilong Zhang , Lianli Gao , Yunrui Yu , Xitong Gao , Zhe Zhao , Daquan Lin , Jiadong Lin , Chuanbiao Song , Zihao Wang , Zhennan Wu , Yang Guo , Jiequan Cui , Xiaogang Xu , Pengguang Chen

* Competition Report 

   Access Paper or Ask Questions

AdvDrop: Adversarial Attack to DNNs by Dropping InformationRanjie Duan , Yuefeng Chen , Dantong Niu , Yun Yang , A. K. Qin , Yuan He

* Accepted to ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Towards Robust Vision TransformerXiaofeng Mao , Gege Qi , Yuefeng Chen , Xiaodan Li , Ranjie Duan , Shaokai Ye , Yuan He , Hui Xue


   Access Paper or Ask Questions

Rethinking the Design Principles of Robust Vision TransformerXiaofeng Mao , Gege Qi , Yuefeng Chen , Xiaodan Li , Shaokai Ye , Yuan He , Hui Xue


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>