Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Buzhou Tang

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Decomposing Word Embedding with the Capsule Network


Apr 07, 2020
Xin Liu, Qingcai Chen, Yan Liu, Baotian Hu, Joanna Siebert, Xiangping Wu, Buzhou Tang


  Access Paper or Ask Questions

Overview of the CCKS 2019 Knowledge Graph Evaluation Track: Entity, Relation, Event and QA


Mar 09, 2020
Xianpei Han, Zhichun Wang, Jiangtao Zhang, Qinghua Wen, Wenqi Li, Buzhou Tang, Qi Wang, Zhifan Feng, Yang Zhang, Yajuan Lu, Haitao Wang, Wenliang Chen, Hao Shao, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao, Taifeng Wang, Kezun Zhang, Meng Wang, Yinlin Jiang, Guilin Qi, Lei Zou, Sen Hu, Minhao Zhang, Yinnian Lin

* 21 pages, in Chinese, 9 figures and 17 tables, CCKS 2019 held an evaluation track about knowledge graph with 6 tasks and attracted more than 1,600 teams 

  Access Paper or Ask Questions

Integrate Image Representation to Text Model on Sentence Level: a Semi-supervised Framework


Dec 01, 2019
Lisai Zhang, Qingcai Chen, Dongfang Li, Buzhou Tang

* 6 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

PrTransH: Embedding Probabilistic Medical Knowledge from Real World EMR Data


Sep 02, 2019
Linfeng Li, Peng Wang, Yao Wang, Jinpeng Jiang, Buzhou Tang, Jun Yan, Shenghui Wang, Yuting Liu


  Access Paper or Ask Questions

Answer Sequence Learning with Neural Networks for Answer Selection in Community Question Answering


Jun 22, 2015
Xiaoqiang Zhou, Baotian Hu, Qingcai Chen, Buzhou Tang, Xiaolong Wang

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions