Alert button
Picture for Hongbin Ye

Hongbin Ye

Alert button

IEPile: Unearthing Large-Scale Schema-Based Information Extraction Corpus

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Honghao Gui, Hongbin Ye, Lin Yuan, Ningyu Zhang, Mengshu Sun, Lei Liang, Huajun Chen

Viaarxiv icon

Beyond Isolation: Multi-Agent Synergy for Improving Knowledge Graph Construction

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2023
Hongbin Ye, Honghao Gui, Aijia Zhang, Tong Liu, Wei Hua, Weiqiang Jia

Figure 1 for Beyond Isolation: Multi-Agent Synergy for Improving Knowledge Graph Construction
Figure 2 for Beyond Isolation: Multi-Agent Synergy for Improving Knowledge Graph Construction
Figure 3 for Beyond Isolation: Multi-Agent Synergy for Improving Knowledge Graph Construction
Figure 4 for Beyond Isolation: Multi-Agent Synergy for Improving Knowledge Graph Construction
Viaarxiv icon

Cognitive Mirage: A Review of Hallucinations in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2023
Hongbin Ye, Tong Liu, Aijia Zhang, Wei Hua, Weiqiang Jia

Figure 1 for Cognitive Mirage: A Review of Hallucinations in Large Language Models
Figure 2 for Cognitive Mirage: A Review of Hallucinations in Large Language Models
Figure 3 for Cognitive Mirage: A Review of Hallucinations in Large Language Models
Figure 4 for Cognitive Mirage: A Review of Hallucinations in Large Language Models
Viaarxiv icon

Schema-adaptable Knowledge Graph Construction

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2023
Hongbin Ye, Honghao Gui, Xin Xu, Huajun Chen, Ningyu Zhang

Figure 1 for Schema-adaptable Knowledge Graph Construction
Figure 2 for Schema-adaptable Knowledge Graph Construction
Figure 3 for Schema-adaptable Knowledge Graph Construction
Figure 4 for Schema-adaptable Knowledge Graph Construction
Viaarxiv icon

InstructIE: A Chinese Instruction-based Information Extraction Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2023
Honghao Gui, Jintian Zhang, Hongbin Ye, Ningyu Zhang

Figure 1 for InstructIE: A Chinese Instruction-based Information Extraction Dataset
Figure 2 for InstructIE: A Chinese Instruction-based Information Extraction Dataset
Figure 3 for InstructIE: A Chinese Instruction-based Information Extraction Dataset
Figure 4 for InstructIE: A Chinese Instruction-based Information Extraction Dataset
Viaarxiv icon

Generative Knowledge Graph Construction: A Review

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2022
Hongbin Ye, Ningyu Zhang, Hui Chen, Huajun Chen

Figure 1 for Generative Knowledge Graph Construction: A Review
Figure 2 for Generative Knowledge Graph Construction: A Review
Figure 3 for Generative Knowledge Graph Construction: A Review
Figure 4 for Generative Knowledge Graph Construction: A Review
Viaarxiv icon

Ontology-enhanced Prompt-tuning for Few-shot Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 27, 2022
Hongbin Ye, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Xiang Chen, Hui Chen, Feiyu Xiong, Xi Chen, Huajun Chen

Figure 1 for Ontology-enhanced Prompt-tuning for Few-shot Learning
Figure 2 for Ontology-enhanced Prompt-tuning for Few-shot Learning
Figure 3 for Ontology-enhanced Prompt-tuning for Few-shot Learning
Figure 4 for Ontology-enhanced Prompt-tuning for Few-shot Learning
Viaarxiv icon

DeepKE: A Deep Learning Based Knowledge Extraction Toolkit for Knowledge Base Population

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 24, 2022
Ningyu Zhang, Xin Xu, Liankuan Tao, Haiyang Yu, Hongbin Ye, Xin Xie, Xiang Chen, Zhoubo Li, Lei Li, Xiaozhuan Liang, Yunzhi Yao, Shumin Deng, Wen Zhang, Zhenru Zhang, Chuanqi Tan, Fei Huang, Guozhou Zheng, Huajun Chen

Figure 1 for DeepKE: A Deep Learning Based Knowledge Extraction Toolkit for Knowledge Base Population
Figure 2 for DeepKE: A Deep Learning Based Knowledge Extraction Toolkit for Knowledge Base Population
Figure 3 for DeepKE: A Deep Learning Based Knowledge Extraction Toolkit for Knowledge Base Population
Figure 4 for DeepKE: A Deep Learning Based Knowledge Extraction Toolkit for Knowledge Base Population
Viaarxiv icon