Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaoqing Zheng

Searching for an Effective Defender: Benchmarking Defense against Adversarial Word Substitution


Aug 29, 2021
Zongyi Li, Jianhan Xu, Jiehang Zeng, Linyang Li, Xiaoqing Zheng, Qi Zhang, Kai-Wei Chang, Cho-Jui Hsieh

* Accepted by EMNLP2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Exploration and Exploitation: Two Ways to Improve Chinese Spelling Correction Models


Jun 01, 2021
Chong Li, Cenyuan Zhang, Xiaoqing Zheng, Xuanjing Huang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Certified Robustness to Text Adversarial Attacks by Randomized [MASK]


May 08, 2021
Jiehang Zeng, Xiaoqing Zheng, Jianhan Xu, Linyang Li, Liping Yuan, Xuanjing Huang

* Accepted by Findings of ACL 2021, Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Alleviate Exposure Bias in Sequence Prediction \\ with Recurrent Neural Networks


Mar 22, 2021
Liping Yuan, Jiangtao Feng, Xiaoqing Zheng, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

SparseGAN: Sparse Generative Adversarial Network for Text Generation


Mar 22, 2021
Liping Yuan, Jiehang Zeng, Xiaoqing Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Word Segmentation with Bi-directional Neural Language Model


Mar 02, 2021
Lihao Wang, Zongyi Li, Xiaoqing Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Generating universal language adversarial examples by understanding and enhancing the transferability across neural models


Nov 18, 2020
Liping Yuan, Xiaoqing Zheng, Yi Zhou, Cho-Jui Hsieh, Kai-wei Chang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Summarization by Jointly Extracting Sentences and Keywords


Sep 16, 2020
Zongyi Li, Xiaoqing Zheng

* 10 pages(includes 2 pages references), 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Coreference Resolution by Leveraging Entity-Centric Features with Graph Neural Networks and Second-order Inference


Sep 10, 2020
Lu Liu, Zhenqiao Song, Xiaoqing Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Defense against Adversarial Attacks in NLP via Dirichlet Neighborhood Ensemble


Jun 20, 2020
Yi Zhou, Xiaoqing Zheng, Cho-Jui Hsieh, Kai-wei Chang, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Structured Embeddings of Knowledge Graphs with Adversarial Learning Framework


Apr 15, 2020
Jiehang Zeng, Lu Liu, Xiaoqing Zheng

* 7 pages, 1 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Chinese Named Entity Recognition Augmented with Lexicon Memory


Dec 17, 2019
Yi Zhou, Xiaoqing Zheng, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions