Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Ontology-enhanced Prompt-tuning for Few-shot Learning


Jan 27, 2022
Hongbin Ye, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Xiang Chen, Hui Chen, Feiyu Xiong, Xi Chen, Huajun Chen

* Accepted by WWW2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DeepKE: A Deep Learning Based Knowledge Extraction Toolkit for Knowledge Base Population


Jan 24, 2022
Ningyu Zhang, Xin Xu, Liankuan Tao, Haiyang Yu, Hongbin Ye, Xin Xie, Xiang Chen, Zhoubo Li, Lei Li, Xiaozhuan Liang, Yunzhi Yao, Shumin Deng, Wen Zhang, Zhenru Zhang, Chuanqi Tan, Fei Huang, Guozhou Zheng, Huajun Chen

* work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LOGEN: Few-shot Logical Knowledge-Conditioned Text Generation with Self-training


Dec 02, 2021
Ningyu Zhang, Hongbin Ye, Jiacheng Yang, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Songfang Huang, Fei Huang, Huajun Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning to Ask for Data-Efficient Event Argument Extraction


Oct 01, 2021
Hongbin Ye, Ningyu Zhang, Zhen Bi, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Hui Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jun 15, 2021
Ningyu Zhang, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Xiang Chen, Shumin Deng, Luoqiu Li, Xin Xie, Hongbin Ye, Xin Shang, Kangping Yin, Chuanqi Tan, Jian Xu, Mosha Chen, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Huajun Chen, Buzhou Tang, Qingcai Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AliCG: Fine-grained and Evolvable Conceptual Graph Construction for Semantic Search at Alibaba


Jun 03, 2021
Ningyu Zhang, Qianghuai Jia, Shumin Deng, Xiang Chen, Hongbin Ye, Hui Chen, Huaixiao Tou, Gang Huang, Zhao Wang, Nengwei Hua, Huajun Chen

* Accepted by KDD 2021 (Applied Data Science Track) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Disentangled Contrastive Learning for Learning Robust Textual Representations


Apr 11, 2021
Xiang Chen, Xin Xie, Zhen Bi, Hongbin Ye, Shumin Deng, Ningyu Zhang, Huajun Chen

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Text-guided Legal Knowledge Graph Reasoning


Apr 06, 2021
Luoqiu Li, Zhen Bi, Hongbin Ye, Shumin Deng, Hui Chen, Huaixiao Tou, Ningyu Zhang, Huajun Chen

* work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Bridging Text and Knowledge with Multi-Prototype Embedding for Few-Shot Relational Triple Extraction


Oct 30, 2020
Haiyang Yu, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Hongbin Ye, Wei Zhang, Huajun Chen

* accepted at COLING 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>