Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

First Glance Diagnosis: Brain Disease Classification with Single fMRI Volume


Aug 10, 2022
Wei Dai, Ziyao Zhang, Lixia Tian, Shengyuan Yu, Shuhui Wang, Zhao Dong, Hairong Zheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BrainFormer: A Hybrid CNN-Transformer Model for Brain fMRI Data Classification


Aug 05, 2022
Wei Dai, Ziyao Zhang, Lixia Tian, Shengyuan Yu, Shuhui Wang, Zhao Dong, Hairong Zheng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Attention Network for Compressed Video Referring Object Segmentation


Jul 26, 2022
Weidong Chen, Dexiang Hong, Yuankai Qi, Zhenjun Han, Shuhui Wang, Laiyun Qing, Qingming Huang, Guorong Li

* Accepted by ACM MM 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Entity-enhanced Adaptive Reconstruction Network for Weakly Supervised Referring Expression Grounding


Jul 18, 2022
Xuejing Liu, Liang Li, Shuhui Wang, Zheng-Jun Zha, Zechao Li, Qi Tian, Qingming Huang

* 17 pages, 10 figures, accepted by TPAMI. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1908.10568 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Atrial Fibrillation Detection Using Weight-Pruned, Log-Quantised Convolutional Neural Networks


Jun 14, 2022
Xiu Qi Chang, Ann Feng Chew, Benjamin Chen Ming Choong, Shuhui Wang, Rui Han, Wang He, Li Xiaolin, Rajesh C. Panicker, Deepu John


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unsupervised Coherent Video Cartoonization with Perceptual Motion Consistency


Apr 02, 2022
Zhenhuan Liu, Liang Li, Huajie Jiang, Xin Jin, Dandan Tu, Shuhui Wang, Zheng-Jun Zha


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

IR-GAN: Image Manipulation with Linguistic Instruction by Increment Reasoning


Apr 02, 2022
Zhenhuan Liu, Jincan Deng, Liang Li, Shaofei Cai, Qianqian Xu, Shuhui Wang, Qingming Huang

* Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia,2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Attribute Group Editing for Reliable Few-shot Image Generation


Mar 16, 2022
Guanqi Ding, Xinzhe Han, Shuhui Wang, Shuzhe Wu, Xin Jin, Dandan Tu, Qingming Huang

* CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

General Greedy De-bias Learning


Dec 21, 2021
Xinzhe Han, Shuhui Wang, Chi Su, Qingming Huang, Qi Tian

* This work has been submitted to IEEE for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hierarchical Modular Network for Video Captioning


Nov 25, 2021
Hanhua Ye, Guorong Li, Yuankai Qi, Shuhui Wang, Qingming Huang, Ming-Hsuan Yang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>